BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gralak Katarzyna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Instrumenty finansowania lokalnych projektów rewitalizacyjnych
Financial Instruments for Revitalization Projects on Local Level
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2010, nr 4 (53), s. 9-17, tab., bibliogr. 7 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Słowa kluczowe
Rewitalizacja, Rozwój lokalny, Finansowanie inwestycji, Fundusze unijne, Dotacje, Źródła finansowania, Finansowanie projektów, Finanse samorządu terytorialnego, Samorząd terytorialny
Revitalization, Local development, Investment financing, EU funds, Subsidies, Source of financing, Projects financing, Local government finance, Local government
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono źródła i instrumenty finansowania rewitalizacji w Polsce oraz dokonano analizy poziomu wykorzystania publicznych instrumentów finansowania rewitalizacji w województwie mazowieckim. W analizie uwzględniono poziom zaangażowania środków unijnych w finansowanie projektów rewitalizacyjnych oraz przedstawiono instrumenty i przykłady zaangażowania podmiotów prywatnych na obszarze rewitalizowanym w realizacje planu i projektów. (abstrakt oryginalny)

The article presents the sources and revitalization financing instruments in Poland and an analysis of the level of use of public financing instruments in the process of revitalization in the Mazovia voivodship. The analysis took into account the level of EU involvement in the financing of the revitalization projects and provides the instruments and examples of the involvement of private operators in the area revitalized in the plan and projects. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Podręcznik rewitalizacji. Zasady, procedury, metody działania współczesnych procesów rewitalizacji. Mefisto Editions. Warszawa 2003
  2. Przewodnik dotyczący kryteriów planowania oraz zarządzania projektami dotyczącymi rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich, przemysłowych i powojskowych w ramach ZPORR finansowanego ze środków Funduszy Strukturalnych, MGiP, Warszawa 2004
  3. Jadach-Sepioło A.: System finansowania rewitalizacji w Polsce - stan obecny i perspektywy zmian [w:] Finansowanie rewitalizacji miast w Polsce, materiały konferencyjne, Poznań 14 maja 2010 r.
  4. Pęski W.: Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miast. Arkady, Warszawa 2003
  5. Polko A.: Finansowanie i realizacja rewitalizacji na terenach poprzemysłowych. "Wspólnota" nr 14/2008
  6. Siemiński W., Topczewska T.: Ocena programów i projektów rewitalizacyjnych realizowanych w ramach Działania 3.3. Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe ZPORR Wnioski na przyszłość. http://www.ewaluacja.gov.pl/Wyniki/Documents/4_030.pdf
  7. Skalski K.: Rewitalizacja starych dzielnic miejskich [w:] Z. Ziobrowski (red.): Odnowa miast: rewitalizacja, rehabilitacja, restrukturyzacja. IGPiK, Kraków 2000
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-3430
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu