BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skrodzki Miłosz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Wielkopolskie nazwiska mieszkańców miast Ziem Zachodnich i Północnych
Greater Polish Surnames of the Inhabitants in the Cities of the West and North Territories
Źródło
Człowiek i Społeczeństwo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Społecznych, 2014, t. 37, s. 137-148, tab., bibliogr. 23 poz.
Tytuł własny numeru
Miasta i migracje
Słowa kluczowe
Miasto, Migracja
City, Migration
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska Zachodnia, Polska Północna
Western Poland, Northern Poland
Abstrakt
Celem jest zatem wskazanie różnic makroregionalnych w ramach rozciągających się na setki kilometrów Ziem Zachodnich i Północnych. Zarazem będzie to ważny przyczynek do analizy samych miast, gdyż i one stanowią swoisty mikrokosmos, choć w tym przypadku podział pomiędzy nimi a prowincją jest mniejszy niż zazwyczaj, bo i tu, i tam praktycznie cała ludność przybyła w wyniku masowej migracji. Kryterium wyznaczania społecznej specyfiki będą w tym przypadku nazwiska. (fragment tekstu)

The paper deals with the important, but not yet researched problem of new regions that emerged in the territories annexed to Poland after the Second World War. The removal of native inhabitants and settlement of Polish people created a radically new situation and new societies. Moreover, those large territories are varied, because people from different regions of prewar Poland came in different proportions. Then there is a need to investigate those areas and to point out new local communities. The best way to achieve this may be a research of surnames that are both strongly regional and relevant to social identity. Therefore the paper analyzes this criterion, counting the kinds of surnames originating from Greater Poland in major cities. Next it shows how those names are clustered into five distinct regions of the so-called West and North Territories. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Bohdanowicz J. (1987), Regiony etnograficzne Polski w świetle wyników badań "Polskiego atlasu etnograficznego", "Etnografia Polska" nr 31(2).
 2. Brencz A. (1996), Wielkopolska jako region etnograficzny, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 3. Breza E. (2000-2004), Nazwiska Pomorzan. Pochodzenie i zmiany, t. 1-3, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 4. Bubak J. (1986), Proces kształtowania się polskiego nazwiska mieszczańskiego i chłopskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 5. Burszta J., red. (1960-1967), Kultura ludowa Wielkopolski, t. 1-3, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
 6. Bystroń J.S. (1993), Nazwiska polskie, Książka i Wiedza, Warszawa.
 7. Dejna K. (1993), Dialekty polskie, Ossolineum, Wrocław.
 8. Eberhardt P. (2010), Migracje polityczne na ziemiach polskich (1939-1950), Instytut Zachodni, Poznań.
 9. Gajek J. (1961), Studia nad etnograficzną regionalizacją Polski, "Lud" nr 4.
 10. Gajek J. (1976), Etnograficzne zróżnicowanie obszaru Polski, [w:] Etnografia Polski. Przemiany kultury ludowej, t.1, red. M. Biernacka, Ossolineum - PAN, Wrocław.
 11. Kaleta Z. (1998), Nazwisko w kulturze polskiej, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
 12. MSWiA (2004), Statystyka najpopularniejszych nazwisk w Polsce w podziale na województwa i płeć - bez zgonów, wyjazdów i wymeldowań. Stan na listopad 2004, http://www.msw.gov.pl/download.php?s=l&id=1022 [dostęp: 1.09.2009].
 13. Nitsch K. (1957), Dialekty języka polskiego, Ossolineum, Wrocław.
 14. Reichan J., Woźniak K. (2004), Polskie atlasy dialektologiczne i etnograficzne, Lexis, Kraków.
 15. Rospond S. (1967), Słownik nazwisk śląskich, cz. 1, Ossolineum, Wrocław.
 16. Rymut K. (1999-2001), Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, t. 1-2, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków.
 17. Rymut K., opr. (2003), Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków.
 18. Sienkiewicz W., Hryciuk G., red. (2008), Wysiedlenia, wypędzenia i ucieczki 1939-1959. Atlas ziem Polski. Polacy, Żydzi, Niemcy, Ukraińcy, Demart, Warszawa.
 19. Skowronek K. (2001), Współczesne nazwisko polskie. Studium statystyczno-kognitywne, Wydawnictwo Naukowe DWN, Kraków.
 20. Sobierajski Z., Burszta J., red. (1979-2005), Atlas języka i kultury ludowej Wielkopolski, t.1-11, Ossolineum - Wydawnictwo Naukowe UAM, Wrocław - Poznań.
 21. Taszycki W. (1924), Polskie nazwy osobowe, Gebethner i Wolff, Kraków.
 22. Urbańczyk S. (1962), Zarys dialektologii polskiej, PWN, Warszawa.
 23. Zawadzki J.M. (2002), Tysiąc najpopularniejszych nazwisk w Polsce, Bertelsmann Media, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-3271
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu