BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Daszkiewicz Nelly (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw rodzinnych z perspektywy przedsiębiorczości międzynarodowej
Internationalization of Polish Family Businesses : International Entrepreneurship Approach
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2014, t. 15, z. 7, cz. 1, s. 243-252, bibliogr. 17 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Firmy Rodzinne - współczesne nurty badań i praktyki zarządzania
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo rodzinne, Przedsiębiorczość międzynarodowa, Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Family-owned business, International entrepreneurship, Enterprise internationalization, Small business
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw rodzinnych z perspektywy teorii przedsiębiorczości międzynarodowej. Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny. W części teoretycznej podjęto próbę delimitacji przedsiębiorczości międzynarodowej i wyjaśnienia przyjętej perspektywy badawczej. Ponadto przedstawiono wybrane wyniki badań dotyczących internacjonalizacji firm rodzinnych. Natomiast w części empirycznej wykorzystano podejście ilościowe. Przebadano 221 przedsiębiorstw za pomocą kwestionariusza ankiety. Następnie wykorzystano analizę statystyczną. W efekcie przeprowadzonych badań zobrazowane zostało znaczenie "rodzinności" firmy w procesie internacjonalizacji. Artykuł kończą wnioski podsumowujące. (fragment tekstu)

The purpose of this article is to present the internationalization of Polish family businesses from the perspective of the theory of international entrepreneurship. The article is both theoretical and empirical. In the theoretical part an attempt to delimitation of international entrepreneurship and to explain the research perspective is undertaken. In addition, the article presents selected results of research on the internationalization of family businesses. In the empirical part quantitative approach was adopted. 221 companies were examined with the use of a survey questionnaire. Then, the statistical analysis was used. In conclusions the importance of family character of a company in the process of internationalization was illustrated. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Daszkiewicz N. (2004), Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce, Scientific Publishing Group, Gdańsk.
 2. Daszkiewicz N., Wach K. (2012), Internationalization of SMEs. Context, Models, Implementation, Gdańsk University of Technology Publishers, Gdańsk.
 3. Daszkiewicz N., Wach K. (2013), Małe i średnie przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 4. Daszkiewicz N., Wach K. (2013-2016), Zachowania polskich przedsiębiorstw w procesie internacjonalizacji w świetle szkoły przedsiębiorczości międzynarodowej, projekt badawczy realizowany w latach 2013-2016, finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2012/07/B/HS4/0070.
 5. IVF (2014), Patterns of Business Internationalization in Visegrad Ccountries - In Search for Regional Specifics, project no. StG-21310034 realized in the years 2013- 2014, project coordinator: K. Wach, Kraków - Gdańsk - Prague - Miskolc - Nitra .
 6. Kontinen T,. Ojala A. (2010), The internationalization of family businesses: a review of extant research, "Journal of Family Business Strategy", vol. 1, no. 2.
 7. Mtigwe B. (2006), Theoretical Milestones in International Business: The Journey to International Entrepreneurship Theory, "Journal of International Entrepreneurship", vol. 4, no. 1.
 8. OECD (1997a), Globalisation and Small and Medium Enterprises, vol. 1: Synthesis Report, OECD, Paris.
 9. OECD (1997b), Globalisation and Small and Medium Enterprises, vol. 2: Country Reports, OECD, Paris.
 10. Surdej A., Wach K. (2010), Przedsiębiorstwa rodzinne wobec wyzwań sukcesji, Difin, Warszawa.
 11. Surdej A., Wach K. (2011), Succession Choices in Family Firms. The Case of Poland, Wydawnictwo Aadam Marszałek, Toruń.
 12. Surdej A., Wach K. (2012), The Dynamics of Succession in Family Businesses in Poland - Empirical Results, "Economia Marche. Journal of Applied Economics", vol. 31, no. 2.
 13. Wach K. (2014), Przedsiębiorczość międzynarodowa jako nowy kierunek badań w obrębie teorii internacjonalizacji przedsiębiorstwa [w:] Tradycyjne i nowe kierunki rozwoju handlu międzynarodowego, red. S. Wydymus, M. Maciejewski, CeDeWu, Warszawa.
 14. Wach K. (2012), Europeizacja małych i średnich przedsiębiorstw: rozwój przez umiędzynarodowienie, PWN, Warszawa.
 15. Wach K. (2013), An Empirical Investigation into the EU Policy in Favour of Business Succession among Polish Family Firms, "Horyzonty Polityki", vol. 4, nr 9.
 16. Zahr S.A. (2003), International expansion of U.S. manufacturing family businesses: The effect of ownership and involvement, "Journal of Business Venturing", vol. 18, no. 4.
 17. Zaniewska K. (2012), Determinants of family business internationalization. Review of existing research, "Economia Marche Journal of Applied Economics", 2012, vol. XXXI, no. 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu