BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Basińska Anita (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu), Jeran Agnieszka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Odmiany prospołeczności - studium wolontariuszy akcyjnych w Polsce
Varieties of Prosocial Behaviour - A Study of Campaign Volunteers in Poland
Źródło
Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny, 2014, nr 3, s. 14-25, przypisy
Słowa kluczowe
Wolontariat, Postawy społeczne, Motywacje
Volunteering, Social attitudes, Motivation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Współcześnie wolontariat definiowany jest jako bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, które wykracza poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. Interesującą kwestią jest dlaczego ludzie angażują się w wolontariat. Jednym z wyjaśnień może być teoria prospołecznych zachowań Reykowskiego. Analiza motywacji wolontariuszy pokazuje, że ich zachowania są prospołeczne, jednak nie są to czynności altruistyczne, lecz pomocne i kooperacyjne. Wolontariat jest postrzegany jako inwestycja oraz wzajemna wymiana. Można powiedzieć, że altruizm nie jest najważniejszym powodem angażowania się na wielkich imprezach. Jest to istotna informacja dla organizacji angażujących wolontariuszy.(abstrakt oryginalny)

Volunteering is defined as voluntary and unpaid activity, that exceed friend, family and colleague commitments. It is interesting why people involve in volunteering and what motives they have. One can explain volunteer activity based on Reykowski`s theory of prosocial behaviours. Analysis of volunteer motivation shows that their behaviours are prosocial. Volunteering is perceived as investment or mutual exchange. Their prosocial behaviours are aid and cooperative, not altruistic. One can say altruism is not most important reason for being volunteers at mega events (short-term, episodic volunteering). It is essential information for organizations which engage volunteers.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. T. Kamiński, Praca socjalna i charytatywna, Warszawa 2004, s. 67.
  2. CBOS, Europejski Rok Wolontariatu 2011-podsumowanie http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2012/K_012_12.PDF, dostęp dn. 30.05.2012.
  3. S. Dolnicar, M. Randle, What Motivates Which Volunteers? Psychographic Heterogeneity Among Volunteers in Australia, "Voluntas; International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations", Vol. 18, 2007, s. 143.
  4. W. Rehberg, Altruistic Individualists: Motivations for International Volunteering Among Young Adults in Switzerland, "Voluntas; International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations", Vol. 16, nr 2, 2005, s. 112.
  5. J. Reykowski, Motywacja, postawy prospołeczne a osobowość, Warszawa 1986, s. 27-28.
  6. D. Clarke, Zachowania prospołeczne i antyspołeczne, Gdańsk 2005.
  7. M.B. Miles, A.M. Huberman, Analiza danych jakościowych, Białystok 2000, s. 252-270.
  8. Dlaczego warto być wolontariuszem sportowym?, http://msport.gov.pl/dla-wolontariuszy-i-wolontariuszek/1810- Dlaczego-warto-byc-wolontariuszem-sportowym-?retpag=/dla-wolontariuszy-i-wolontariuszek/, dostęp dn.10.03.2012.
  9. L.B. Karr, A Framing Approach to Understanding Volunteer`s Motivation, "Vrijwillige Inzet Onderzocht", nr 6, 2004, s. 54.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-0403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu