BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skarzyński Ryszard (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Stosunki międzynarodowe, system międzynarodowy i poliarchia
International relations, the international system and polyarchy
Źródło
Stosunki Międzynarodowe, 2010, t. 41, nr 1/2, s. 9-29, bibliogr. 17 poz.
International Relations
Słowa kluczowe
Stosunki międzynarodowe, Polityka międzynarodowa, System międzynarodowy
International relations, International politics, International system
Uwagi
summ.
Abstrakt
Nauka o stosunkach międzynarodowych jest już dzisiaj dobrze ukształtowaną dziedziną wiedzy, która ma określony przedmiot poznania, nawet jeśli ten nie zawsze jesteśmy w stanie opisać w sposób satysfakcjonujący naszym językiem i po prostu lepiej czujemy jego specyfikę i granice, aniżeli wyrażamy w analizach. Właśnie język, a dokładniej właściwy mu aparat pojęciowy, wydaje się być kluczową barierą dla rozwoju tego obszaru wiedzy. Dzieje się tak, ponieważ nauka o stosunkach międzynarodowych nie korzysta dostatecznie z ustaleń innych nauk społecznych, zwłaszcza socjologii, łatwo natomiast przejmuje terminologię od polityków i z publicystyki prasowej. Dlatego nierzadko posiłkuje się naiwnymi, ale wzbudzającymi oczekiwane emocje pojęciami typu "system wielobiegunowy" czy "porządek społeczny" i "wspólnota międzynarodowa". (fragment tekstu)

Nations arose out of the evolution of social relations and the development of consciousness rooted in selected characteristics of a given human grouping. These were not objective or universal characteristics but those the grouping attributed to itself to prove its superiority and special rights in relation to outsiders. A number of processes are currently leading to the destruction of this consciousness and the social interrelationships based on it, with the result that key categories of international relations theory are increasingly being called into question. New points of reference for international relations must be discovered, especially as we are becoming ever more aware of the fact that its origins do not lie in the relationship of forces known as the "Westphalian Order" which took shape after the Thirty Years' War. Its beginnings go back much further into the past and are connected to the emergence of political-territorial organizations capable of operating in the Grossraum (large space). It was the ancient Greeks who created universal categories to analyze the reality created by the functioning of political-territorial organizations, a reality that we describe today as international. These categories are anarchy, monarchy and polyarchy. Every political union with the character of a political-territorial power functions in conditions of disorder in which it establishes its own centres of force, law and government. Over time such a political union begins to possess a monopoly of legal force, and its existence is secured when it receives the recognition of other units of the same type. In this way polyarchy, or multigovernment, arises, a collection of monarchies functioning in the anarchic conditions of the Grossraum, or the area in which there is no supreme centre and mutual relations are formed by participants among themselves and at their own risk. Polyarchy does not represent a particular order; it is rather a constituent part of the social system within which political units coexist in the Grossraum and each one creates a separate social order based on its own vision of the universe.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. R. Skarzyński, Czy istnieje porządek międzynarodowy? Jak starożytne i średniowieczne wzorce myślowe określają terminologię współczesnej nauki o stosunkach międzynarodowych, w: E. Kużelewska, K. Stefanowicz (red.), Wybrane problemy globalnej i regionalnej polityki międzynarodowej, Toruń 2009
 2. L. Cavalli-Sforza, Gene, Völker und sprachen. Die biologischen Grundlagen unserer Zivilisation, München 2001.
 3. B. Anderson, Wspólnoty wyobrażone. Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu, Kraków 1997.
 4. B. Buzan, R. Little, International Systems in World History. Remaking the Study of International Relations, Oxford 2000.
 5. R. Skarzyński, Powstanie polityki i początki prehistorii stosunków międzynarodowych, "Studia Politologiczne" 2010 (w druku).
 6. Tukidydes, Wojna peloponeska, Warszawa 1953
 7. Arystoteles, Polityka, Warszawa 1964
 8. D. Freist, Absolutismus, Darmstadt 2008
 9. R. Skarzyński, Anarchia i policentryzm. Elementy teorii stosunków międzynarodowych, Białystok 2006
 10. R. Dahl, Polyarchy Participation and Opposition, New Haven 1971,
 11. M. Lewis, Sanctioned Violence in Early China, Albany 1990.
 12. J.K. Fairbank, Historia Chin. Nowe spojrzenie, Warszawa 1993.
 13. M. Bloch, Społeczeństwo feudalne, Warszawa 1981
 14. O. Brunner, Land und Herrschaft. Grundfragen der territorialen Verfassungsgeschichte Österreichs im Mittelalter, Brünn 1943
 15. G. Althoff, Spielregeln der Politik im Mittelalter. Kommunikation in Frieden und Fehde, Darmstadt 1997
 16. H. Heller, Gesammelte Schriften, t. 2, Leiden 1971
 17. C. Schmitt, Teologia polityczna i inne pisma, Kraków 2000
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0209-0961
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu