BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chmielecki Michał (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi), Sułkowski Łukasz (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi)
Tytuł
Tworzenie talent pipeline z wykorzystaniem mediów społecznościowych w świetle wyników badań
Creating a Talent Pipeline with the Use of Social Media in the Light of the Research Results
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 349, s. 74-89, rys., tab., bibliogr. 36 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Sukces w zarządzaniu kadrami Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia Problemy zarządczo-ekonomiczne
Słowa kluczowe
Media społecznościowe, Rekrutacja pracowników
Social media, Employee recruitment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Jeszcze zupełnie niedawno wydawało się, że media społecznościowe to temat dotyczący głównie rozrywki i czasu wolnego. Wydawało się, że serwisy społecznościowe to kolejne po komunikatorach narzędzie porozumiewania się głównie młodych ludzi. Najpopularniejszy na świecie serwis społecznościowy - Facebook - liczy ponad miliard trzysta milionów użytkowników, serwis społecznościowy dla profesjonalistów LinkedIn liczy 259 milionów użytkowników, a wśród nich rośnie liczba firm, które idą ze swoim przekazem za swoimi użytkownikami - do mediów społecznościowych. Rośnie również liczba rekruterów, którzy chętnie sięgają po te narzędzia. Część z nich wykorzystuje je w budowaniu talent pipeline. Celem artykułu jest przedstawienie wykorzystania mediów społecznościowych przez polskich rekruterów jako nowego narzędzia budowania talent pipeline. Artykuł prezentuje wyniki badań empirycznych przeprowadzonych na próbie 117 polskich firm.(abstrakt oryginalny)

Not long time ago it seemed that the problem of social media mainly concerned entertainment and free time. It seemed that social media were the next, after message services, tool to communicate of first of all young people. Facebook, the most popular social network in the world, has over one billion three hundred million users, LinkedIn, a social network for professionals, 259 million users and among them there are more and more firms joining social media. Additionally there is also a growing number of recruiters, who use these tools. Some of the recruiters use them to build a talent pipeline. The aim of the paper is to present the use of social media by Polish recruiters as a new tool to build a talent pipeline. The article shows the results of empirical studies conducted on a sample of 117 Polish companies.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ashling J., Blogs and social media forum 2: What's on the corporate horizon?, "Information Today" 2007, vol. 24, no. 7, s. 29.
 2. Chmielecki M., Rekrutacja z wykorzystaniem mediów społecznościowych - wyniki badań, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej nr 4 (36), WSB, Wrocław 2013.
 3. Compton R.-L., Morrissey W., Nankervis A., Effective Recruitment and Selection Practices, 5th edition, CCH Australia Limited, Sydney 2009.
 4. Gogołek W., Komunikacja sieciowa. Uwarunkowania, kategorie, paradoksy, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2010.
 5. Grzywacz J., Lorek E., Kapitał intelektualny w przedsiębiorstwie - istota i metody pomiaru, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Zeszyt Naukowy nr 60, SGH, Warszawa 2005.
 6. Jankowicz M., Talenty potrzebne od zaraz, "Personel i Zarządzanie" 2005, nr 5.
 7. Jenkins H., Clinton K., Purushotma R., Robison A.J., Weigel M., Confronting the Challenges of Participatory Culture: Media Education for the 21st Century, The MacArthur Foundation, Chicago (IL) 2006.
 8. Jones C., Behling S., Uncharted waters: Using social networks in hiring decisions, "Issues in Information Systems" 2010, vol. XI, no. 1, s. 589-595.
 9. Listwan T., Zarządzanie talentami - wyzwanie współczesnych organizacji, [w:] Zarządzanie talentami, red. S. Borkowska, IPiSS, Warszawa 2005.
 10. McAfee A.P., Enterprise 2.0: The dawn of emergent collaboration, "MIT Sloan Management Review" 2006, vol. 47, no. 3, s. 21-28.
 11. Michaels E., Handfield-Jones H., Axelrod B., The War for Talent, Harvard Business School Press, Boston 2001.
 12. Mikuła B., Organizacje oparte na wiedzy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2006.
 13. Parry E., Tyson S., An Analysis of the Use and Success of Online Recruitment Methods in the UK, "Human Resource Management Journal" 2008, vol.18, iss. 3, s. 257-274.
 14. Parry E., Wilson H., Factors influencing the adoption of online recruitment, "Personnel Review" 2009, vol. 38, no. 6, s. 655-673.
 15. Król H., Ludwiczyński A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, PWN, Warszawa 2006.
 16. Pochopień J., Zarządzanie talentami, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2011.
 17. Puchalski J. (red), Zmiany w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Wyższa Szkoła Handlowa, Wrocław 2010.
 18. Safko L., Brake D.K., The Social Media Bible: Tactics, tools & strategies for business success, John Wiley & Sons, Hoboken (NJ) 2009.
 19. Schermerhorn J.R., Zarządzanie. Kluczowe koncepcje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.
 20. Smith A.D., Rupp W.T., Managerial challenges of e-recruiting: Extending the life cycle of new economy employees, "Online Information Review" 2004, vol. 28, iss. 1, s. 61-74
 21. Sułkowski Ł., Culture in management from the perspective of cultural discourse in the social sciences, "Journal of Intercultural Management" 2012, vol. 4, nr 3 (September).
 22. Tyborowska J., Rekrutacja pracowników, C.H. Beck, Warszawa 2007.
 23. Woźniakowski A., Globalizacja - różnorodność - zarządzanie talentami, [w:] Zarządzanie talentami, red. S. Borkowska, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2005.
 24. Zarrella D., The Social Media Marketing Book, O'Reilly Media, Inc., Sebastopol (CA) 2010.
 25. ABC a Wolters Kluwer business. Rekrutacja w mediach społecznościowych, 2011, http://www.kadry.abc.com.pl.
 26. Gdzie szukać najlepszych pracowników, Blog ADSC, czerwiec 2012.
 27. Blog firmowy ABC "HR 2.0: dla pracodawcy i pracownika", Consulting, marzec, 2012;
 28. Raport rekrutacja 2013. Narzędzia i trendy; HRstandard.pl; 2013
 29. Sosińska N., Psychometria w rekrutacji i selekcji, www.hrht.pl, High Touch Agencja;
 30. Szewczyk Ł., Facebook: Ponad 9,4 mln użytkowników w Polsce. Wojewódzki na czele,
 31. http://media2.pl/internet/97613-Facebook-Ponad-94-mln-uzytkownikow-w-Polsce.-Wojewodzki-na-czele.html (dostęp: 15.01.2013).
 32. Verhoeven H., Mashood H., Chansarakr., Field of research: HRM, Internet recruitment, Web 2.0, Generation Y, "Recruitment and Generation Y: Web 2.0 the way to go"?, www.wbiconpro.com/8.Neelofar.pdf.
 33. www.facebook.com (dostęp: 04.03.2014).
 34. www.kluczdokariery.pl.
 35. www.linkedin.com (dostęp: 04.03.2014).
 36. Wyzwania HR w 2012 roku, Raport portalu Pracuj.pl, 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.349.06
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu