BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zając Stanisław (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie), Izdebski Waldemar (Politechnika Warszawska), Skudlarski Jacek (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Analiza polskiego rynku ciągników rolniczych i kombajnów zbożowych w latach 2004-2010
Analysis of Polish Market of Agricultural Tractors and Combine Harvesters in the Years 2004-2010
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, T. 13, z. 1, s. 463-467, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Przemysł maszyn rolniczych
Agriculture, Agricultural machinery industry
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono analizę rynku ciągników rolniczych i kombajnów zbożowych w latach 2004-2010. Zakres badań obejmuje przedstawienie wielkości produkcji, importu i eksportu nowych oraz używanych ciągników rolniczych oraz kombajnów zbożowych. Do realizacji celu badawczego wykorzystano krajową literaturę oraz statystykę masową. Badania wykazały, że na krajowym rynku ciągników rolniczych i kombajnów zbożowych następują znaczne wahania odnośnie wielkości produkcji, importu i eksportu, a w konsekwencji ich podaży. (abstrakt oryginalny)

An analysis of the market of agricultural tractors and combine harvesters in the years 2004-2010. The research area includes the presentation of production, import and export of new and used tractors and combine harvesters. To conduct the study used a national literature and mass statistics. Studies have shown that the domestic market for agricultural tractors and combine harvester followed by considerable volatility on the volume of production, imports and exports, and consequently their supply. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Izdebski W. 2006: Zastosowanie metody ekspercko-matematycznej do zbudowania prognozy sprzedaży ciągników rolniczych w Polsce. "Zagadnienia Ekonomiki Rolniczej", 3, 124-134.
 2. Pawlak J. 2007: Rynek ciągników w wybranych krajach. "Problemy Inżynierii Rolniczej", 3, 29-34.
 3. Rocznik Statystyczny. 2004-2010: GUS, Warszawa.
 4. Rynek środków produkcji i usług dla rolnictwa. 2008: IERiGŻ-PIB, 34.
 5. Rynek środków produkcji i usług dla rolnictwa. 2009: IERiGŻ-PIB, 36, 16-19.
 6. Rynek środków produkcji i usług dla rolnictwa. 2010: IERiGŻ-PIB, 37, 22-25.
 7. Szeptycki A., Wójcicki Z. 2003: Postęp technologiczny i nakłady energetyczne w rolnictwie do 2020 r. Wydawnictwo IBMER.
 8. Waszkiewicz C. 2009: Charakterystyka krajowego rynku maszyn do zbioru zbóż i ziemniaków. "Problemy Inżynierii Rolniczej", 1, 57-60.
 9. Waszkiewicz C., Lipiec J. 2008: Analiza zmian krajowego rynku ciągników i przyczep rolniczych. TROL, 2.
 10. www.epp.eurostat.ec.europa.eu, 2011.
 11. www.hinex.stat.gov.pl, 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu