BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wyszkowska Zofia (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy), Sztoldman Małgorzata (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa)
Tytuł
Wpływ funduszy unijnych na rozwój pozarolniczej działalności gospodarczej w Polsce
Influence of the EU Funds on Non-Agricultural Business Development in Poland
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, T. 13, z. 1, s. 457-462, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Pozarolnicza działalność gospodarcza, Obszary wiejskie, Rozwój obszarów wiejskich, Działalność gospodarcza, Fundusze unijne, Sektorowy Program Operacyjny
Non-agricultural economic activity, Rural areas, Rural development, Business activity, EU funds, Sectoral Operational Programme
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania było przedstawienie wpływu funduszy unijnych na rozwój pozarolniczej działalności gospodarczej w Polsce. W opracowaniu korzystano z danych uzyskanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Analizą objęto Sektorowy Program Operacyjny dotyczący rozwoju obszarów wiejskich. Przedstawiono warunki i zasady korzystania ze wsparcia finansowego, liczbę zawartych umów o dofinansowanie, wartość pomocy finansowej, strukturę rodzajową wspieranej działalności, wpływ pomocy na zwiększenie dochodów i tworzenie miejsc pracy. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper was to show the influence of Union funds on non-agricultural business development in Poland. There were used some data from Agency for Restructuring and Modernization of Agriculture in Warsaw. The analysis was done according to Sector Operational Program connected with rural areas development. There were shown conditions and circumstances of getting financial support, the number of bailout agreement, the value of financial support, scenic structure of this business, influence of income development and creating new work places. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Baran E., Gajdek G. 2009: Fundusze unijne stymulatorem przemian rozwojowych podkarpackiego rolnictwa. "Rocz. Nauk. SERiA", t. XI, z. 5, 13-15.
  2. Droździel L. 2007: ARiMR - trzy lata po akcesji. Warszawa, 145.
  3. Łapińska A. 2008: Przedsiębiorczość jako element wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. "Rocz. Nauk. SERiA", t. X, z. 2, 163-168.
  4. Parzuchowski L. 2008: Wiejskie przedsiębiorstwa. Nowe Życie Gospodarcze, 16, Warszawa, 21-22.
  5. Rozporządzenie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 września 2004 r. Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006". Załącznik do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, poz. 2117, Warszawa, 89-98.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu