BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Podstawka Marian (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Rudowicz Emil (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Wykorzystanie wybranych podatków lokalnych w kreowaniu polityki fiskalnej gmin
Utilization for Example Local Taxes in Creating the Fiscal Policy of Communes
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2010, nr 4 (53), s. 79-87, tab., bibliogr. 8 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Słowa kluczowe
Podatki lokalne, Polityka gospodarcza gminy, Gmina, Dochody gminy, Podatek rolny, Podatek od nieruchomości, Polityka podatkowa
Local taxes, Economic policy district, District, Local revenues, Agricultural tax, Property tax, Tax policy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia ocenę polityki fiskalnej prowadzonej w gminach w Polsce w latach 2003-2008. Na przykładzie trzech podatków lokalnych (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny) została przedstawiona analiza, której celem jest wskazanie wpływu zastosowanych ulg, zwolnień i umorzeń na dochody własne gmin. Autorzy podjęli próbę zobrazowania aktywności władz lokalnych na przykładzie prowadzonej polityki fiskalnej w ramach poszczególnych podatków lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem podatku rolnego. (abstrakt oryginalny)

This article presents an assessment of fiscal policies conducted in the municipalities in Poland in 2003-2008. The example of three local taxes (property tax, agricultural tax, forest tax) was made the analysis, which aims to identify the effect of its concessions, exemptions and remissions on their own income communities. The authors have attempted to illustrate the activities of local authorities on the example of fiscal policy under different local taxes from special regard agricultural tax. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Brol R.: Rozwój lokalny - nowa logika rozwoju gospodarczego [w:] Obrępalski R. (red.) Gospodarka lokalna w teorii i praktyce. Prace Naukowe nr 785, AE im. Oskara Langego, Wrocław 1998, s. 11
  2. Fedorowicz Z.: Polityka fiskalna, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1998, s. 73.
  3. Miszczuk A., Miszczuk M.: Próba typologii polityki podatkowej gmin. Wiadomości Statystyczne nr 5, 1995 s. 34-36.
  4. Niewiadomski W., Podstawy agrotechniki, PWRiL, Warszawa 1971, s.21
  5. Podstawka M.: Opodatkowanie rolnictwa i perspektywy jego zmian w Polsce, Wydawnictwo SGGW, warszawa 1995, s.67
  6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie zaliczenia gmin oraz miast do jednego z czterech okręgów podatkowych (Dz. U. Nr 143, poz. 1614)
  7. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.)
  8. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-3430
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu