BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Błotko Jarosław
Tytuł
Wybrane problemy etyki w organizacjach
Selected Ethical Issues in Organizations
Źródło
Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2007, nr 8, s. 7-15, rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Etyka, Etyka przedsiębiorstwa, Etyka pracy, Organizacja, Mobbing
Ethics, Corporate ethics, Work ethics, Organisation, Mobbing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto próbę scharakteryzowania wybranych problemów etyki w organizacjach. Ponieważ praca jest towarem szczególnym, ze względu na podmiot, czyli człowieka-pracownika, który ma niezbywalne prawa do godności. Z praw tych wynikają normy etyczne w sferze zarządzania kapitałem ludzkim. Etyka zajmuje się określaniem "co powinno się zrobić", ,Jak powinien postąpić przełożony w danej sytuacji". Często określenie właściwego sposobu postępowania jest bardzo trudne. Pojęcie etyki zawodowej odnosi się przede wszystkim do norm postępowania danej grupy zawodowej (np. lekarzy, nauczycieli, pracowników samorządowych). W tym sensie etyka zawodowa, opisana w kodeksie etyki zawodowej, jest etyką normatywną, starającą się opisać wzór osobowy pracownika, cele etyczne zawodu, normy postępowania i typowe konflikty etyczne mogące pojawiać się w praktyce zawodowej. Etyka działalności człowieka, a więc także etyka danego zawodu, składa się z tzw. kodeksu moralnego dotyczącego kwestii działań wewnętrznych oraz kodeksu moralnego dotyczącego społecznej odpowiedzialności w związku z wykonywaną pracą. Przez kodeks moralny rozumie się katalog norm etycznych, których należy przestrzegać, wykonując dany zawód czy działalność. (abstrakt oryginalny)

The paper attempts to describe selected issues in professional ethics relating to ethical behavior within organizations. Work is a peculiar type of commodity, since the subject involved, i.e. the worker, is a human individual who, as such, enjoys an inalienable right to dignity. From this right are derived ethical norms in the area of human resources management. Ethics is concerned with determining "what should be done" or "what a manager should do in a particular situation". It is often very difficult to decide what to do or what the right thing to do would be. The notion of professional ethics relates chiefly to the standards of behavior in a given professional group or community (e.g. doctors, lawyers, civil servants etc.). In this sense, professional ethics, contained in a code of professional conduct, is a discipline of normative nature, attempting to describe the personality moel, the ethical goals of a profession, the standards of conduct and the common ethical issues arising in the performance of a particular job. The ethical code in any area of human activity, and therefore in each profession, consists of moral codes of two kinds: one regulating the internal norms and one relating to professional activity and to an individual's accountability toward the community. A moral code is identified with a catalog of ethical norms which should be observed in professional practice or in a particular area of activity. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Brus J., Europejska Fundacja Poprawy Warunków Życia i Pracy w Agencji Unii Europejskiej, red. A. Dumała, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2002.
 2. Grabowska B., Psychoterror w pracy. Jak zapobiegać i sobie radzić z mobbingiem, Wydawnictwo Wielbłąd, Gdańsk 2003.
 3. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 4. Hirigoyen M.F., Molestowanie w pracy, przekl. M. Żerańska, Wydawnictwo W drodze, Poznań 2003.
 5. Kłos B., Mobbing, Kancelaria Sejmu, Biuro Studiów i Ekspertyz, Wydział Analiz Ekonomicznych i Społecznych, Warszawa 2002.
 6. Kmiecik-Baran K., Rybicki J., Mobbing. Zagrożenie współczesnego miejsca pracy, Pomorski Instytut Demokratyczny, Gdańsk 2003.
 7. Kołakowski L., Kultura i fetysze, PWN, Warszawa 1967.
 8. Robbins S.P., Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa 1998, s. 152.
 9. Robbins S.P., Zasady zachowania w organizacji, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2001.
 10. Steinmann H., Schreyӧgg G., Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1995.
 11. Vardy P., Grosch P., Etyka, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 1995.
 12. Zarządzanie kadrami, red. T. Listwan, Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1642-9605
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu