BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Batyk Iwona M. (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Perspektywy rozwoju eksportu polskich produktów rolno-spożywczych do Rosji
Prospects for the Development of Export of Polish Agri-food Products to Russia
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2014, t. 14(29), z. 3, s. 7-14, tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Przemysł rolno-spożywczy, Produkty rolne, Eksport
Agri-food industry, Agricultural products, Export
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Rosja
Russia
Abstrakt
Na tle ograniczonych możliwości wzrostu popytu na głównych rynkach unijnych, korzystnie wyróżnia się sytuacja na rynku rosyjskim. Duże zainteresowanie polskimi produktami spożywczymi wśród mieszkańców Rosji stanowi szansę dla producentów żywności z Polski, w zakresie rozszerzenia wymiany handlowej z rosyjskimi partnerami. W opracowaniu dokonano analizy rozwoju eksportu polskich produktów rolno-spożywczych do Rosji. Przedstawiono sytuację bieżącą oraz czynniki warunkujące rozwój polsko-rosyjskiej współpracy handlowej. Zaprezentowano również problemy w handlu z Rosją, z jakimi spotykają się polscy przedsiębiorcy. (abstrakt oryginalny)

Against the background of limited opportunities for growth in demand in the major markets of the EU, preferably distinguished by the situation on the Russian market. Huge interest in Polish food products among the Russian population, represents a chance for Polish food producers, for the extension of trade with Russian partners. The article analyzes the development of the export of Polish agri-food products to Russia. The paper presents the current situation and the factors determining the development of Polish-Russian trade cooperation. It also presented problems in trade with Russia that Polish entrepreneurs have. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Komornicki T, [2010]: Rola wymiany towarowej ze wschodnimi sąsiadami Polski w gospodarce lokalnej. Prace Komisji Geografii Przemysłu Nr 15, ss. 105-116.
 2. Madej A. [2012]: Eksport warzyw i owoców mrożonych i świeżych owoców do Rosji. Twój Rynek nr 12, ss.3-13.
 3. Madej A. [2013]: Eksport warzyw i owoców mrożonych i świeżych owoców do Rosji. Twój Rynek nr 1, ss.12-22.
 4. Ocena sytuacji w handlu zagranicznym [2014] Departament Strategii i Analiz Ministerstwa Gospodarki.
 5. Ociepka M. [2012]: Współpraca handlowa. Twój Rynek nr 11, ss. 3-4.
 6. Ociepka M. [2014]: Perspektywy i prognoza rozwoju współpracy gospodarczej z Rosją (perspektywiczne branże, grupy towarowe dla polskiego eksportu, nisze towarowe). Twój Rynek nr 6, ss. 13-14.
 7. Obroty towarowe Polski z zagranicą w okresie I-III kw. 2012 r. [2012]. Ministerstwo Gospodarki, Departament Strategii i Analiz.
 8. Palmowski T. [2007]: Współpraca z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej jako czynnik rozwoju regionalnego. Ekspertyzy do Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, ss.71-107.
 9. Przewodnik Eksportera po rynku Federacji Rosyjskiej [2012]: Ministerstwo Gospodarki, ss. 1-13.
 10. Raport o sytuacji na rynku rolno-spożywczym. Informacja o sytuacji na rynku owoców i warzyw w styczniu 2013 r., [2012]: Biuro Analiz i Programowania ARR.
 11. Raport o sytuacji na rynku rolno-spożywczym. Informacja o sytuacji na rynku mięsa w styczniu 2013 r. [2013]: Biuro Analiz i Programowania ARR.
 12. Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego. [2007-2013]: Główny Urząd Statystyczny.
 13. Schwab K. [2012]: The Global Competetiveness Report 2012-2013, World Economic Forum, ss. 545.
 14. Śmietana M. [2012]: Eksport Polski do Rosji w 2012 r. w rozbiciu kwartalnym oraz na regiony Rosji w okresie 3 pierwszych kwartałów 2012 r. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji w Moskwie, Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Moskwie, ss. 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6960
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu