BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bohdziewicz Piotr (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Skuteczne planowanie sukcesji w organizacji
Effective Planning and Implementation of the Succession of Managerial Staff in an Organization
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 349, s. 45-60, rys., tab., bibliogr. 33 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Sukces w zarządzaniu kadrami Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia Problemy zarządczo-ekonomiczne
Słowa kluczowe
Planowanie w przedsiębiorstwie, Kadry, Kompetencje, Zasoby ludzkie
Enterprise planning, Department of human resources, Competences, Human resources
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Planowanie sukcesji jest jednym z procesów istotnie wpływających na jakość kadr zatrudnionych na kluczowych stanowiskach w organizacji, zwłaszcza na wysokich poziomach władzy. Jego znaczenie będzie intensywnie wzrastać w najbliższej dekadzie. Celem artykułu jest prezentacja modelowych rozwiązań dla funkcji planowania sukcesji w organizacji oraz ich skonfrontowanie z wynikami badań diagnozujących praktyki w tym zakresie. Badania pokazują, że większość firm (zagranicznych i polskich) stosuje mniej lub bardziej zaawansowane rozwiązania dotyczące planowania sukcesji, jednak często charakteryzuje je obniżona skuteczność i liczne dysfunkcje. Organizacje powinny odchodzić od prostego planowania zastępstw oraz tradycyjnego planowania sukcesji i wdrażać model zintegrowanego zarządzania, zapewniającego sukcesję na wszystkie kluczowe pozycje w organizacji (menedżerskie i profesjonalne), skutecznie wspierającego strategię biznesową organizacji oraz dobrze skorelowanego z wszystkimi procesami HR.(abstrakt oryginalny)

Succession planning is one of the processes which significantly influences the quality of personnel employed in the key positions in an organization, notably the senior executives. It is going to grow in importance within the next ten years. The aim of the present paper is to show the model solutions of succession planning and to confront them with research results of organizational practices in this area. Studies show that most companies, both with Polish and foreign capital, use more or less sophisticated succession planning solutions, but in many cases they are not effective and at times also dysfunctional. Instead of replacement planning and simple succession, organizations should implement an integrated management model in this area, which would help plan succession for all the key positions (expert and managerial), effectively supporting the business strategy of the organization.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ardichvili A., Manderscheid S.V., Emerging Practices In Leadership Development: An Introduction, "Advances in Developing Human Resources" 2008, no. 10.
 2. Barnett R., Davis S., Creating greater success in succession planning, "Advances in Developing Human Resources" 2008, no. 10.
 3. Berke D., Succession Planning and Management: A Guide to Organizational Systems and Practices, Center for Creative Leadership, Greensboro (North Carolina) 2005.
 4. Bernthal P., Wellins R., Trends in leader development and succession, "Human Resource Planning" 2006, no. 29.
 5. Bohdziewicz P., Współczesne kariery zawodowe: od modelu biurokratycznego do przedsiębiorczego, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2010, nr 3-4.
 6. Czas próby. HR po kryzysie, Human Resource Consulting, PricewaterhouseCoopers, Warszawa 2010.
 7. Edwards B., 8 Mistakes made in succession planning... and how to fix them, The Linkage Leader, Linkage (MA) 2008.
 8. Edwards R., Top Down or Bottom up. Succession Management vs. Career Management - Which Is Better?, A Pilat HR Solutions, White Paper, London 2011.
 9. Farashah A.D., Nasehifar V., Karahrudi A.S., Succession planning and its effects on employee career attitudes: study of Iranian governmental organizations, "African Journal of Business Management" 2011, vol. 5(9).
 10. Fegley S., 2006 Succession Planning. Survey Report, A Study by the Society of Human Resource Management, Alexandria (VA) 2006.
 11. Garman A., Glawe J., Succession planning, "Consulting Psychology Journal: Practice and Research" 2004, no. 56.
 12. Govindarajan V., Trimble C., Rola prezesa w procesie transformacji modelu biznesowego, "Harvard Business Review" 2012, nr 1.
 13. Greenhaus J.H., Callanan G.A., Godshalk V. M., Career Management, 4th edition, Sage Publications, Thousand Oaks 2010.
 14. Grossman R., Seven ways to improve succession plan, "HR Magazine" 2011, 56 (6).
 15. Hills A., Succession planning - or smart talent management?, BlessingWhite, Princeton 2009.
 16. Hirsh W., Planning for Succession in Changing Times, Corporate Research Forum, London 2012.
 17. Hirsh W., Succession Planning Demystified, Institute of Employment Studies, Brighton, IES Reports, Report no. 372, IES, Brighton 2000.
 18. Hunt S.T. (publikacja niedatowana), Innovations in Succession Management. Methods and Applications, SuccessFactors, Business Execution Software [b.m.; b.r.].
 19. Jończak M., Woźny A., Czy polscy pracodawcy sprostają nowym wyzwaniom? Trendy HRM w Polsce, Deloitte Polska, Warszawa 2011.
 20. Kessler G.C., Why the leadership bench never gets deeper: Ten insight about executive talent development, "Human Resource Planning" 2002, no. 25.
 21. Kopera A., Znajdź swojego następcę. W jaki sposób firmy w Polsce zarządzają sukcesją?, "Personel i Zarządzanie" 2013, nr 10/283.
 22. Lamoureux K., Campbell M., Smith R., High-impact Succession Management. Executive Summary, Bersin&Associates and Center of Creative Leadership, Oakland-Greensboro 2009.
 23. Mayo A., Kształtowanie strategii szkoleń i rozwoju pracowników, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 24. Reeves T.Z., Mentoring programs in succession planning, "State and Local Government Review" 2010, 42(1).
 25. Rothwell W.J., Effective Succession Planning, Ensuring Leadership and Building Talent from Within, American Management Association, New York 2010.
 26. Rothwell W.J., Putting success into your planning, "Journal of Business Strategy" 2002, 23(3).
 27. Schroeder-Saulnier D., Succession Management: Positioning Your Organization's Leadership for Business Success, Right Management, A Manpower Company, Eschborn 2010.
 28. Succession Management: Planning for a Brighter Future (publikacja niedatowana), Insight Paper, Lumesse AS [b.r.].
 29. Succession Planning & Management in Tough Economic Times, PageUp People Whitepaper, Melbourne 2009.
 30. Syper-Jędrzejczak A., Dysfunkcje w zakresie awansu kadry kierowniczej łódzkich przedsiębiorstw na wybranych przykładach, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 288, UŁ, Łódź 2013.
 31. Urbaniak B., Bohdziewicz P., Lider zarządzania zasobami ludzkimi. Kreowanie nowoczesności, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2012.
 32. Watkins M.D., Jak menedżer staje się przywódcą, "Harvard Business Review" 2012, nr 11.
 33. Yarnall J., Strategic Career Management. Developing Your Talent, The HR Series, Elsevier, Oxford 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.349.04
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu