BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Beck Krzysztof (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie)
Tytuł
Model dwóch gospodarek a wyniki badań nad synchronizacją cykli koniunkturalnych. Weryfikacja teoretyczna i empiryczna
Model of Two Economies and Results of the Research into Economic Cycles Synchronisation - Theoretical and Empirical Verification
Źródło
Myśl Ekonomiczna i Polityczna, 2014, nr 3 (46), s. 17-47, rys., tab., bibliogr. s. 42-45
Słowa kluczowe
Cykl koniunkturalny, Badania empiryczne, Modele ekonomiczne
Business cycles, Empirical researches, Economic models
Uwagi
streszcz., summ., rez., Artykuł prezentuje wyniki badań realizowanych w ramach projektu "Konwergencja w krajach i regionach Unii Europejskiej", sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2011/01/N/HS4/03077
Abstrakt
Tematem niniejszego artykułu jest podjęcie problemu niejasnych wyników badań empirycznych nad synchronizacją cykli koniunkturalnych. W tym celu przedstawiono model dwóch krajów wykorzystany do analizy synchronizacji cykli koniunkturalnych. Model dawał bardzo klarowne wskazówki odnośnie do mechanizmów transmisji szoków, jak i koniecznych zmiennych kontrolnych na potrzeby modelu ekonometrycznego. Analiza modelowa wskazała, że wpływ kanału handlowego, aproksymowanego przez krańcową skłonność do konsumpcji, ma dodatni, jednak wykazujący malejące przyrosty krańcowe, wpływ na transmisję szoku, a przez to na synchronizację cykli koniunkturalnych. Wynik ten został wcześniej uzyskany przez Silvestrea, Mendonça oraz Passosa (2007), a następnie potwierdzony przez autora empirycznie z wykorzystaniem metody nieparametrycznej. Analiza modelowa wskazała także, iż przy prowadzeniu badań nad synchronizacją cykli koniunkturalnych konieczna jest kontrola ze względu na symetryczność rozkładu szoków, współzmienność polityki fiskalnej oraz reżim kursowy. Weryfikacja empiryczna z wykorzystaniem metod parametrycznych wykazała prawdziwość tych stwierdzeń oraz wskazała na konieczność kontroli ze względu na zignorowaną w modelu politykę pieniężną. Tym samym, wyniki badań autora pozwalają wytłumaczyć wyniki uzyskane przez Baxter i Kouparitsasa (2004) oraz Böwer i Guillemineau (2006). (abstrakt oryginalny)

The main aim of this paper is to engage in a problem of unclear outcomes of empirical research on business cycle synchronization. In order to achieve that, the author presents a model of two economies, which provides very clear tips on shock transmission mechanisms and necessary control variables for the need of econometric evaluation. The presented model shows that the impact of international trade transmission channel, approximated by marginal propensity to consumption, is positive, but exhibits diminishing influence of business cycle synchronization. This conclusion was reached earlier by Silvestre, Mendonça and Passos (2007), and confirmed by the author with the use of nonparametric methods. The model of two countries has also proved that while analysing business cycle synchronization, control is necessary because of the symmetry of shocks distribution, fiscal policy correlation and exchange rate regime. Empirical verification with the use of parametrical methods revealed correctness of the statements, as well as the necessity of control due to monetary policy correlation. On this basis, the author was able to explain the results reached by Baxter and Kouparitsas (2004), as well as Böwer i Guillemineau (2006). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alesina A., Barro R., Tenreyro S., Optimal Currency Areas, "NBER Working Paper" 2002, No. 9072.
 2. Azali M., Lee G., The Endogeneity of The Optimum Currency Area Criteria in East Asia, "Monash University Discussion paper" 2009, No. 15.
 3. Baxter M., King R., Measuring Business Cycles: Approximate Band-Pass Filters for Economic Time Series, "Review of Economics and Statistics" 1999, Vol. 81.
 4. Baxter M., Kouparitsas M., Determinants of Business Cycle Comovement: A Robust Analysis, "NBER Working Paper" 2004, No. 10725.
 5. Beck K., Akcesja Polski do strefy euro w świetle teorii optymalnych obszarów walutowych - weryfikacja empiryczna, [w:] Kontrowersje wokół akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej, S. Lis (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011.
 6. Beck K., Determinants of Business Cycles Synchronization in the European Union and the Euro Area, "Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy" 2013, Vol. 8, Issue 4, Toruń.
 7. Beck K., Structural Similarity as a  Determinant of Business Cycles Synchronization in the European Union: a Robust Analysis, "Research in Economics and Business: Central and Eastern Europe" 2013, 5(2).
 8. Böwer U., Guillemineau C., Determinants of Business Cycles Synchronization Across Euro Area Countries, "EBC Working Papers" 2006, No. 587.
 9. Chiang A., Podstawy Ekonomii Matematycznej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1994.
 10. Cleveland W.S., Robust Locally Weighted Regression and Smoothing Scatter-plots, "Journal of the American Statistical Association" 1979, Vol. 74, No. 368.
 11. de Grauwe P., Economics of Monetary Union, Oxford University Press, New York 2007.
 12. Dées S., Zorell N., Business Cycles Synchronization. Disentangling Trade and Financial Linkages, "EBC Working Paper" 2011, No. 1322.
 13. Frankel J., Rose A., The Endogeneity of the Optimum Currency Area Criteria, "Economic Journal, Royal Economic Society" 1998, Vol. 108(449).
 14. Hastie T., Tibshirani R., Generalized Additive Models, "Statistical Science" 1986, Vol. 1, No. 3.
 15. Heston A., Summers R., Aten B., Penn World Table Version 7.1, Center for International Comparisons of Production, Income and Prices at the University of Pennsylvania, 2012.
 16. Imbs J., Wacziarg R., Stages of Diversification, "American Economic Review" 2003, Vol. 93, No. 1.
 17. Imbs J., Trade, Finance, Specialization, and Synchronization, "Review of Economics and Statistics" 2004, Vol. 86, No. 3.
 18. Kenen P., The Theory of Optimum Currency Areas: An Eclectic View, [w:] R. Mundell, A. Swoboda (red.), Monetary Problems in the International Economy, University of Chicago Press, Chicago 1969.
 19. Koren M., Tenreyro S., Volatility and Development, "Quarterly Journal of Economics" 2007, Vol. 122, No. 1.
 20. Leamer E., Leonard H., Reporting the fragility of regression estimates, "The Review of Economics and Statistics" 1981, Vol. 65, No. 2.
 21. Leamer E., Let's Take the Con out of Econometrics, "American Economic Review" 1983, Vol. 73, No. 1.
 22. Leamer E., Sensitivity Analyses Would Help, "American Economic Review" 1985, Vol. 75, No. 3.
 23. Levine R., Renelt D., A Sensitivity Analysis of Cross-Country Growth Regressions, "American Economic Review" 1992, Vol. 82, No. 4.
 24. McGowan D., Has the euro Increased Trade?, "Michigan Journal of Business" 2008, Vol. 1, No. 2.
 25. McKinnon R., Optimum Currency Areas, "American Economic Review" 1963, Vol. 53, No. 4.
 26. McKinnon R., Optimum Currency Areas and European Experience, Stanford University Press, Stanford 2001.
 27. Mendonça A., Passos J., Silvestre J., The Shrinking Endogeneity of Optimum Currency Areas Criteria: Evidence from the European Monetary Union -A Beta Regression Approach, "ISEG Working Paper" 2007, No. 022, s. 1-25.
 28. Mundell R., A Theory of Optimum Currency Areas, "American Economic Review" 1961, Vol. 51, No. 4, s.  657-665.
 29. Mundell R., Uncommon Arguments for Common Currencies, [w:] H.G. Johnson, A.K. Swoboda, "The Economics of Common Currencies", Allen and Unwin, 1973a.
 30. Mundell R., A Plan for a European Currency, [w:] H.G. Johnson, A.K. Swoboda, "The Economics of Common Currencies", Allen and Unwin, 1973b.
 31. Newey W.K., West K.D., A Simple, Positive Semi-definite, Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent Covariance Matrix, "Econometrica" 1987, 55 (3).
 32. One market, one money. An evaluation of the potential benefits and costs of forming an economic and monetary union, "European Economy" 1990, No. 44.
 33. Parteka A., Employment Specialisation in the Enlarged European Union, "Ekonomia" 2009, Vol. 24.
 34. Rose A., The role of exchange rates in a popular model of international trade: Does the 'Marshall-Lerner' condition hold?, "Journal of International Economics" 1991, Vol. 30, No. 3-4.
 35. Rose A., One market one money: the effect of common currencies on trade, "Economic Policy" 2000, Vol. 15, No. 30, Blackwell Publishers Ltd.
 36. Sachs A., Schleer F., Labour Market Institutions and Structural Reforms: A Source for Business Cycle Synchronization?, "International Journal of Applied Economics" 2013, 10(1).
 37. Sala-i-Martin X., I Just Ran Two Million Regressions, "American Economic Review Papers and Proceedings" 1997a, Vol. 27, No. 2.
 38. Sala-i-Martin X., I  Just Ran Four Million Regressions, "NBER Working Papers" 1997b, No. 6252.
 39. Siedschlag I., Patterns and Determinants of Business Cycles Synchronization in Enlarged European and Monetary Union, "Eastern Journal of European Studies" 2010, Vol. 1, No. 1.
 40. Silvestre J., Mendonça A., Passos J., The Shrinking Endogeneity of Optimum Currency Areas Criteria: Evidence from the European Monetary Union -A Beta Regression Approach, "ISEG Working Paper" 2007, 22.
 41. Theodoropoulos S., Asymmetric Shocks, Structural Rigidities and Adjustment Capability in EMU - A Review, "European Research Studies" 2005, Vol. VIII, Issue 3-4.
 42. White H., A Heteroscedasticity-Consistent Covariance Matrix Estimator and a Direct Test for Heteroskedasticity, "Econometrica" 1980, Vol. 48, No. 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-5913
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu