BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gil Grzegorz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Kryzys w Jemenie : przypadek państwa upadającego
Źródło
Stosunki Międzynarodowe, 2010, t. 42, nr 3/4, s. 187-203, rys., bibliogr. 39 poz.
International Relations
Słowa kluczowe
Sytuacja polityczna, Sytuacja społeczno-ekonomiczna, Sytuacja społeczno-polityczna, Kryzys społeczno-gospodarczy, Terroryzm, Konflikty polityczne, Konflikty społeczne, Ustrój państwa
Political situation, Social and economic conditions, Social and political conditions, Socio-economic crisis, Terrorism, Political conflicts, Social conflicts, Political system of the state
Kraj/Region
Jemen, Półwysep Arabski
Jemen, Arabian Peninsula
Abstrakt
W warunkach globalizacji konkretnie zlokalizowane zjawiska i procesy społeczne mogą być łatwo "odczuwalne" w skali całego globu. Szczególnie ujawnia się to w znaczeniu jednoznacznie negatywnie wartościowanego kompleksu zjawisk, takich jak: terroryzm, przestępczość zorganizowana, bieda oraz "upadanie" państw. W ostatnich latach uwagę oraz inicjatywę "społeczności międzynarodowej" jako źródła destabilizacji w skali regionalnej i globalnej skupiają głównie: Afganistan, Irak, konflikt izraelsko-palestyński oraz program atomowy Iranu. Tymczasem, nieoczekiwanie do destabilizacji regionu Bliskiego Wschodu, a także w szerszym sensie reorientacji na froncie globalnej walki z terroryzmem, może przyczynić się kryzys w Jemenie, uwikłanym w konflikt w prowincji Saada, rozgrywający się z przerwami od 2004 r., o którym jeszcze do niedawna mówiło się mało lub nie mówiło się wcale. Na przestrzeni ostatnich lat sytuacja społeczno-polityczna i gospodarcza tego najbiedniejszego państwa arabskiego stawała się coraz bardziej złożona. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. M. Pietraś, Transnarodowość zagrożeń asymetrycznych, w: S. Wojciechowski, R. Fiedler (red.), Zagrożenia asymetryczne współczesnego świata, Poznań 2009
 2. Yemen Economic Update, World Bank, Summer 2008, http://siteresources.worldbank.org/INTYEMEN/Resources/310077-1098870168865/YEU-Summer08.pdf (06.01.2010).
 3. http://www.debka.com/article.php?aid=1417 (29.12.2009).
 4. P. Dresch, A History of Modern Yemen, Cambridge 2000
 5. B. Salmoni, B. Loidolt, M. Wells, Regime andPeriphery in Northern Yemen, Santa Monica 2010
 6. Arab Development Report 2004, United Nations Development Programme (UNDP), New York 2004
 7. http://www.fundforpeace.org/web.
 8. Human Development Report 2009, Overcoming Barriers. Human Mobility and Development, UNDP, New York 2009, http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2009_EN_Summary.pdf.
 9. G. Hill, Yemen: Fear of Failure, Chatham House, Middle East Programme, November 2008, http://www.chathamhouse.org.uk/files/12576_bp1108yemen.pdf (10.01.2010).
 10. Yemen. Country Report, "Economist Intelligence Unit" z czerwca 2009 r.
 11. R. Burrowes, C. Kasper, The Salih Regime and the Need for a Credible Opposition, "Middle East Journal" 2007, t. 61, nr 2
 12. R. Jackson, Quasi-states, Dual Regimes, and Neoclassical Theory: International Jurisprudence and the Third World, "International Organization" 1987, t. 41, nr 4
 13. R. Rotberg, Failed States, Collapsed State, Weak States: Causes and Indicators, w: R. Rotberg (red.), State Failure and State Weakness in a Time of Terror, Washington 2003
 14. W. Zartman, Introduction: Posing the Problem of State Collapse, w: W. Zartman (red.), Collapsed State: The Disintegration and Restoration of Legitimate Authority, London-Boulder 1995
 15. S. Bieleń, Państwa upadłe, w: J. Symonides (red.), Organizacja Narodów Zjednoczonych. Bilans i perspektywy, Warszawa 2006
 16. Transparency International. http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2009/cpi_2009_table (04.01.2009).
 17. A. Longley, The High Water Mark of Islamist Politics? The Case of Yemen, "Middle East Journal" 2007, t. 60, nr 2.
 18. http://www.eupd.eu/yemen-postpones-parliamentary-elections-to-2011 (05.01.2010).
 19. http://www.smallarmssurvey.org/files/sas/publications/year_b_pdf/2007/CH2-Stockpiles.pdf (06.01.2010).
 20. Energy Information Administration, http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/World_Oil_Transit_Chokepoints/Background.html (12.09.2009).
 21. S. Elie, Soqotra: South Arabia's Strategic Gateway and Symbolic Playground, "British Journal of Middle Eastern Studies" 2006, t. 33, nr 2
 22. Yemen: Defusing the Saada Time Bomb, International Crisis Group (ICG), Middle East Report nr 86 z 27 maja 2009 r
 23. http://news.bbc.co.uk/2/hi/8352783.stm (21.12.2009).
 24. http://www.reuters.com/article/idUSL17824829 (10.01.2010).
 25. YEMEN: The Conflict in Saada Governorate - Analysis, http://www.irinnews.org/Report.aspx?ReportId=79410;
 26. http://news.bbc. co.uk/2/hi/middle_east/3495533.stm (05.01.2010).
 27. YEMEN: Child Soldiers Used by Both Sides in Northern Conflict - NGOs, http://www.irinnews.org/Report.aspx?ReportId=87391 (06.01.2010).
 28. J. Hiltermannn, Disorder on the Border. SaudiArabia War 'sInside Yemen, http://www.foreignaffairs.com/articles/65730/joost-r-hiltermann/disorder-on-the-border?page=2 (11.01.2010).
 29. YEMEN: Fissiparous Tendencies as UnrestFlares in South?, http://www.irinnews.org/Report.aspx?ReportId=84359 (07.01.2010).
 30. http://www. worldsecurityinstitute.org/showarticle.cfm?id=195 (10.01.2010).
 31. Jemeńskie lotne piaski, "Forum" 2002, nr 2
 32. Coping with Terrorism and Violence in a Fragile State, ICG Middle East Report nr 8 z 8 stycznia 2003 r.
 33. http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2009/apr/01/yemen-guantanamo-al-qaida (12.01.2010).
 34. http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/8433519.stm (11.01.2010).
 35. http://edition.cnn.com/video/#/video/world/2010/01/06/amanpour.yemen.foreign.minister.cnn (07.01.2010).
 36. http://www.economist.com/ world/middleeast-africa/displaystory.cfm?story_id=15176425 (10.01.2010).
 37. http://edition.cnn.com/2010/WORLD/europe/01/27/clinton.yemen.talks/index.html?iref=allsearch (10.02.2010).
 38. F. Fukuyama, Budowanie państwa. Władza i ład międzynarodowy w XXI w., Poznań 2005.
 39. http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/8451890.stm (13.01.2010).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0209-0961
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu