BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Onderková Ivana (VŠB-Technical University of Ostrava, Czech Republic), Cholevová Iveta (VŠB-Technical University of Ostrava, Czech Republic), Jurman Josef (VŠB-Technical University of Ostrava, Czech Republic)
Tytuł
Mathematical Model of Attitude Control Bucket-wheel Excavator
Matematyczny model pozycjonowania kombajnu wielonaczyniowego
Źródło
Management Systems in Production Engineering, 2013, vol. 3(11), s. 14-20, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Modele matematyczne, Maszyny i urządzenia, Global Position System (GPS)
Mathematical models, Machinery and equipment, Global Position System (GPS)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejszy artykuł przedstawia problemy związane z możliwościami zastosowania systemu GPS na łopatach kombajnu K800. W chwili obecnej operowanie na powierzchni urabianej wymaga pozyskiwania wielu informacji związanych z monitorowaniem procesu wydobycia oraz ekstrakcją selektywną. Wykorzystanie systemu GPS wydaje się być jedynym prawidłowym sposobem monitorowania, gdyż odbiorniki te są odporne na wibrację, kurz, różnice temperatur oraz zmiany atmosferyczne. Jedynym wymogiem jest komunikacja z systemem satelitarnym. Oznacza to, że nie mogą być one umieszczone w metalowych obudowach, ani w miejscach, które powodują ich osłonięcie lub w sąsiedztwie przewodów wysokiego napięcia. Nie powinny być one montowane również w okolicach koła kombajnu, ze względu na ryzyko zniszczenia wynikające z niewielkiej odległości od narzędzia urabiającego. Z tego względu odbiorniki GPS powinny być umiejscowione w najwyżej położonych punktach maszyny na powierzchni metalowej, stąd też konieczny jest model matematyczny, za pomocą którego wyznaczone zostanie miejsce montażu. (abstrakt oryginalny)

This lecture deals with the application problems of convertibility GPS system at paddle excavator K 800. The claims of the modern operating surface mining of the excavators requires a lot of information for monitoring of mining process, capacity mining, selective extraction etc. The utilization of monitoring the excavator setting by GPS system proved to be the only one proper because the receivers are resistant to the vibration, dust, temperature divergence and weather changeable. Only the direct contact with communications satellite is required. It means that they can´t be located in a metal construction space (shadow caused by construction elements, influence of electrical high voltage cables) even they can´t be located close to the paddle wheel on the paddle boom (shadow possibility caused by cutting edge created during lower gangplanks mining). This is the reason that GPS receivers are set uppermost on the metal construction excavator and the mathematical formulation is required for determination of paddle wheel petting. The relations for calculation of the paddle wheel coordinate were defined mathematically and after that the mathematical model was composed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Jurman J,. Urban P., Onderková I.: New Trends in Disintegrating Process Control with GPS Application in the Case of Giant Machines. Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrava. Č. 1, ročník LII, řada strojní, článek č. 1506, 2006, s. 99-102.
  2. Kapica R., Sládková D., Jurman J.: Stanovení metodiky pro zaměření rypadla K800/N1/103 a odvození matematických vztahů vzhledem k dynamice pohybu rypadla v třírozměrném prostoru. (Výzkumná zpráva). VŠB-TUO. Ostrava 2011.
  3. Jurman J., Onderková I.: Měření na rypadle K 800 1N a definování matematických vztahů. (Výzkumná zpráva). VŠB-TUO. Ostrava 2011.
  4. Onderková I.: Matematický model řízení polohy kolesa rypadla s využitim GPS. (Disertační práce). VŠB-TUO. Ostrava 2012.
  5. Sládková D.: The utilisation of gnss technology for mining process automation. Management Systems in Production Engineering. No 2(2), 2011, pp 3-7.
  6. Hamříková R, Jurman J.: Effective energy utilization with the excavator wheel. Management Systems in Production Engineering. No 2(2), 2011, pp 8-11.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-0461
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu