BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Walczak Damian (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Pietrzak Michał B. (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Problem kontynuacji ubezpieczenia społecznego w KRUS przez rolników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą
The Problem of Continuing Social Insurance in KRUS by Farmers Running Non-Agricultural Economic Activity
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, T. 13, z. 1, s. 418-422, tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Pozarolnicza działalność gospodarcza, Ubezpieczenia społeczne, Ubezpieczenia rolnicze, Działalność gospodarcza
Non-agricultural economic activity, Social insurance, Agriculture insurance, Business activity
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS)
Agricultural Social Insurance Fund
Abstrakt
Pozarolnicza działalność gospodarcza może stać się istotną determinantą rozwoju polskiej wsi. Obowiązujące w tym zakresie rozwiązania prawne powinny zachęcać rolników do podejmowania decyzji o prowadzeniu takiej działalności. Jednym z czynników wspierających pozarolniczą działalność gospodarczą jest możliwość kontynuacji ubezpieczenia w KRUS. Prawo do kontynuacji zależy od wielu aspektów, m.in. od wysokości opłacanego podatku dochodowego oraz od okresu ubezpieczenia w tym systemie. Niestety tylko część rolników może skorzystać z tego przywileju. (abstrakt oryginalny)

Running the non-agricultural economic activity in rural areas has a large influence on the income of entrepreneurs and on unemployment, particularly in this area. With that prospect the rules should encourage farmers to take the decision to begin such activities. The possibility of continuing the insurance in KRUS helps the farmers make such decisions, which can help e.g. in agribusiness development in the rural areas. However only some farmers, after starting their economic activity, can be still insured in KRUS. It depends on many factors, e.g. tax threshold and the period of insurance in KRUS. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bezrobotni oraz stopa bezrobocia wg województw, podregionów i powiatów - styczeń-grudzień 2009. 2010: GUS, Warszawa.
 2. Bera A. 2010: Makroekonomiczna pozycja sektora mikro i małych przedsiębiorstw w gospodarce,., [w:] Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw. "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", 588. Mikrofirma 2010.
 3. Chądrzyński M. 2010: Programy unijne na dofinansowanie innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach w latach 2007-2013. "Rocz. Nauk. SERiA", t. XII, z. 2.
 4. Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2009 r. 2010: GUS, Warszawa.
 5. Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2009 r. 2011: GUS, Warszawa.
 6. Główny Urząd Statystyczny, www.stat.gov.pl, 10.03.2011.
 7. Golinowska M. 2009: Activity of inhabitants of rural areas based on an example of rural areas and cultural heritage, "Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich", 2009, 56.
 8. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, www.krus.gov.pl, 14.03.2011.
 9. Polska Wieś 2010. Raport o stanie wsi. 2010: J. Wilkin, I. Nurzyńska (red.). Wyd. Scholar, Warszawa.
 10. Siekierski J., Zuzek D.K. 2000: Wpływ małych i średnich przedsiębiorstw przemysłu spożywczego na rozwój lokalny. [w:] Rola małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju obszarów wiejskich (red. K. Łęczycki). Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce.
 11. Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Dz.U. 2008, Nr 50, poz. 291 z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu