BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gajdzik Bożena
Tytuł
Jakość stanowiska pracy w filozofii Kaizen
Employee job quality in Kaizen
Źródło
Problemy Jakości, 2015, nr 4, s. 2-7, rys., bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Stanowisko pracy, Jakość, Kaizen, Środowisko pracy
Work-stand, Quality, Kaizen, Working environment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Treścią publikacji jest jakość stanowiska pracy jako formy wsparcia dla filozofii Kaizen. Pojęcie jakości stanowiska pracy pojawiło się pod koniec lat 90. ubiegłego wieku (chociaż koncepcje angażowania pracowników i wzbogacania pracy pojawiały się wcześniej) i zostało zdefiniowane jako autonomia w wykonywaniu obowiązków, możliwość kształcenia się, poczucie sensu własnej pracy, możliwość awansu oraz pewność stanowiska (J.T. Bond i in., 1998). W publikacji rozbudowano przytoczone ujęcie definicyjne w odniesieniu do ciągłego ulepszania organizacji.(abstrakt oryginalny)

In the article employee job quality in Kaizen was presented. Workplace quality was defined in 1998 by J.T. Bond and his team (before employees involved in organizational development and employees participation was realized). The key elements of the definition are: freedom in work, knowledge, meaning of employees work, job ranks and stability in work. The definition was enlarged by author of the article. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ajzen L., The theory of planned behavior, "Organizational Behavior and Human Decision Processes", 1991, No. 50.
 2. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna a Wolters Kluwer business, wyd. IV, Kraków 2007.
 3. Bond J.T., Galinsky E., Swanberg J.E., The 1997 National Study of the Changing Workforce, Families and Work Institute, New York 1998.
 4. Buchanan D., Job enrichment is dead: long live high performance work design!, "Personnel Management", maj 1987, s. 40-43.
 5. Bukowska U., Kopeć J., Lukasiewicz G., Piechnik-Kurdziel A., Szatkowski A., Rozwój pracowników. Przesłanki, cele, instrumenty, Poltext, Warszawa 2002.
 6. Cascio W.F., Kalkulacja kosztów zasobów ludzkich, (tytuł oryginalny: Costing Human Resources), Dom Wydawniczy ABC, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
 7. Cook S., The Essential Guide to Employee Engagement, Kogan Page, London-Philadelphia, 2008, s. 4.
 8. Dahlberg A.W., Connelll D., Landrum J., Budując zdrową firmę w długim okresie, [w:] Organizacja przyszłości, red. F. Hesselbein, M. Goldsmith, R. Beckhard, Business Press, Warszawa 1998, s. 398.
 9. Drucker P.F., Zarządzanie w XXI wieku, Wydawnictwo Muza, Warszawa 2000.
 10. Griffin R., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2000.
 11. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M., Sustainability w biznesie czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiana paradygmatów i koncepcji zarządzania, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2010.
 12. Hackman J.R., Oldham G.R., Motivation through the design of work: test of a theory, "Organizational Behavior and Human Performance", No. 16 (2), 1974, s. 250-279.
 13. Herzberg E., One more time, how do you motivate employees? "Harvard Business Review", 1968.
 14. Lareau W., Filozofia Kaizen w biurze, One Press Helion, Gliwice 2009.
 15. Lawler E.E., Job design and employee motivation, Personnel Psychology", 1969, No. 22, s. 426-435.
 16. Imai M., Kaizen. The key to Japan's Competitive Success. Random House Business Division, New York 1984.
 17. Lisiecka K., Kreowanie jakości, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2002.
 18. Juchnowicz M., Zarządzanie przez zaangażowanie. Koncepcje, kontrowersje, aplikacje, PWE, Warszawa 2010.
 19. Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A., Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2002.
 20. Reed K., Blunsdon B., Organizational Flexibility in Australia, "The International Journal of Human Resource Management", No. 9, 1998.
 21. Robertson I.T., Smith M., Cooper D., Motivation, IPM, London 1992.
 22. Robertson I.T., Smith M., Motivation and job design, IPM, London 1985.
 23. Robbins S.P., Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa 1998, s. 357-358.
 24. Turner A.N., Lawrence P.R., Industrial jobs and the worker: An investigation of response to task attributes, Harvard University Graduate School of Business Administration, Boston, 1965.
 25. Senge E., Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczącej się, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 26. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D. R., Kierowanie, PWE, Warszawa 1997.
 27. Smid W., Leksykon menedżera, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000.
 28. Urlich D., Tworzenie organizacji wokół umiejętności, [w:] Organizacja przyszłości, red. F. Hesselbein, M. Goldsmith, R. Beckhard, Business Press, Warszawa 1998 s. 217-222.
 29. Wziątek-Staśko A., Diversity management. Narzędzie skutecznego motywowania pracowników, Difin, Warszawa 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-8651
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu