BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Moni Vlastimil (Brown Coal Research Institute j. s. c.), Klouda Petr (Brown Coal Research Institute j. s. c.)
Tytuł
Complex Long Time Measurements Carried Out on Lignite Heap on Sokolovské Uhelné a.s.
Kompleksowe, długotrwałe pomiary prowadzone na hałdzie lignitu w Kopalni Sokolovské S.A.
Źródło
Management Systems in Production Engineering, 2013, vol. 2(10), s. 27-31, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Górnictwo węgla kamiennego, Wydobycie węgla, Monitoring, Emisja gazów
Hard bituminous coal mining, Coal mining, Monitoring, Gas emissions
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule opisane zostały długotrwałe pomiary "in situ" przeprowadzone na wybranych hałdach lignitu (węgla brunatnego) w sezonie letnim i zimowym w latach 2012 i 2013. Badania zostały wykonane w ramach projektu badawczego TAČR No. TA01020351 pt. "Badanie możliwości prognozowania występowania infuzji a następnie samozapłonu paliwa węglowego" wspieranego w programie ALFA. Głównym celem jest informowanie o postępach w realizacji projektu skoncentrowanego na badaniach, rozwoju i weryfikacji kompleksowej metodyki wczesnej identyfikacji początku nieodwracalnego stanu infuzji masy lignitu (węgiel brunatny) z tendencją do jego zapłonu (ogień). (abstrakt oryginalny)

Long time in situ measurements carried out on selected lignite (brown coal) heaps in the summer and winter season of 2012 and 2013 are described in this paper. The study was prepared in the frame of the research project TAČR No. TA01020351 "Research of prediction possibilities of infusion occurrence and following brown coal fuel self-ignition" supported in the programme ALFA. The main goal is to inform about the progress in the project focused on the research, development, and verifying of the complex methodology for an early identification of the start of an irreversible infusion state of lignite (brown coal) mass tending to its ignition (fire). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Moni V. a kol.: Výzkum možnosti predikce vzniku záparů a následného samovznícení hnědouhelných paliv (Rešeršní studie dosavadních poznatků a zkušenosti), VUHU Most, 2011.
  2. Helebrant F., Moni V., Hudeczek M., Urban P.: Technická diagnostika a spolehlivost - V. Termografie. VŠBTU, Ostrava 2008.
  3. Adamus A.: Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2012, Vysoká škola báňská-Technická univerzita, Ostrava 2012.
  4. Taraba B.: Nízkoteplotní oxidace a samovzněcování uhelné hmoty, Ostravská univerzita. Ostrava 2003.
  5. Taraba B.: Reversible and irreversible interaction of oxygen with coal using pulse flowcalorimetry. Fuel. 69, 1990, pp. 1191.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-0461
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu