BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wasąg Zbigniew (Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Biłgoraju)
Tytuł
Struktura obszarowa a techniczna modernizacja gospodarstw rolnych
Area Structure and Technical Modernisation of Farms
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, T. 13, z. 1, s. 423-426, tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Modernizacja rolnictwa
Arable farm, Modernization of agriculture
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przeanalizowano wpływ wielkości obszarowej gospodarstw rolnych na techniczną modernizację, dofinansowaną ze środków UE. Występuje problem z dofinansowaniem zakupu maszyn rolniczych o większych parametrach technicznych (głównie mocy), gdyż stosunkowo niewielka powierzchnia UR ogranicza ich racjonalne wykorzystanie. Przy ocenie stopnia wykorzystania maszyn rolniczych powinno się stosować wskaźniki pozwalające uwzględnić specyfikę danego obszaru. Aktualnie empiryczna ocena wniosków inwestycyjnych określa jedynie wydajność teoretyczną maszyny, bez porównania do warunków polowych. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to determine the influence of the area of farms on the possibility of technological modernization with the support of EU funds. The Biłgoraj Province suffers from a problem with subsidizing purchases of agricultural machines with higher technical parameters (mostly power) as the relatively small area of cropland (19.21 ha of cropland) limits their rational use. Scientific standards applied by the Agency for Development and Modernisation of Agriculture to evaluate applications do not treat farms as single organisms, as they focus solely on selected areas of production. In the case of crop production, the system does not take into account the fact that if dates for particular agro-technical procedures on farms which also rear animals overlap, tractors have to be used with machines in livestock buildings. In such cases the tractor is aggregated with such machines constantly. A purchase, however, of a higher power tractor (against the computing factor) that would work with a more efficient machine, would considerably reduce working time. Factors which make it possible to take into account the specificity of a given area should be used for the evaluation of the degree of usage of agricultural machines. Currently, the empirical evaluation of investment applications defines only the theoretical efficiency of the machine, without any comparison to real-life conditions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Muzalewski A. 2007: Ekspertyza "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach PROW 2007-2013. IBMER, Warszawa.
 2. Muzalewski A. 2008: Zasady doboru maszyn rolniczych. IBMER, Warszawa.
 3. Plan rozwoju obszarów wiejskich na lata 2004-2006. 200: MRiRW, Warszawa.
 4. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 2007: MRiRW, Warszawa.
 5. Raczkowska M. 2006: Pomoc Unii Europejskiej w zakresie rozwoju obszarów wiejskich - Inwestycje w gospodarstwach rolnych. "Roczn. Nauk. SERiA", t. VIII, z. 4, 297-301.
 6. Rozporządzenie MRiRW z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Dz.U. Nr 193, poz. 1396 i 1397.
 7. Sawa J. 1994: Niektóre aspekty racjonalnego inwestowania w maszyny rolnicze. [w:] Materiały konferencyjne AR "Racjonalna mechanizacja gospodarstw rodzinnych". Lublin, 108-116.
 8. Sektorowy program operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich". 2004: MRiRW, Warszawa.
 9. Skwarcz J. 2006: Założenia nowej metody doboru maszyn do produkcji rolniczej. Inż. Roln., 13(88), 423-428.
 10. Wasąg Z. 2009: Wpływ dofinansowania unijnego na modernizację techniczną gospodarstw rolnych w Polsce. Inż. Roln., 8(117), 267-273.
 11. Wasąg Z. 2011: Sprawność technicznej modernizacji wybranych gospodarstw rodzinnych korzystających z funduszy Unii Europejskiej. WUP, Lublin.
 12. Wójcicki Z. 2000: Problemy modernizacji gospodarstw rodzinnych. Probl. Inż. Roln., 3(29), 25-44.
 13. Wójcicki Z., Pawlak J. 1996: Stan i kierunki rozwoju techniki rolniczej w Polsce. IBMER, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu