BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Foitová Dernerová Pavla (VŠB-Technical University of Ostrava, Czech Republic), Mikoláš Milan (VŠB-Technical University of Ostrava, Czech Republic)
Tytuł
Grants for Ph.D. Students on VSB-Technical University of Ostrava in the Czech Republic
Granty dla doktorantów w Wyższej Szkole Górniczej - Uniwersytecie Technicznym w Ostrawie w Republice Czeskiej
Źródło
Management Systems in Production Engineering, 2013, vol. 3(11), s. 21-23, rys., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Finansowanie badań naukowych, Finansowanie projektów, Kadry naukowe
Financing scientific research, Projects financing, Scientific staff
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Czechy
Czech Republic
Abstrakt
Projekty i granty mają spore znaczenie dla rozwoju nauki i badań. Dla wielu ludzi stanowią one jedyne źródło środków finansowych na ich badania. W szczególności na uniwersytetach obserwuje się ich dynamiczny przyrost. Z tego powodu udział doktorantów konkursach grantowych stanowi dobry początek w tym zakresie. W pierwszej części artykułu przedstawiono dyskusję sposobu, w jaki konkurs grantowy przebiega w Uniwersytecie Technicznym w Ostrawie. Autorka koncentruje swoją uwagę na trudnościach w złożeniu aplikacji, wyjaśnia proces ewaluacji projektu oraz przedstawia zbiorcze dane pozyskane z Ministerstwa Edukacji, Młodzieży i Sportu dla konkursów grantowych od 2010 roku. Druga część artykułu przedstawia przykład wybranego projektu pt. "Badanie nad wykorzystaniem odpadów pogórniczych w wybranych lokalizacjach". W artykule przedstawiono przedmiot badań, cele projektu, harmonogram oraz rzeczywisty postęp w jego realizacji. (abstrakt oryginalny)

Projects and grants are unique for development of science and research. For many people it is only source of money for their research. Particularly on universities the projects expanded. From this reason the participation of Ph.D. students in the Student Grant Competition is the best start in this field. Paper discusses in its first part how the Student Grant Competition takes its place on Technical University of Ostrava. Focuses on difficulties with submission of the application, explain process of whole project evaluation and states total amounts acquired from the Ministry of Education, Youth and Sports for Student Grand Competitions since 2010. Second part of this paper directly shows concrete project for "Research of utilization of mining waste in chosen localities." In the paper is described subject of the research, concrete goals of project, timetable. It is stated the preliminary budget of project and actual progress in the project. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Strnadel, B.: Zásady studentské grantové soutěže: verze F. Ostrava: VŠB-TUO, 2012.TUO_LEG_09_003. Dostupné z: http://innet.vsb.cz/cs/uni/dokumenty/predpisy/legislativni-dokumenty (pro přístup je potřeba být přihlášen; kontaktujte autora příspěvku)
  2. Slivka, V.: Zásady studentské grantové soutěže doplněk HGF: verze D. Ostrava: VŠB-TUO, 2012. HGF_SME_09_011. Dostupné z: http://innet.vsb.cz/cs/hgf/veda-a-vyzkum/projekty-hgf/sgs/ (pro přístup je potřeba být přihlášen; kontaktujte autora příspěvku)
  3. INNET - Specifický VŠ výzkum[online]. [cit. 7. 4. 2013]. Available on:http://innet.vsb.cz/cs/uni/veda-a-vyzkum/sgs/
  4. INNET - Schválené projekty[online]. [cit. 9. 4. 2013]. Available on: http://innet.vsb.cz/cs/uni/veda-avyzkum/sgs/2013/detaily?detail=21337
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-0461
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu