BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szeptycki Andrzej (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Ewolucja stanowisk Francji i Polski wobec Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony
The Evolution of the Positions of France and Poland towards the Common Security and Defence Policy
Źródło
Stosunki Międzynarodowe, 2010, t. 42, nr 3/4, s. 9-31, bibliogr. 90 poz.
International Relations
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo narodowe, Bezpieczeństwo międzynarodowe, Polityka obronna, Polityka międzynarodowa, Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony
National security, International security, Defence policy, International politics, Common Security and Defence Policy
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE), Organizacja Paktu Północnego Atlantyku
European Union (EU), North Atlantic Treaty Organization (NATO)
Kraj/Region
Polska, Francja
Poland, France
Abstrakt
Po zakończeniu "zimnej wojny" Polska i Francja nie stały się dla siebie pierwszoplanowymi partnerami. W pierwszej połowie obecnej dekady ich stosunki uległy znaczącemu pogorszeniu - przede wszystkim za sprawą kryzysu irackiego i sporów wokół Traktatu konstytucyjnego. W ciągu ostatnich 4-5 lat kryzys w dwustronnych stosunkach udało się przezwyciężyć. Obecnie oba państwa starają się wcielić w życie tezę o łączącym je "strategicznym partnerstwie". Wydaje się, że jednym z ważnych pól dwustronnej współpracy może być Wspólna (wcześniej Europejska) Polityka Bezpieczeństwa i Obrony (ESDP/CSDP). (fragment tekstu)

At the beginning of the current decade Polish-French relations were in crisis. This was due to several factors, such as the Iraq confl ict, controversy over the Constitutional Treaty, and to a lesser degree negotiations at the Nice Summit and Poland's decision to purchase American F-16 planes. However, the two countries were also separated by fundamental differences concerning the future shape of European integration and their vision of the international order. Poland treated its alliance with the United States and NATO membership as priorities, considering these as the foundation of its national security, and regarded the European Security and Defence Policy with scepticism and mistrust. France on the other hand had traditionally viewed NATO as an element of American domination in Europe and was therefore an ardent supporter of ESDP. Recent years have seen an improvement in this situation and the two countries now enjoy closer relations. This evolution can be explained by Poland's accession to the EU, the weakened position of France after the rejection of the Constitutional Treaty in referendum in 2005, and the coming to power of Nicolas Sarkozy in France and the Civic Platform (Platforma Obywatelska) in Poland. The new French president took the historic decision to return to the military structures of NATO. Poland, in order to gain a stronger position within the EU, committed itself to ESDP. This situation led to the development of cooperation between the two countries in this fi eld. Poland strongly supported the EUFOR Chad/CAR mission initiated by France. In November 2009 the countries adopted a joint declaration on security and defence. This was a signifi cant event in Polish-French bilateral relations and - potentially - in the history of the European Common Security and Defence Policy, although the expression "a new St Malo" used by Polish diplomats seems a little exaggerated. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. F. Mitterrand, Réflexions sur la politique extérieure de la France. Introduction à vingt-cinq discours (1981-1985), Paris 1986
 2. R. Kuźniar, A. Szeptycki, Rola Stanów Zjednoczonych w polityce zagranicznej III RP, w: L. Kolarska-Bobińska, J. Kucharczyk, P.M. Kaczyński (red.), Mosty przez Atlantyk? Postawy Polaków, Czechów, Słowaków wobec Stanów Zjednoczonych, Warszawa 2005
 3. Conseileuropéen extraordinaire. Conférence depresse duPrésident de laRépublique, M. Jacques Chirac, Bruxelles, 17 février 2003, https://pastel.diplomatie.gouv.fr/editorial/actual/ael2/bulletin.asp?liste=20030218. html&submit.x=9&submit.y=3#Chapitre3.
 4. J. Bielecki, Nie jesteśmy dziećmi, "Rzeczpospolita" z 19 lutego 2003 r.
 5. A. Szeptycki, System zachodni wobec "kryzysu irackiego" (wrzesień 2001 - marzec 2003 r.), w: R. Bäcker, J. Marszałek-Kawa, J. Modrzyńska (red.), Od starej do nowej Europy? Kierunki integracji europejskiej, Toruń 2005
 6. A. Szeptycki, Francja czy Europa. Dziedzictwo generała de Gaulle 'a w polityce zagranicznej V Republiki, Warszawa 2005
 7. R. Baldwin , M. Widgren , The Draft Constitutional Treaty's Voting Reform Dilemma, "CEPS Policy Brief", Brussels, Centre For European Policy Studies, November 2003 (with postscript of 7 December 2003), nr 44, www.ceps.eu/book/draft-constitutional-treatys-voting-reform-dilemma.
 8. Eurobarometer 59. Public opinion in the European Union, Spring 2003, The European Opinion Research Group (EEIG), Brussels July 2003 http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb59/eb59_rapport_final_en.pdf.
 9. P. Moszyński, Kompleks hydraulika, "Newsweek" z 13 czerwca 2005 r.
 10. W. Zdaniewicz, SAC, L. Adamczuk, Praktyki niedzielne, www.iskk.ecclesia.org.pl/praktyki-niedzielne.htm
 11. Ł. Kaźmierczak, Po równi pochyłej. Kościół we Francji, "Przewodnik Katolicki" z 17 stycznia 2005 r.
 12. A. Kołakowska, Ukraina w polityce zagranicznej Francji, "Biuletyn PISM" nr 22 (267) z 17 marca 2005 r., www.pism.pl/biuletyn/files/267.pdf.
 13. L. Miller, Poland: Revisiting the Transatlantic Partnership, Speech before the Los Angeles World Affairs Council, 6 lutego 2003 r., www.lawac.org/speech/pre%20sept%2004%20speeches/miller%20 2003.htm
 14. Ch. de Gaulle, Lettre à Lyndon B. Johnson, président des États-Unis, au sujet de l'OTAN, w: Ch. de Gaulle, Lettres, notes et carnets, T.X, Janvier 1964-Juin 1966, Paris 1987
 15. Le Livre blanc sur la défense 1994, La Documentation française, Paris 1994
 16. Discours de M. Jacques Chirac, Président de la République, à l'occasion de la réception des ambassadeurs, Paris, 26 sierpnia 1999 r., www.elysee.fr/elysee/elysee.fr/francais_archives/interventions/discours_et_declarations/1999/aout/discours_du_president_de_la_republique_a_l_occasion_de_la_reception_des_ambassadeurs.1347.html.
 17. M. Bacot-Decriaud, La France, l'Alliance et l'OTAN, "Arès" 1993, t. XIV, nr 3
 18. A. Kołakowska, A. Szeptycki, Stosunki polsko-francuskie po rozszerzeniu Unii Europejskiej: pragmatyczna współpraca, strategiczne różnice, w: L. Kolarska-Bobińska, M. Fałkowski (red.), Polska - Niemcy - Francja. Wzajemne postrzeganie po rozszerzeniu UE, Warszawa 2008
 19. Session ministerielle du Conseil de l'Atlantique nord. Intervention du Ministre des affaires étrangères, M. Hervé de Charrette, Bruxelles, 5 grudnia 1995 r., http://basedoc.diplomatie.gouv.fr/exl-php/cadcgp.php.
 20. OTAN. Communiqué du porte-parole du Ministère des affaires étrangères au nom des autorités françaises, Paris, 2 lipca 1997, http://basedoc.diplomatie.gouv.fr/exl-php/cadcgp.php.
 21. Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej (8 września 2003 r.), w: S. Bieleń (red.), Prawo w stosunkach międzynarodowych. Wybór dokumentów, Warszawa 2004
 22. O. Osica, W poszukiwaniu nowej roli. Polska jako nowy aktor euroatlantyckiej polityki bezpieczeństwa, w: O. Osica, M. Zaborowski (red.), Nowy członek "starego" Sojuszu. Polska jako nowy aktor w euroatlantyckiej polityce bezpieczeństwa, Warszawa 2002
 23. O. Osica, Prymat NATO i stosunki transatlantyckie - polski punkt widzenia, "Forum Natolińskie" 2006, t. 7, nr 5, s. 14, www.natolin.edu.pl/pdf/FN/FN_5_2006_raport_nato.pdf.
 24. Z. Brzeziński, Wielka szachownica. Główne cele polityki amerykańskiej, Warszawa 1998
 25. A. Juppé, S. July, Entre quatrez'yeux, Paris 2001
 26. A. Szeptycki, Francja i "Europa obrony", "Stosunki Międzynarodowe-International Relations" 2004, t. 30, nr 3-4.
 27. Déplacement à Marseille. Discours sur l'Europe du Ministre des Affaires étrangères, M. Dominique de Villepin, Marseille, 2 grudnia 2002 r., https://pastel.diplomatie.gouv.fr/editorial/actual/ael2/bulletin.asp?liste=20021202.html&submit.x=7&submit.y=4#Chapitre5.
 28. Discours de M. Jacques Chirac Président de la République, ors de sa visite à la base aérienne 110, Creil, 30 września 2002 r., www.elysee.fr/elysee/elysee.fr/francais/interventions/discours_et_declarations/2002/septembre/discours_du_president_de_la_republique_lors_de_la_visite_a_la_base_aerienne_110.545.html.
 29. Déclaration franco-britannique sur la défense européenne, Saint-Malo, 4 grudnia 1998 r., http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/europe-defense/declaration-saintmalo.shtml.
 30. J. Starzyk-Sulejewska, Interwencje zewnętrzne Unii Europejskiej, w: S. Parzymies (red.), Dyplomacja czy siła? Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2009
 31. J. Szmajdziński, Dwa filary bezpieczeństwa, "Polska Zbrojna" 2002, nr 38.
 32. R. Domisiewicz, Euroarmia na horyzoncie, "Polska Zbrojna" 2000, nr 50.
 33. Misja Policyjna Unii Europejskiej EUPM w Bośni i Hercegowinie, www.policja.pl/index.php?dzial=104&id=1952.
 34. W. Bartoszewski, Europejska polityka bezpieczeństwa. Polski punkt widzenia, przemówienie wygłoszone na konferencji zorganizowanej przez Uniwersytet Warszawski i Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa, 11 maja 2001 r., www.futurum.gov.pl/d_pol/wystap/2001_05_11_Bartoszewski_Europejska_polityka_bezpieczenstwa.htm.
 35. Suggestion for amendment of Article: 30, by Ms: Prof. Danuta Hübner [bez daty], http://european-convention.eu.int/Docs/Treaty/pdf/30/30Hubner%20EN.pdf.
 36. R. Zięba, Europejska Tożsamość Bezpieczeństwa i Obrony - polski punkt widzenia, "Stosunki Międzynarodowe-International Relations" 2001, t. 23, nr 1-2
 37. A.D. Rotfeld, Czy Unia Europejska potrzebuje Wspólnej Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony?, "Polski Przegląd Dyplomatyczny" 2004, t. 4, nr 2
 38. A.D. Rotfeld, L'Union a-t-elle besoin de laPESD?, "Politique étrangère" 2004, nr 2
 39. O. Osica, Irak - początek nowej epoki w polityce zagranicznej III RP?, Raporty i Analizy / Centrum Stosunków Międzynarodowych, 2004, nr 6, s. 20.
 40. A. Leparmentier, M. Sarkozy cherche le soutien des Polonais en Europe, "Le Monde" z 30 maja 2008 r.
 41. E. Wyciszkiewicz, Najważniejsze elementy kompromisu energetyczno-klimatycznego, "Biuletyn" PISM, nr 64 (532) z 19 grudnia 2008 r., www.pism.pl/biuletyn/files/20081219_532.pdf.
 42. Z iracką bronią było nie tak, "Gazeta Wyborcza" z 19 marca 2004 r.
 43. A. Kołakowska, Polityka zagraniczna Francji wobec Iraku po zakończeniu okupacji, "Biuletyn" PISM nr 40 (285) z 25 maja 2005 r.
 44. A. Szeptycki, Otwarcie francuskiego rynku pracy dla obywateli Polski - aspekty polityczne, "Biuletyn PISM" nr 24 (492) z 11 czerwca 2009 r., www.pism.pl/biuletyn/files/20080611_492.pdf.
 45. S. Parzymies, Francuskie i holenderskie ,,Nie" dla traktatu konstytucyjnego spóźnionym protestem przeciwko rozszerzeniu Unii Europejskiej, "Stosunki Międzynarodowe-International Relations" 2005, t. 32, nr 3-4
 46. N. Sarkozy, Témoignage, Paris 2006
 47. J. Pawlicki, Gdzie Sarkozy, gdzie Kaczyński, "Gazeta Wyborcza" z 8 maja 2007 r.
 48. A. Szeptycki, Konsekwencje wyborów prezydenckich we Francji dla Polski, "Biuletyn" PISM, nr 21 (435) z 7 maja 2007 r., www.pism.pl/biuletyn/files/20070507_435.pdf.
 49. Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów (I-XII 2008 r wyniki ostateczne), www.stat.gov.pl/gus/5840_6704_PLK_HTML.htm.
 50. Informacja Rządu na temat polskiej polityki zagranicznej w 2007 r (przedstawiona przez minister spraw zagranicznych Annę Fotygę), 9 czerwca 2007 r., www.msz.gov.pl/Expose,2007,23170.html.
 51. Program PO. Polska zasługuje na cud gospodarczy, Warszawa 2007, s. 73, http://www.platforma.org/download/(gqWYZ57YrXailKWWZ0Xf32iiiqWVaIypo4HQW52fll2frq-hVKbXZ1afrWjXk9rLn4Tc0r3gg9rWkJ3o0rbWWJjJj5Le3nTXhdGGaKA)/pl/defaultopisy/3/1/1/program_wyborczy_po7-ebook.pdf.
 52. Deklaracja z Arras przyjęta podczas szczytu polsko-francuskiego 28 lutego 2005 r, www.msz.gov.pl/DEKLARACJA,Z,ARRAS,PRZYJETA,PODCZAS,,SZCZYTU,POLSKO,FRANCUSKIEGO,W,DNIU,,28,LUTEG0,2005,R.,768.html.
 53. P. Douste-Blazy, S. Meller, Budget Impasse: EU Needs to Move on and the World Will Not Wait, "Financial Times" z 15 grudnia 2005 r.
 54. A. Słojewska, J. Bielecki, Wielcy zapłacą więcej, "Rzeczpospolita" z 17 grudnia 2005 r.
 55. C. Châtelot, Homophobie et radio antisémite et xénophobe: le cote obscure des conservateurs du PIS, "Le Monde" z 9 października 2005 r.;
 56. C. Châtelot, Une idéologie défendant l'Etat, la morale et la famille, "Le Monde" z 25 października 2005 r.
 57. Entretien du Ministre des affaires étrangères, M. Philippe Douste-Blazy, avec "EUROPE 1" - extraits - Paris, 27 kwietnia 2007 r., https://pastel.diplomatie.gouv.fr/editorial/actual/ael2/bulletin.asp?liste=20070427.html#Chapitre3.
 58. Sarkozy : Polska jest za wielka na pierwiastek, "Gazeta Wyborcza" z 14 czerwca 2007 r.
 59. Tusk w Paryżu: Z wielką satysfakcją podpiszę Traktat Lizboński, 12 grudnia 2007 r., http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80708,4758602,.html.
 60. A. Szeptycki, Polityka Polski wobec Francji w 2007 r, "Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej", 2008, PISM, Warszawa 2008
 61. Sarkozy: Kaczyński musi honorować swój podpis, 5 maja 2008 r., http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80708,5428358,SarkozyKaczynski_musi_honorowac_swoj_podpis.html.
 62. Défense et Sécurité nationale. Le Livre Blanc, Odile Jacob, La Documentation française, Paris 2008
 63. Clôture du Colloque sur la France, la défense européenne et l'OTAN au XXIe siècle. Discours de M. le Président de la République française, Paris, Mercredi 11 marca 2009 r., www.elysee.fr/president/root/ bank/pdf/president-6467.pdf.
 64. H. Védrine, Pourquoi il faut s'opposer à une France atlantiste, "Le Monde" z 6 marca 2009 r.
 65. D. de Villepin, OTAN: «Le risque, c'est un rétrécissement de notre ambition», "Le Monde" z 17 marca 2009 r.
 66. L'Assemblée nationale donne son feu vert au retour de la France dans l'OTAN, 17 marca 2009 r., http://www.lemonde.fr/politique/article/2009/03/17/fillon-sur-le-retour-dans-l-otan-la-france-alliee-maispas-vassale-fidele-mais-insoumise_1169210_823448.html.
 67. Organisation du Traite de l'Atlantique nord. Lettre du Président de la République, Nicolas Sarkozy, adressée aux chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Alliance atlantique, Paris, 19 marca 2009 r., https://pastel.diplomatie.gouv.fr/editorial/actual/ael2/bulletin.asp?liste=20090326.html&xtor=EPR-7#Chapitre1.
 68. M.H. Van Herpen, Why France rejoins NATO: wooing Britain?, "Cicero Foundation Great Debate Paper", 2009, nr 09/1, www.cicerofoundation.org/lectures/Marcel_H_Van_%20Herpen_Why_France_Rejoins_NATO.pdf.
 69. S. Parzymies, Dlaczego Francja wraca do NATO?, "Stosunki Międzynarodowe-International Relations" 2008, t. 38, nr 3-4
 70. InformacjaRządu na temat polskiej politykizagranicznej w 2006r (przedstawiona przez Ministra Spraw Zagranicznych Stefana Mellera), 15 lutego 2006 r., www.msz.gov.pl/Informacja,Rzadu,na,temat,polskiej,polityki,zagranicznej,w,2006,roku.,4590.html.
 71. Multilateral Peace Missions Overview, http://conflict.sipri.org/SIPRI_Internet/.
 72. R. Kupiecki, Polityka bezpieczeństwa Polski, "Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej", 2005, Akademia Dyplomatyczna MSZ, Warszawa 2005,
 73. M. Madej, Polska polityka bezpieczeństwa, "Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej", 2008 PISM, Warszawa 2008
 74. M. Ziółkowski, Polityka bezpieczeństwa Polski, "Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej", 2007 PISM, Warszawa 2007
 75. Exposé premiera Donalda Tuska, 23 listopada 2007 r., www.kprm.gov.pl/premier/przemowienia/id:19/.
 76. Informacja Ministra Spraw Zagranicznych [Radosława Sikorskiego] o założeniach polskiej polityki zagranicznej w 2010 roku, 8 kwietnia 2010 r., www.msz.gov.pl/Expose,2010,34874.html.
 77. Transatlantic Trends 2009. Topline Data 2009, http://209.200.80.89/trends/2009/docs/2009_English_Top.pdf.
 78. J. Cienski, S. Wagstyl, Poland proposes an EU army tied to NATO, "Financial Times" z 5 listopada 2006 r.
 79. J. Kaczynski: Sur l'Europe, «la Pologne est prête au compromis», "Le Monde" z 13 czerwca 2007 r.
 80. Spotkanie ministrów obrony państw Trójkąta Weimarskiego, Kraków, 25 lipca 2006 r., www.ambafrance-pl.org/france_pologne/spip.php?article1911.
 81. Uroczysta defilada na paryskich Polach Elizejskich, 14 lipca 2007 r., www.rfi.fr/actupl/articles/091/article_1738.asp.
 82. M. Madej, M. Terlikowski, Polityka bezpieczeństwa Polski - wymiar polityczno-wojskowy, "Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej", 2009 PISM, Warszawa 2009
 83. Konferencja Europejskiej Organizacji ds. Bezpieczeństwa, 14 maja 2008 r., www.wp.mil.pl/pl/artykul/4869.
 84. A. Szeptycki, Rosja w oczach państw Unii Europejskiej, w: S. Bieleń (red.), Wizerunek Rosji w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2011 [w przygotowaniu].
 85. Mission Facts and Figures, 1 June 2010, www.eumm.eu/en/about_eumm/facts_and_figures.
 86. Deklaracja Francusko-Polskiego Szczytu w sprawie Bezpieczeństwa i Obrony, Paryż, 5 listopada 2009 r., www.paris.polemb.net/files/news/deklaracje%20szczyt%2005list2009/dekl_bezp_PL.pdf.
 87. Sommet franco-polonais. Conférence de presse du Président de la République, Nicolas Sarkozy et du Président du Conseil des Ministres de la République de Pologne, Donald Tusk - propos de M. Sarkozy, Paris, 5 listopada 2009 r., http://basedoc.diplomatie.gouv.fr/exl-php/cadcgp.php.
 88. J. Pawlicki, Pakt Tusk - Sarkozy, "Gazeta Wyborcza" z 5 listopada 2009 r.
 89. R. Kuźniar, Droga do wolności. Polityka zagraniczna III RP, Warszawa 2008
 90. The SIPRI Military Expenditure Database, http://milexdata.sipri.org/
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0209-0961
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu