BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wysokiński Marcin (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Źródła finansowania majątku w gospodarstwach mlecznych a skala produkcji
Sources of Financing Assets in the Dairy Farms Depending mon the Scale of Production
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, T. 13, z. 1, s. 451-456, rys., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Produkcja mleka, Gospodarstwa rolne, Źródła finansowania, Majątek przedsiębiorstwa, Kapitał własny
Milk production, Arable farm, Source of financing, Business assets, Ownership capital
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano źródła finansowania majątku gospodarstw mlecznych w zależności od skali produkcji, jak również zmiany w tym zakresie w latach 2004-2009. Zbadano udział kapitału własnego i stałego w pasywach ogółem, wykazując wyraźne różnice w kształtowaniu się tych wskaźników pomiędzy poszczególnymi grupami gospodarstw. (abstrakt oryginalny)

The article presents the sources of financing the assets of dairy farms, depending on the scale of production as well as changes in this regard in the years 2004-2009. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czerwińska-Kayzer D. 2002: Kredyt preferencyjny - źródło kapitało w gospodarstwach rolnych. Rocz. AR w Poznaniu, CCCXLIII, Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań.
 2. Franc-Dąbrowska J. 2010: Teoretyczne i praktyczne aspekty gospodarowania zyskiem w przedsiębiorstwach rolniczych. Wyd. SGGW, Warszawa.
 3. Gorczyńska M., Znaniecka K. 2006: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, Warszawa.
 4. Jajuga K., Jajuga T. 1998: Inwestycje - instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. PWN, Warszawa.
 5. Juszczyk S. 2005: Uwarunkowania ekonomiczno-organizacyjne opłacalności produkcji mleka w gospodarstwach wyspecjalizowanych. Wyd. SGGW, Warszawa.
 6. Kuhlmann F. 1978: Einfuhrung in die Betriebswirtschaftslehre fur Agrar - und Ernahrungsbereich. Stuttgard DLG - Verlag.
 7. Kulawik J. 1995: Kapitał w rolnictwie. Wyd. IERiGŻ, Warszawa.
 8. Manteuffel R. 1984: Ekonomika i organizacja gospodarstwa rolniczego. PWRiL, Warszawa.
 9. Mądra M. 2009: Czynniki kształtujące poziom zadłużenia w towarowych gospodarstwach rolniczych. [w:] Zarządzanie finansami we współczesnych przedsiębiorstwach. T. 1. Controling i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstw (red. M. Sierpińska). Wyd. Vizja Press & IT, Warszawa.
 10. Opalski A. 2002: Kapitał zakładowy Zysk Umorzenie. Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa.
 11. Parzonko A. 2004: Efektywność gospodarstw wyspecjalizowanych w produkcji mleka. Wyd. SGGW, Warszawa.
 12. Sierpińska M., Jachna T. 2006: Ocena przedsiębiorstw według standardów światowych. PWN, Warszawa.
 13. Woś A., Gruda M. 1999: Instrumenty polityki rolnej oraz ich skuteczność. [w:] Analiza produkcyjno-ekonomiczna sytuacji gospodarki żywnościowej w roku 1998 (red. A. Woś). Wyd. IERiGŻ, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu