BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Uglis Jarosław (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Miejsce turystyki w rozwoju wielofunkcyjnym obszarów wiejskich
Tourism in Multifunctional Development of Rural Areas
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, T. 13, z. 1, s. 405-411, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Rozwój obszarów wiejskich, Agroturystyka, Zróżnicowanie regionalne
Rural areas, Rural development, Agrotourism, Regional diversity
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Turystyka stanowi ważny element ożywienia społeczno-gospodarczego terenów wiejskich w wielu krajach. Podjęta tematyka ukazuje miejsce turystyki w rozwoju wielofunkcyjnym obszarów wiejskich. Szczególną uwagę poświęcono ocenie regionalnego zróżnicowania wiejskiej bazy noclegowej w ujęciu województw. (abstrakt oryginalny)

Tourism significantly contribute to economic revitalization of countryside in many countries. It can be a unique vehicle of exploring rural spaces. This case study shows the place of tourism in multifunctional development of rural areas. Particular attention was paid to regional diversification of rurally located accommodation an assessment from a voivodships perspective in Poland. It should be quite clear from this discussion that tourism is a very important kind of rural residences non-agricultural resourcefulness. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bański J. 2007: Geografia a rolnictwa Polski. PWE, Warszawa.
 2. Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2007 r. Informacje i opracowania statystyczne. 2008: GUS, Warszawa.
 3. Charakterystyka obszarów wiejskich w 2008 r. 2010: GUS, Urząd Statystyczny w Olsztynie, Olsztyn.
 4. Działanie 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" - informacja o rezultatach wdrażania w latach 2007-2009. 2009: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa. www.bip.minrol.gov.pl, 2011.
 5. Hunek T. 1993: Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju "small businessu" na terenach wiejskich. [w:] Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. W stronę wsi wielofunkcyjnej. IRWiR PAN, Warszawa, 13-22.
 6. Janusiewicz A., Byszewska-Dawidek M. 2010: Turystyka wiejska w 2010 roku i założenia jej rozwoju. Instytut Turystyki, Warszawa.
 7. Kierunki rozwoju obszarów wiejskich założenia do "Strategii zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa", 2010: MRiRW, Warszawa.
 8. Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju 2001: Monitor Polski, 26, poz. 432.
 9. Mejszelis M., Mickiewicz P. 2003: Polifunkcyjność obszarów wiejskich a poziom rozwoju gospodarczego na przykładzie wybranych gmin powiatu goleniowskiego. [w:] Wyzwania stojące przed rolnictwem i wsią u progu XXI wieku (red. B. Kutkowska). Prace Naukowe 980, Akademia Ekonomiczna im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław, 321-328.
 10. Sikora J. 2002: Agroturystyka przykładem przedsiębiorczości na wsi. [w:] Gospodarka turystyczna w XXI wieku - stan obecny i perspektywy rozwoju (red. S. Bosiacki). AWF im. E. Piaseckiego w Poznaniu, Poznań, 71-80.
 11. Turystyka w 2009 r. Informacje i opracowania statystyczne. 2010: GUS, Warszawa.
 12. Uglis J. 2006: Przedsiębiorczość pozarolnicza i innowacje szansą rozwoju gospodarstw w podregionie wrocławskim. [w:] Rola kapitału ludzkiego w rozwoju obszarów wiejskich (red. Z. Wyszkowska). Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz, 221-225.
 13. Uglis J. 2009: Agroturystyka jako przykład dywersyfikacji oferty turystycznej regionu. [w:] Rozwój turystyczny regionów a tradycyjna żywność (red. Z.J. Dolatowski, D. Kołczyn-Krajewska). WSHiT w Częstochowie, Częstochowa, 185-196.
 14. Watcher C. 2007: The Development of Agri-tourism on Organic Farms in new EU countries - Poland, Estonia and Slovenia. Report of a Winston Churchill Travelling Fellowship 2006.
 15. www.ec.europa.eu, 04.04.2011.
 16. Zarębski M. 2002: Bariery i możliwości wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich (na przykładzie regionu konińskiego). Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu