BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wicka Aleksandra (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Ubezpieczenia gospodarcze w rolnictwie w latach 2004-2010
Business Insurance in Agriculture in the Years 2004-20010
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, T. 13, z. 1, s. 435-439, rys., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Ubezpieczenia gospodarcze, Ubezpieczenia rolnicze, Ubezpieczenia obowiązkowe
Agriculture, Business insurance, Agriculture insurance, Compulsory insurance
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest określenie zakresu korzystania z wybranych ubezpieczeń dla rolnictwa w latach 2004-2010. Podjęto także próbę ustosunkowania się do obecnie obowiązujących rozwiązań w kontekście ich znaczenia dla stabilizacji sytuacji dochodowej rolników. Jedną z metod zarządzania ryzykiem w działalności rolniczej jest ubezpieczenie. Produkty oferowane przez ubezpieczycieli dla tego sektora gospodarki mają charakter obligatoryjny i dobrowolny. Ich przedmiotem jest produkcja, mienie i odpowiedzialność cywilna. Stwierdzono, że zakres korzystania z obowiązkowych ubezpieczeń budynków w gospodarstwach rolniczych i ubezpieczeń OC rolnika wynosił ponad 80%. Ubezpieczenia upraw nie stały się powszechne i tylko ok. 4% rolników wykupywało takie ubezpieczenia mimo, że były one dotowane, a od 2008 r. stały się obowiązkowe. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper was to define the scope of the use of selected agricultural insurance in Poland. The analysis included the state of agricultural insurance in the years 2004-2010. There were also an attempt to respond to existing solutions in the context of their importance for the stability of the income of farmers. Insurance is one of the methods of risk management in agricultural activity. In Poland insurance products offered for agriculture are both obligatory and voluntary. It covers production results, property and liability. It was found that almost all farmers (over 80%) had obligatory insurance contracts of farm buildings and liability. Insurance of cultivations were not popular, the share of farmers who bought such contracts did not exceeded 4% in the years analyzed. Insurance of cultivations did not become broadly used although it was subsidized and since 2008 it became be obligatory. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Klimkowski C. 2011: Relacje pomiędzy ryzykiem cenowym a dochodowym w warunkach polskiego rolnictwa. "Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy", z. 548, IERiGŻ-PIB Warszawa, 32.
  2. Lomott-Janowicz A., Łyskawa K. 2009: Wspieranie ubezpieczeń rolnych przez państwo - doświadczenia polskie i wskazania unijne. "Wiadomości Ubezpieczeniowe", 2, 127-142.
  3. Mogilski W.W. 2006:Ubezpieczenia obowiązkowe. [w:] Prawo ubezpieczeń gospodarczych (red. E. Kowalewski). Branta, Bydgoszcz-Toruń, 272.
  4. Polski rynek ubezpieczeniowy 2011: GUS, Warszawa, 338.
  5. Szelągowska A. 2010: Stanowisko wyrażone w czasie konferencji zorganizowanej przez Polską Izbę Ubezpieczeń nt. "Kierunki zmian ubezpieczeń produkcji rolnej - Ubezpieczalność suszy". Warszawa, 30 listopada.
  6. Szumlicz T. (red). 2010: Społeczne aspekty rozwoju rynku ubezpieczeniowego. Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, 265.
  7. Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Dz.U. nr 145, poz. 918.
  8. Wicka A., Milewska A. 2011: Business Insurance In Polish Agriculture-Situation and Development Directions. Economic Science for Rural Development, 24, 237-242.
  9. www.tadn.pl, 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu