BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wierzejski Tomasz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Pozycja międzynarodowa polskiego sektora rolno-spożywczego
International Position of Polish Agri-Food Sector
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, T. 13, z. 1, s. 440-445, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Przemysł rolno-spożywczy, Eksport, Inwestycje bezpośrednie, Inwestycje zagraniczne, Sektor rolno-spożywczy
Agri-food industry, Export, Direct investments, Foreign investment, Agri-food sector
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono analizę pozycji międzynarodowej polskiego sektora rolno-spożywczego w latach 2005- 2009. Na umiędzynarodowienie działalności gospodarczej w badanym okresie, szczególnie w sektorze żywnościowym, silny wpływ miała akcesja Polski do struktur Unii Europejskiej w 2004 r. Ważnym czynnikiem był również globalny kryzys finansowy. W okresie 2005-2009 eksport produktów rolno-spożywczych z Polski wzrósł o 60%, a bezpośrednie inwestycje zagraniczne ośmiokrotnie. Udział żywności w całkowitym eksporcie z Polski wynosi około 10% i jest większy niż średnia światowa. Pozycja międzynarodowa polskiego sektora rolno-spożywczego w badanym okresie uległa umocnieniu - udział polskiego eksportu żywności w światowym handlu tą grupą produktów wzrósł o 30% (1,0 do 1,3%). (abstrakt oryginalny)

The article shows analysis of international position in the area of Polish agri-food products between the years 2005-2009. The conditions of internationalization were strongly influenced by Poland's accession to the EU structures in the 2004, especially in the agri-food sector. The global financial crisis was an important factor as well. In the period 2005-2009 the Polish agri-food export increased by 60% and foreign direct investments (FDI) eight times. Share of agricultural products in trade in total merchandise in Poland amounts to about 10% and is greater than the world's average. The international position of Polish agri-food sector in the analysed period was strengthened - share of Polish agri-food export in world's trade in this sector increased by 30% - from 1,0 to 1,3%. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bożyk P., Misala J. 2003: Integracja ekonomiczna. PWE, Warszawa.
  2. Chechelski P. 2010: Wpływ kryzysu na globalną gospodarkę żywnościową. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  3. Hallen L., Wiedersheim-Paul F. 2003: Psychic distance and buyer-seller interaction. [w:] International business. (red. P. Buckley). Ashgate Publishing Company, Burlington.
  4. Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi. Analizy rynkowe. 2002-2010: IERiGŻ-PIB, 18-32,Warszawa.
  5. International Trade Statistics. 2006-2010: WTO, Genewa.
  6. Mały Rocznik Statystyczny Polski. 2010: GUS, Warszawa.
  7. Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2005-2009 roku. 2006-2010: NBP, Warszawa.
  8. World Investment Report. 2010: Investing in a low-carbon economy. UNCTAD, New York.
  9. Yip G. 2004: Strategia globalna. PWE, Warszawa.
  10. www.epp.eurostat.ec.europa.eu.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu