BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baranowska Magdalena Barbara (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, doktorant)
Tytuł
Badania naukowe i testowanie nowych leków na ludziach i zwierzętach-aspekt prawny i etyczny
The Research and Testing of New Medicine on People and Animals - Legal and Ethical Aspects
Źródło
Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny, 2014, nr 3, s. 5-13, przypisy
Słowa kluczowe
Testowanie produktów, Eksperymenty medyczne, Medycyna, Produkcja leków, Wartości i normy etyczne, Badania naukowe
Product testing, Medical experiments, Medicine, Production of medicines, Value and ethical norms, Scientific research
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Eksperymenty lekarskie oraz wykorzystywanie zwierząt do doświadczeń budzi wiele kontrowersji oraz stanowi pewnego rodzaju dylemat etyczny. Dlatego też podejmując decyzję o przeprowadzeniu eksperymentu lub wykorzystaniu zwierząt do doświadczeń, należy rozważyć najpierw, czy takie działania mogą przynieść więcej rezultatów, czy szkód. W związku z powyższym należałoby zwrócić większą uwagę na problem stosowania eksperymentów lekarskich na ludziach oraz przeprowadzaniu doświadczeń na zwierzętach oraz wpłynąć na polskich ustawodawców, by zauważyli braki legislacyjne dotyczące tych kwestii.(abstrakt oryginalny)

Pharmacological experiments and using animals for research is controversial and creates an ethical dilemma. Therefore, while making a decision of conducting an experiment or using animals for testing, all advantages and disadvantages of them should be carefully considered. It is strongly advisable to pay more attention to the issue of testing new medicine on people and using animals for research as well as point out the lack of legal regulations in these aspects to Polish legislators.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. P. Krajewski, Prawno-kanoniczna ochrona człowieka w kontekście zagrożeń inżynierii genetycznej, Wyd. UWM, Olsztyn 2008, s. 20.
  2. T. Ślipko, Zarys etyki szczegółowej. Etyka osobowa, tom I, Wyd. WAM, Kraków 2005, s. 257.
  3. B. Mepham, Bioetyka. Wprowadzenie dla studentów nauk biologicznych, Wyd. PWN, Warszawa 2008, s.188.
  4. P. Morciniec, Organy zwierzęce dla ludzi. Nowe wyzwanie etyczne, "Poznańskie Studia Teologiczne" 2001, t. 10, s. 173.
  5. A. Kisała, Etyczne aspekty eksperymentów medycznych, "Biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej" 2007, nr 5, http://www.oil.org.pl/xml/oil/oil64/gazeta/numery/n2007/n200705/n20070514, 01.06.2014.
  6. T. Twardowski, A. Michalska, Dylematy współczesnej biotechnologii z perspektywy biotechnologa i prawnika, Wyd. Tonik, Toruń 2000, s. 232.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-0403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu