BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wasąg Zbigniew (Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Biłgoraju)
Tytuł
Dynamika zmian strukturalnych w wybranych gospodarstwach rolnych korzystających z pomocy finansowej Unii Europejskiej
Dynamics of Structural Changes in Selected Agricultural Holdings Obtaining Financial Support from the European Union
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, T. 13, z. 1, s. 427-431, tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Zmiany strukturalne, Pomoc finansowa UE, Pomoc dla rolnictwa
Arable farm, Structural changes, EU financial aid, Aid to agriculture
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przeanalizowano 70 gospodarstw rolnych w okresie przed i po otrzymaniu pomocy ze środków UE, które uszeregowano pod względem kwoty pomocy. Dynamikę zmian strukturalnych w gospodarstwach rolnych określono na podstawie wskaźników techniczno-ekonomicznych, w tym: wartości odtworzeniowej środków mechanizacji, poziomu uzbrojenia technicznego pracy, mocy zainstalowanej, nakładów pracy uprzedmiotowionej, nakładów pracy ludzkiej, uzbrojenia pracownika, uzbrojenia energetycznego pracy, stopnia mechanizacji według Zaremby i produkcji towarowej netto. (abstrakt oryginalny)

The paper aims to analyze the dynamic of structural changes in selected agricultural holdings obtaining financial support from the EU. There were analyzed data from 70 holdings from the years 2004-2009. They were chosen with respect to the amount of support recived. The comparison with periods before and after obtaining the EU support shows that the in the studied holdings there appeared a slight increase in the area of agricultural land, which is also present in the increase in the economic size with a simultaneous decrease in the level of employment. The highest growth in the replacement value of mechanisation facilities, installed capacity and labour input was present in holdings with support between 100-150 thousand PLN. Whereas the highest growth of energy infrastructure was observed in the group with support exceeding 150 thousand PLN. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Kowalski Z. 1996: Efekty skali a efektywność technologii i poziom zarządzania w rolnictwie rodzinnym. Rozprawy, 69, ART Bydgoszcz, 8-9.
 2. Lorencowicz E. 2006: Inwestycje w środki techniczne w gospodarstwach rodzinnych. Inż. Roln., 6(81), 35-40.
 3. Malaga-Toboła U. 2008: Wskaźnik technicznego uzbrojenia a wydajność pracy w aspekcie uproszczenia produkcji roślinnej. Inż. Roln., 2(100), 195-201.
 4. Michałek R., Peszek A., Tabor S. 2007: Porównanie wskaźników postępu technicznego i efektywności gospodarowania w gospodarstwach rolniczych pomiędzy różnymi typami gmin. Inż. Roln., 9(97), 165-171.
 5. Plan rozwoju obszarów wiejskich na lata 2004-2006. 2004. MRiRW, Warszawa.
 6. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 2007. MRiRW, Warszawa.
 7. Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich". 2004. MRiRW, Warszawa.
 8. Sokołowicz Z., Krawczyk J. 2008: Aktywność rolników w korzystaniu z unijnych środków podstawą konkurencyjności na rynku wspólnoty. "Roczn. Nauk. SERiA", t. X, z. 1, 390-394.
 9. Wasąg Z. 2009: Poziom żywotności ekonomicznej gospodarstw rolnych w Polsce. "Inż. Roln.", 8(117), 259-265.
 10. Wasąg Z. 2011: Sprawność technicznej modernizacji wybranych gospodarstw rodzinnych korzystających z funduszy Unii Europejskiej. WUP, Lublin.
 11. Woś A. 2000: Układy strukturalne w rolnictwie chłopskim (w świetle danych rachunkowości rolnej). IERiGŻ, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu