BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maruszewski Marcin (CompassMedica Sp. z o. o.), Hrapkowicz Tomasz (CompassMedica Sp. z o. o.)
Tytuł
Review of Modern Non-Surgical Tools Applied in Cardiac Surgery
Przegląd nowoczesnych narzędzi niechirurgicznych wykorzystywanych w kardiochirurgii
Źródło
Management Systems in Production Engineering, 2013, vol. 2(10), s. 23-26, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Medycyna, Szacowanie ryzyka, Karty kontrolne, Bezpieczeństwo
Medicine, Risk estimating, Control charts, Security
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Procedura chirurgiczna jest zwykle kojarzona z użyciem narzędzi, które zapewniają inwazyjną interwencję. Współcześni chirurdzy wykorzystują dodatkowy zestaw narzędzi dla przewidzenia wyniku ich leczenia oraz określenia potencjalnych czynników ryzyka. Wzrastająca migracja pacjentów skłoniła środowisko medyczne do wprowadzenia ogólnych standardów postępowania opartych na wytycznych medycznych i liście kontrolnej. Obecnie, zanim nastąpi naruszenie ciała pacjenta, każdy nowoczesny kardiochirurg wyposażony jest w pełen zakres narzędzi, które odpowiednio użyte mają zwiększyć bezpieczeństwo pacjenta i dostarczyć wyczerpujących informacji zespołowi leczącemu. (abstrakt oryginalny)

Surgical intervention is commonly associated with the use of hardware that facilitates invasive medical treatment. Nowadays surgeons apply a new set of tools that help them anticipate the outcome of the intervention and define potential risk factors. Increasing patient migration inspired healthcare professionals to introduce universal standards of care, supported by medical guidelines and checklists. Today, prior to skin incision, every modern cardiac surgeon is enabled in the whole range of tools that are designed to increase patient safety and provide thorough information to the whole medical team. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Hrapkowicz T., Maruszewski M., Kempa A., Michalik K., Zacny B.: Decision making process in cardiac surgery - concept of building an expert system. Management Systems in Production Engineering. 2013, No 1(9), pp. 26-31.
  2. EuroSCORE II, illum qui est gravitates magni observe. Sergeant P., Meuris B., Pettinari M. Eur J Cardiothorac Surg. 41(4), 2012, pp. 729-31.
  3. Head S.J., Osnabrugge R.L., Howell N.J., Freemantle N., Bridgewater B., Pagano D., Kappetein A.P.: A systematic review of risk prediction in adult cardiac surgery: considerations for future model development. Eur J Cardiothorac Surg. 43(5), 2013, pp. 121-129.
  4. Haynes A.B., Weiser T.G., Berry W.R., Lipsitz S.R., Breizat A.H., Dellinger E.P., Herbosa T., Joseph S., Kibatala P.L., Lapitan M.C., Merry A.F., Moorthy K., Reznick R.K., Taylor B., Gawande A.A.; Safe Surgery Saves Lives Study Group. A surgical safety checklist to reduce morbidity and mortality in a global population. N Engl J Med. 360, 2009, pp. 491-499.
  5. Gawande A.: The checklist manifesto. How to get things right. Picador, New York 2010.
  6. de Vries E.N., Prins H.A., Crolla R.M., den Outer A.J., van Andel G., van Helden S.H., Schlack W.S., van Putten M.A., Gouma D.J., Dijkgraaf M.G., Smorenburg S.M., Boermeester M.A.; SURPASS Collaborative Group. Effect of comprehensive surgical safety system on pattent outcomes. N Engl J Med. 363, 2010, pp. 1928-1937.
  7. Kucewicz-Czech E., Karolak W.: Potęga checklisty. Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska. 3, 2012, s. 394-395.
  8. Vahanian A., Alfieri O., Andreoti F., Antunes M.J., Barón-Esquivias G., Baumgartner H., Borger M.A., Carrel T.P., De Bonis M., Evangelista A., Falk V., Lung B., Lancellotti P., Pierard L., Price S., Schäfers H.J., Schuler G., Stepinska J., Swedberg K., Takkenberg J., Von Oppell U.O., Windecker S., Zamorano J.L., Zembala M.; ESC Committee for Practice Guidelines (CPG); Joint Task Force on the Management of Valvular Heart Disease of the European Society of Cardiology (ESC); European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS).: Guidelines on the management of valvular heart disease (version 2012): the Joint Task Force on the Management of Valvular Heart Disease of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS). Eur J Cardiothorac Surg. 42(4), 2012, pp. 1-44.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-0461
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu