BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Boczkowski Arkadiusz (Silesian University of Technology, Poland)
Tytuł
Some Observations on the Design of Noise Barriers
Kilka uwag o projektowaniu ekranów akustycznych
Źródło
Management Systems in Production Engineering, 2013, vol. 2(10), s. 32-36, rys., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Hałas, Budownictwo, Ekrany akustyczne, Projektowanie dróg
Noise, Construction sector, Acoustic screens, Road design
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
roblem skuteczności budowanych ekranów akustycznych stanowi temat wielu rozważań w środowisku akustyków. Z jednej strony ekrany akustyczne są nadal najczęściej i najchętniej stosownym zabezpieczeniem przed hałasem komunikacyjnym, a z drugiej, ich nadmierna liczba oraz wyniki badań skuteczności istniejących ekranów zmuszają do refleksji nt. zasadności ich stosowania. W wielu przypadkach zbyt niska skuteczność ekranów akustycznych związana jest ze źle przeprowadzonym procesem projektowym. W artykule omówiono podstawowe błędy popełniane przez projektantów ekranów akustycznych oraz związane z tym skutki. Następnie przedstawiono właściwe podejście do procesu projektowania ekranów akustycznych, polegające na wykorzystaniu metod komputerowych oraz przeprowadzeniu szczegółowej analizy rozkładu pola akustycznego za ekranem, jak również na elewacjach chronionych akustycznie budynków. (abstrakt oryginalny)

The issue connected with effectiveness of noise barriers has been the subject of numerous considerations among acousticians. On the one hand, noise barriers are still the most popular and the most frequently used protection against traffic noise, on the other hand, however, the excessive number of noise barriers and the results of research focusing on effectiveness of the existing barriers make us reflect whether it is reasonable to use them. Very often low effectiveness of noise barriers is related to a badly conducted designing process. This article presents the basic mistakes made by noise barriers' designers and the consequences thereof. Next, the paper describes the appropriate approach to the process of the noise barriers' design which consists in the use of computer methods and conducting of a detailed analysis of the acoustic field's distribution both behind the barrier and on the facades of the acoustically protected buildings. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Boczkowski A.: Designing of noise protection systems in industrial environment. [in:] Biały W., Kaźmierczak J. (eds.): Systems supporting production engineering. Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego. Gliwice 2012, pp. 42-50.
 2. Boczkowski A., Komoniewski M.: Weryfikacja algorytmów obliczania efektywności ekranowania drogowych ekranów akustycznych w warunkach rzeczywistych. Materiały XXXI Zimowej Szkoły Zwalczania Zagrożeń Wibroakustycznych. Gliwice-Szczyrk 2003, s. 13-20.
 3. Boczkowski A., Koźlik G.: Weryfikacja dokładności obliczeń emisji akustycznej źródeł hałasu drogowego w zależności od przyjętego sposobu modelowania źródła. Materiały XL Zimowej Szkoły Zwalczania Zagrożeń Wibroakustycznych. Gliwice-Szczyrk 2012, s. 17-29.
 4. Engel Z.: Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem. PWN. Warszawa 2001.
 5. Engel Z., Sadowski J., Stawicka-Wałkowska M., Zaremba S.: Ekrany akustyczne. Ministerstwo OŚZNiL, Instytut Mechaniki i Wibroakustyki AGH. Kraków 1990.
 6. Kucharski R., Szymański Z.: Wytyczne stosowania i projektowania ekranów akustycznych. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Instytut Ochrony Środowiska. Zakład Akustyki Środowiska. Warszawa 2008.
 7. Matuszak Z.: Uwagi o badaniach infradźwięków na morskich obiektach pływających. Management Systems in Production Engineering. No. 1(1), 2011, pp. 14-18.
 8. Mikrut A.: Opracowanie sposobu wykorzystania metod prognozowania hałasu komunikacyjnego w zarządzaniu środowiskiem. Praca dyplomowa realizowana pod opieką Arkadiusza Boczkowskiego. Politechnika Śląska. Zabrze 2004.
 9. Paszkowski W.: Zarządzanie klimatem akustycznym w jednostkach samorządu terytorialnego - nowe podejście. Management Systems in Production Engineering. No. 2(6), 2012, pp. 19-25.
 10. Paszkowski W.: Elementy planowania przestrzennego w projektowaniu środowiska akustycznego na terenach zurbanizowanych. Management Systems in Production Engineering. No. 3(3), 2011, pp. 33-37.
 11. PN-ISO 10847:2002. Akustyka. Wyznaczanie skuteczności zewnętrznych ekranów akustycznych w warunkach rzeczywistych.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-0461
Język
eng, pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu