BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Matera Paulina (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Kwestia redukcji sił amerykańskich w Europie za kadencji Richarda Nixona
Źródło
Stosunki Międzynarodowe, 2010, t. 42, nr 3/4, s. 205-227, tab., bibliogr. 51 poz.
International Relations
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo międzynarodowe, Wojsko, Polityka bezpieczeństwa
International security, Army, Security policy
Firma/Organizacja
Organizacja Paktu Północnego Atlantyku
North Atlantic Treaty Organization (NATO)
Kraj/Region
Stany Zjednoczone Ameryki, Europa Zachodnia
United States of America (USA), Western Europe
Nixon Richard
Abstrakt
Pod koniec lat 60. XX w. wyraźnie zmniejszała się gospodarcza przewaga Stanów Zjednoczonych nad resztą świata. Wynikało to nie tylko z pojawienia się nowych potęg - Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Japonii, lecz także z wewnętrznych trudności gospodarki amerykańskiej. Szczególnie niepokojący dla władz Stanów Zjednoczonych wydawał się deficyt bilansu płatniczego. W Kongresie coraz częściej pojawiały się opinie, że było to związane ze zbyt wysokimi kosztami stacjonowania sił amerykańskich na świecie, także na zachodzie Starego Kontynentu. Budziło to niepokój w państwach Europy Zachodniej, szczególnie w dobie "odprężenia" na linii Waszyngton-Moskwa. Zadawano sobie pytanie, czy Stany Zjednoczone nie dążyły do stopniowej rezygnacji z odpowiedzialności za europejskie bezpieczeństwo. W ten sposób problemy ekonomiczne negatywnie wpływały na transatlantyckie relacje polityczne. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. G.F. Treverton, The Dollar Drain and American Forces in Germany. Managing the Political Economics of Alliance, Athens 1978
 2. S.R. Sloan, NATO, the European Union, and the Atlantic Community: the Transatlantic Bargain Challenged, Lanham 2005
 3. L.S. Kaplan, NATO Divided, NATO United. The Evolution of an Alliance, Westport 2004
 4. National Archives and Record Administration, College Park, MD (NARA), Nixon Presidential Materials Staff (NPMS), National Security Council (NSC) Institutional, "H" Files, Study Memorandums (1969-1974), NSSM 170, 2 kwietnia 1973 r., box H-129.
 5. A.W. DePorte, Europe Between the Superpowers. The Enduring Balance, New Haven 1979
 6. A. Baker Fox, Domestic Pressures in North America to Withdraw Forces From Europe, w: A. Baker Fox, W.R. Schilling (red.), European Security and the Atlantic System, New York 1973
 7. W. Burgess, J.R. Huntley, Europe and America. The Next Ten Years, New York 1970.
 8. Foreign Relations of the United States (FRUS) 1969-1976, t. I: Foundations of Foreign Policy, przemówienie Nixona do członków Bohemian Club, San Francisco, 29 lipca 1967 r., dok. 2, www.state gov/r/pa/ho/frus/nixon.
 9. H. Kissinger, The Troubled Partnership: A Re-appraisal of the Atlantic Alliance, New York 1966.
 10. Public Papers of the Presidents (PPP), Richard M. Nixon, Uwagi wygłoszone na forum Rady Północnoatlantyckiej w Brukseli, 24 lutego 1969 r., dok. 68, http://www.nixonfoundation.org.
 11. H. Kissinger, White House Years, Boston 1979
 12. W.M. Scammell, The International Economy since 1945, New York 1980
 13. FRUS, 1969-1976, t. III: Foreign Economic Policy, 1969-1972;
 14. International Monetary Policy, 1969-1972, Cooper i Bergsten do Kissingera, 28 stycznia 1969 r., dok. 3.
 15. C. Bell, The Diplomacy of Détente. The Kissinger Era, New York 1977
 16. E.C. Ravenal, Large-Scale Foreign Policy Change: The Nixon Doctrine as History and Portent, Berkeley 1989.
 17. FRUS, 1969-1976, t. III, Richardson do Nixona, 26 maja 1969 r., dok. 22.
 18. C.F. Bergsten, Toward a New International Economic Order: Selected Papers of C. Fred Bergsten, 1972-1974, Lexington 1975
 19. FRUS, 1969-1976, t. III, Bergsten do Kissingera, 24 marca, dok. 13. Por. NARA, NPMS, NSC Files, Subject Files, Bergsten do Kissingera, 3 grudnia 1970 r., box 309.
 20. NARA, Nixon Presidential Materials Project (NPMP), White House Central Files (WHCF), IT International Organization, NATO, przemówienie senatora Percy'ego na forum Zgromadzenia NATO, 29 października 1969 r., box 3.
 21. S. Hoffmann, Toward a Common European Foreign Policy?, w: W.F. Hanrieder (red.), The United States and Western Europe. Political, Economic and Strategic Perspectives, Cambridge Mass. 1974
 22. PPP, Richard M. Nixon, pierwszy roczny raport dla Kongresu na temat polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych w latach 70. XX w., 18 lutego 1970 r., dok. 45, http://www.nixonfoundation.org.
 23. NARA, NPMS, NSC Institutional "H" Files, Study Memorandums (1969-1974), Laird do Kissingera, 7 października 1970 r., box H-164.
 24. K. Knorr, Economic Factors in Future Arrangements for European Security, w: A. Baker Fox, W.R. Schilling (red.), European Security and the Atlantic System, New York 1973
 25. PPP, Richard M. Nixon, pierwszy roczny raport dla Kongresu na temat polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych, 25 lutego 1971 r., dok. 75.
 26. PPP, Richard M. Nixon, list Nixona do szefa senackiej komisji wojskowej, 23 listopada 1971 r., dok. 368.
 27. R.E. Hunter, US Defence Commitments in Europe and Asia During the 1970s: Military and Political Factors in Economic Policy, w: U.S. Foreign Economic Policy for the 1970s: A New Approach to New Realities. A Policy Report by An National Planning Association Advisory Committee, Washington 1971
 28. A.P. Dobson, The Politics of the Anglo-American Economic Special Relationship 1940-1987, New York 1988
 29. J.A. Nathan, J.K. Oliver, United States Foreign Policy and World Order, Boston 1985
 30. A. Shonfiels (red.), International Economic Relations of the Western World, 1959-1971, t. 1: Politics and Trade, London 1976
 31. NARA, NPMP, NSC Files, HAK Office Files, HAK Trip Files, protokół z rozmowy między Franzem Heubem, Franzem-Josephem Straussem, Kissingerem i Sonnenfeldtem, 10 września 1972 r., box 24.
 32. NARA, NPMP, WHCF, IT International Organization, NATO, NSC do Sonnenfeldta, 7 marca 1973 r., box 3.
 33. NARA, NPMP, WHCF, Oświadczenie AFL-CIO przeciw wycofywaniu amerykańskich wojsk z Europy, 20 lutego 1973 r., box 3.
 34. NARA, NPMS, NSC Insitutional, "H" Files, Study Memorandums (1969-1974), NSSM 170, Eliot do Kissingera, 22 lutego 1973 r., box H-129.
 35. NARA, NPMS, NSC Institutional, "H" Files, National Security Decision Memorandums (1969-1974), NSDM 214, 3 maja 1973 r., box H-220.
 36. G.F. Treverton, Making the Alliance Work. The United States and Western Europe, Ithaca 1985
 37. NARA, NPMS, NSC Files, Country Files - Europe (Germany), Casey do Kissingera, 9 lipca 1973 r., box 688.
 38. R. Dallek, Nixon and Kissinger. Partners in Power, New York 2007
 39. J. Campbell, Edward Heath. A Biography, London 1993
 40. M. Getler, J.M. Goshko, NATO: A General Accord, "Washington Post" z 8 grudnia 1973 r.
 41. NARA, NPMP, WHCF, IT International Organization, NATO, Nixon do Kissingera, 18 lutego 1974 r., box 3.
 42. NARA, NPMS, NSC Institutional, "H" Files, National Security Decision Memorandums (1969-1974), NSDM 214, Sonnenfeldt do Kissingera, 5 stycznia 1974 r., box H-220.
 43. NARA, NPMS, NSC Files, Presidental Correspondence 1969-1974, Nixon do Brandta, 18 stycznia 1974 r., box 753.
 44. Ch. Kindleberger, Manias, Panics, and Crashes. A History of Financial Crisises, New York 1978.
 45. R. Gilpin, The Political Economy of International Relations, Princeton 1987
 46. P. Stern, Water's Edge. Domestic Politics and the Making of American Foreign Policy, Westport 1979
 47. C.F. Bergsten, R.O. Keohane, J.S. Nye, International Economics and International Politics: A Framework for Analysis, "International Organization" 1975, t. 29, nr 1
 48. R. Gilpin, The Politics of Transnational Economic Relations, "International Organization" 1971, t. 25, nr 3
 49. NARA, NPMP, WHCF, IT International Organization, NATO, Fried do Petersona, 15 października 1971 r., box 3.
 50. FRUS, 1969-1976, t. III, Peterson do Rogersa, 5 czerwca 1971 r., dok. 66.
 51. G.W. Ball, Diplomacy for the Crowded World. An American Foreign Policy, Boston 1976
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0209-0961
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu