BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zalewski Arkadiusz (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Polski handel zagraniczny nawozami mineralnymi w latach 2001-2010
Polish Foreign Trade of Mineral Fertilizers in the Years 2001-2010
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, T. 13, z. 1, s. 468-473, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Nawozy sztuczne, Handel zagraniczny
Artificial fertilizer, Foreign trade
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono analizę polskiego handlu zagranicznego nawozami mineralnymi w latach 2001-2010. Opisano zmiany uwarunkowań handlu zagranicznego w badanym okresie. Przeprowadzono analizę bilansu rynkowego z podziałem na podstawowe grupy nawozów mineralnych. Przedstawiono strukturę towarową oraz geograficzną handlu zagranicznego. (abstrakt oryginalny)

Analysis of the Polish foreign trade with mineral fertilizers in the years 2001-2010. Describes the changes to conditions of foreign trade in the period considered. An analysis of the balance of the market, broken down by main groups of mineral fertilizers. Presented commodity and geographical structure of foreign trade. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Budnikowski A. 2002: Międzynarodowe stosunki gospodarcze. PWN, Warszawa.
  2. CAAC 2011: Dane Centrum Analitycznego Administracji Celnej z 2011 r.
  3. Gospodarka 2003-2010: Gospodarka Materiałowa 2002-2009. GUS, Warszawa.
  4. Igras J. 2006: Potencjał polskiego przemysłu nawozowego na tle Unii Europejskiej. [w:] Zasady wprowadzania nawozów do obrotu. IUNG, Puławy. Komisja 2011: Strony internetowe Komisji Europejskiej. www.ec.europa.eu.
  5. Taryfa 2002: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie ustanowienia Taryfy celnej. (Dz.U. z dnia 23 grudnia 2002 r.).
  6. Taryfa 2010: Rozporządzenie Komisji (WE) NR 948/2009 z dnia 30 września 2009 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu