BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łuszczuk Michał (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Rozwój sytuacji międzynarodowej w Arktyce a delimitacja obszarów morskich na Oceanie Arktycznym
Źródło
Stosunki Międzynarodowe, 2010, t. 42, nr 3/4, s. 139-153, tab., bibliogr. 51 poz.
International Relations
Słowa kluczowe
Prawo międzynarodowe, Gospodarka morska, Polityka morska, Zmiany klimatyczne, Delimitacja, Międzynarodowe prawo morza
International law, Maritime economy, Maritime policy, Climate change, Delimitation, International law of the sea
Kraj/Region
Arktyka
Arctic
Abstrakt
Następstwa zmian klimatycznych zachodzących w regionie Arktyki oraz towarzysząca im zwiększona aktywność państw nadbrzeżnych w zakresie eksploracji Oceanu Arktycznego przyczyniły się w ostatnich latach do wzrostu zainteresowania "społeczności międzynarodowej" tym obszarem. Uwaga została skoncentrowana zarówno na problemie negatywnych konsekwencji nowej sytuacji, jak też na wizjach znacznych korzyści, które mają pochodzić z niedostępnej do tej pory Arktyki. Chociaż tempo zmian klimatycznych obserwowanych wokół bieguna jest nadspodziewanie szybkie, to perspektywy eksploatacji obszarów arktycznych mają, jak na razie, charakter raczej hipotetyczny. Nie zmienia to jednak faktu, że zarówno dostęp do spodziewanych bogatych zasobów surowców energetycznych, jak i kontrola arktycznych szlaków morskich są już obecnie przedmiotem międzynarodowej rywalizacji. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Nazewnictwo geograficzne świata. Morza i oceany, zeszyt 10, Warszawa 2008
 2. T. Potts, C. Schofield, Current Legal Developments. The Arctic, "The International Journal of Marine and Coastal Law" 2008, t. 23, nr 1
 3. W. Anioł, Międzynarodowe kontrowersje wokół Arktyki i Spitsbergenu, "Stosunki Międzynarodowe-International Relations" 2010, nr 1-2
 4. S.G. Borgerson, Arctic Meltdown. The Economics and Security Implications of Global Warming, "Foreign Affairs" 2009, t. 87, nr 2
 5. O. Young, The Arctic in Play: Governance in a Time of Rapid Change, "The International Journal of Marine and Coastal Law" 2009, t. 24, nr 2
 6. P. Reynolds, Russia Ahead in Arctic ,Gold Rush', http://news.bbc.co.uk/2/hi/in_depth/6925853.stm (25.11.2009);
 7. B. Kaluga, Arktyka w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej, http://www.psz.pl/tekst-21313/Bartosz-Kaluga-Arktyka-w-polityce-zagranicznej-Federacji-Rosyjskiej (25.11.2009).
 8. J. Symonides, Status prawny i roszczenia do Arktyki oraz Bieguna Północnego, "Państwo i Prawo" 2008, nr 1
 9. TheIlulissat Declaration, "Danish Foreign Policy Yearbook 2009", Copenhagen 2009
 10. N. Loukacheva, Legal Challenges in the Arctic, w: L. Heininen, K. Laine, The Borderless North, Oulu 2008
 11. O. Young, The Structure of Arctic Cooperation: Solving Problems/Seizing Opportunities, 4th Conference of Parliamentarians of the Arctic Region, Rovaniemi, 27-29 sierpnia 2000 r., http://www.arcticparl.org/_res/site/File/images/conf4_sac.pdf (25.11.2009).
 12. K. Kubiak, Interesy i spory państw w Arktyce, Wrocław 2009,
 13. V. Gunitskiy, On Thin Ice: Water Rights and Resource Disputes in the Arctic Ocean, "Journal of International Affairs" 2008, t. 61, nr 2
 14. F. Fagertun, Threats and Threat Scenarios in the North During the Cold War, "Acta Borealia" 2003, t. 20, nr 1
 15. K. Atland, Mikhail Gorbachev, the Murmansk Initiative, and the Desecuritization of Interstate Relations in the Arctic, "Cooperation and Conflict" 2008, t. 43
 16. E.C.H. Keskitalo, T. Koivurova, N. Bankes, Climate Governance in the Arctic: Introduction and Theoretical Framework, w: E.C.H. Keskitalo, T. Koivurova, N. Bankes (red.), Climate Governance in the Arctic, Hanover 2009
 17. R. Huebert, B.B. Yeager, A New Sea. The Need for Regional Agreement on Management and Conservation of the Arctic Marine Environment, Oslo 2008
 18. Arctic Sea Ice Extent Remains Low, http://nsidc.org/news/press/20091005_minimumpr.html (25.11.2009).
 19. D.L. Gautier, Assessment of Undiscovered Oil and Gas in the Arctic, " Science" 2009, t. 324
 20. D. Mager, Cilmate Change, Conflicts and Cooperation in the Arctic: Easier Access to Hydrocarbons and Mineral Resources?, "The International Journal of Marine and Coastal Law" 2009, t. 24, nr 2
 21. Unia Europejska a region arktyczny, KOM (2008) 763 wersja ostateczna, Komunikat Komisji Europejskiej do Rady UE oraz Parlamentu Europejskiego, Bruksela, 20 listopada 2008 r., http://eur-lex. europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=C0M:2008:0763:FIN:PL:PDF (25.11.2009).
 22. R. Howard, Ice Breaking, "The World Today" 2009, t. 65, nr 10
 23. S.A. Christensen, Are the Northern Sea Routes Really the Shortest? "DIIS Brief' 2009, http://www.diis.dk/graphics/Publications/Briefs2009/sac_northern_searoutes.pdf (25.11.2009);
 24. A. Chircop, The Growth of International Shipping in the Arctic: Is a Regulatory Review Timely?, "The International Journal of Marine and Coastal Law" 2009, t. 24, nr 2.
 25. Norwegia: Regjeringens nordomradestrategf (1.12.2006),
 26. Norwegia: Nye byggesteiner i nord - Neste trinn i Regjeringens nordomradestrategf, (12.03.2009).
 27. Dania: Arktis i en brydningstid Forslag til strategi for aktiviteter i det arktiske omrade
 28. Rosja: Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу (18.08.2008)
 29. USA: National Security Presidential Directive NSPD-66 (9.01.2009),
 30. Canada's Northern Strategy: Our North, Our Heritage, Our Future, z 26 lipca 2009 r.
 31. Protokół 40 do Umowy EOG, http://www.efta.int/content/legal-texts/eea/protocols/protocol40.pdf/view (25.11.2009).
 32. B. Wilson, J. Kraska, American Security and Law of the Sea, "Ocean Development and International Law" 2009, t. 40
 33. D.R. Rothwell, Ch.C. Joyner, The Polar Oceans and the Law of the Sea, w: A.G. Oude Elferink, D.R. Rothwell (red.), The Law of the Sea and Polar Maritime Delimitation and Jurisdiction, The Hague 2001
 34. I. Brownlie, Principles of Public International Law, Oxford 1998.
 35. S.B. Kaye, Territorial Sea Baselines Along Ice-Covered Coasts: International Practice andLimits of the Law of the Sea, "Ocean Development and International Law" 2004, t. 35
 36. D. Bugajski, Przejście okrętów przez morze terytorialne państwa obcego w prawie i praktyce państw bałtyckich oraz NATO, "Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej" 2006, t. XLVII, nr 1
 37. F. Griffiths, Canadian Arctic Sovereignty: Time to Take Yes for an Answer on the Northwest Passage, Montreal 2008.
 38. E. Elliot-Meisel, Politics, Pride, and Precedent: The United States and Canada in the Northwest Passage, "Ocean Development & International Law" 2009, t. 40, nr 2
 39. A.G. Oude Elferink The Impact of the Law of the Sea Convention on the Delimitation of Maritime Boundaries, w: D. Vidas, W. Ostreng (red.), Order for the Oceans at the Turn of the Century, The Hague 1999
 40. A.H. Hoel, Jurisdictional Issues in the Arctic: An Overview, w: J. Skogrand (red.), Emerging from the Frost. Security in the 21st Century Arctic, Oslo 2008
 41. A.G. Oude Elferink, Arctic Maritime Delimitations: The Preponderance of Similarities with Other Regions, w: A.G. Oude Elferink, D.R. Rothwell (red.), The Law of the Sea and Polar Maritime Delimitation and Jurisdiction, The Hague 2001
 42. L. Łukaszuk, Współpraca i spory międzynarodowe na morzach. Wybrane zagadnienia prawa, polityki morskiej i ochrony środowiska, Warszawa 2009
 43. H. Gurgul, Białe pustynie. Arktyka, Poznań 2002
 44. Ch. Reichert, Determination of the Outer Continental Shelf Limits and the Role of the Commission on the Limits of Continental Shelf, "The International Journal of Marine and Coastal Law" 2009, t. 24, nr 2
 45. R. Macnab, Submarine Elevations and Ridges: Wild Cards in the Poker Game of UNCLOS Article 76, "Ocean Development and International Law" 2008, t. 39
 46. V. Golitsyn, Continental Shelf Claims in the Arctic Ocean: A Commentrary, "The International Journal of Marine and Coastal Law" 2009, t. 24, nr 2
 47. B. Kunoy, The 10 Years Time Frame to Disputed Areas, "Ocean Development and International Law" 2009, t. 40, nr 2
 48. D.R. Rothwell, Issues and Strategies for Outer Continental Shelf Claims, "The International Journal of Marine and Coastal Law" 2008, t. 23, nr 2
 49. M. Weber, Defining the Outer Limits of the Continental Shelf Across the Arctic Basin: The Russian Submission, States ' Rights, Boundary Delimitation and Arctic Regional Cooperation; "The International Journal of Marine and Coastal Law" 2009, t. 24, nr 2
 50. T. Górski, A Note on Submarine Ridges and Elevations with Special Reference to the Russian Federation and the Arctic Ridges, "Ocean Development and International Law" 2009, t. 40
 51. Circum-Arctic Resources Appraisal: Estimates of Undiscovered Oil and Gas North of the Arctic Circle, USDS Fact Scheet 2008-3049, http://pubs.usgs.gov/fs/2008/3049/fs2008-3049.pdf (2.12.2009).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0209-0961
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu