BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tarnowska Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Budżety wiejskich gospodarstw domowych w dobie kryzysu
Rural Household Budget in the Crisis Age
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, T. 13, z. 1, s. 400-404, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Ludność wiejska, Budżet gospodarstwa domowego, Kryzys gospodarczy
Rural population, Budgets of households, Economic crisis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Polska gospodarka znajdująca się w latach 2007-2008 w fazie ożywienia długo broniła się przed niekorzystnym wpływem światowego kryzysu gospodarczego. W 2009 roku uległy jednak pogorszeniu wskaźniki makroekonomiczne - dynamika PKB i stopa bezrobocia. Gospodarstwa domowe odczuły skutki spowolnienia rozwoju gospodarczego. Na wsi liczącej obecnie coraz więcej mieszkańców, objawy kryzysu były łagodne. Świadczy o tym przeprowadzona w pracy analiza wyników badań budżetów wiejskich gospodarstw domowych z lat 2006-2009. (abstrakt oryginalny)

The Polish economy, which was in economic revival in the years 2007-2008, defended itself against the adverse impact of global crisis. In 2009, however, macroeconomic indicators, like GDP growth and unemployment rate have worsened. Households affected by the slowdown in economic growth. In rural areas, currently numbering more and more people, the symptoms of the crisis were mild. Evidence of this is the analysis of the rural household budgets survey results from the years 2006-2009 carried out at this work. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bank Danych Lokalnych. www.stat.gov.pl, 6.04.2011.
  2. Budżety gospodarstw domowych w 2006-2009 r. GUS, Warszawa.
  3. Ceny w gospodarce narodowej, informacje i opracowania statystyczne GUS za lata 2006-2009.
  4. Charakterystyka obszarów wiejskich w 2008 r. 2010: GUS, US w Olsztynie, Olsztyn.
  5. Domański D. 2009: Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej w Polsce w warunkach kryzysu. Wybrane aspekty funkcjonowania rynku finansowego w warunkach kryzysu. Wydawnictwo UMCS, Lublin, 88.
  6. Dziedzic T. 2009: Ocena wpływu światowego kryzysu gospodarczego na stan sektora turystyki w Polsce. Maszynopis powielony, Instytut Turystyki, Warszawa.
  7. Monitoring banków 2005-2010: Studia i analizy statystyczne GUS, Warszawa.
  8. Słaby T. (red.). 2009: Reakcje polskiego konsumenta na kryzys gospodarczy. SGH, Warszawa, 7.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu