BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Oliwkiewicz Barbara (Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie)
Tytuł
Fundusze strukturalne - perspektywy pomocy dla Polski po przyjęciu do Unii Europejskiej
Źródło
Zeszyty Naukowe / Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2003, t. 3, s. 233-257, tab., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Państwo, gospodarka, społeczeństwo w integrującej się Europie : materiały konferencyjne
Słowa kluczowe
Fundusze strukturalne, Polityka strukturalna, Narodowy Plan Rozwoju (NPR)
Structural funds, Structural policy, National Development Plan
Uwagi
streszcz.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Podstawowym instrumentem polityki strukturalnej Unii Europejskiej są fundusze strukturalne oraz Fundusz Spójności (Kohezji). Ich główne zadanie to wspieranie działań zmierzających do zmniejszenia zróżnicowania poziomów rozwoju gospodarczego państw członkowskich i poszczególnych regionów. Zadania te są realizowane poprzez środki przesyłane z funduszy do tych regionów i sektorów gospodarki, które bez pomocy finansowej nie są w stanie dorównać średniemu poziomowi ekonomicznemu Unii Europejskiej. Polska, aby móc korzystać z dobrodziejstw polityki strukturalnej UE, musi stać się członkiem Unii. Jednak przed przystąpieniem do Wspólnoty, polska administracja jest zobligowana do wykonania szeregu prac dostosowujących. Większość z nich jest w toku. Polska, spodziewając się objęcia całego terytorium Celem 1 polityki strukturalnej UE, przygotowuje Narodowy Plan Rozwoju (NPR) na lata 2004 - 2006. NPR określa cele, priorytetowe działania oraz ramy instytucjonalne i finansowe działań strukturalnych państwa. Narodowy Plan Rozwoju jest strategicznym średniookresowym dokumentem planistycznym, scalającym rozwiązania horyzontalne, sektorowe i regionalne na poziomie krajowym, wskazującym na kierunki rozwoju gospodarczego Polski w pierwszych latach po akcesji. Narodowy Plan Rozwoju będzie służył jako podstawa do negocjacji z Komisją Europejską Podstaw Wsparcia Wspólnoty (ang. Com- munity Support Framework - CSF) dla Polski, które określą wielkość pomocy z funduszy strukturalnych przyznanych Polsce. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Cele polityki regionalnej Unii Europejskiej. Podstawowe informacje, Polska Agencja Rozwoju Regionalnego, Warszawa 1996.
 2. Droga do funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, praca zbiorowa, PARR, Warszawa 2000.
 3. Fundusze strukturalne UE i przygotowania do nich w Polsce, materiały konferencyjne, Specjalny Program Przygotowawczy do funduszy strukturalnych w Polsce, Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH.
 4. Instrumenty finansowe polityki regionalnej Unii Europejskiej, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Projekt Twinningowy pomiędzy Województwem Małopolskim i Autonomicznym Regionem Madrytu, Kraków 2002.
 5. Podręcznik tematów europejskich dla samorządów lokalnych, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Gliwice - Opole 2002.
 6. http://biurose.sejm.gov.pl/teksty/i-627.htm, S. Łodziński, Polityka regionalna w Unii Europejskiej - Fundusze Strukturalne i Fundusz Spójności, 13.02.2003.
 7. http://fi.mdusze.ukie.gov.pl/pp.nsf/xml, 20.02.2003.
 8. http://fundusze.ukie.gov.pl/xml, "Narodowy Plan Rozwoju na lata 2004-2006", Departament Koordynacji i Monitorowania Pomocy Zagranicznej, 20.02.2003.
 9. http://republika.pl/webkarol.htm, Fundusze strukturalne, 09.02.2003.
 10. http://republika.pl/webkarol/cele.htm, 09.02.2003.
 11. http://www.fs.ngo.pl, 13.02.2003.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu