BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Moni Vlastimil (Brown Coal Research Institute j. s. c.), Klouda Petr (Brown Coal Research Institute j. s. c.), Škraban Václav (Brown Coal Research Institute j. s. c.)
Tytuł
Comprehensive Check Measurement of Key Parameters on Model Belt Conveyor
Kompleksowa ocena i kontrola kluczowych parametrów modelowego przenośnika taśmowego
Źródło
Management Systems in Production Engineering, 2013, vol. 3(11), s. 24-27, rys., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Maszyny i urządzenia, Energia elektryczna
Machinery and equipment, Electric power
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule opisane zostały kompleksowe pomiary charakterystycznych parametrów które były realizowane na modelu przenośnika taśmowego. Głównym celem było wykonanie i połączenie pomiarów energii elektrycznej w napędach przenośników taśmowych pracujących w czeskich kopalniach odkrywkowych, z pomiarami innych wielkości fizycznych aby uzyskać w ten sposób obraz ich wzajemnych związków i otrzymanych wielkości. Artykuł zawiera krótki opis i wyniki pomiarów na eksperymentalnym modelu przenośnika w zamkniętym obiegu transportu materiału. (abstrakt oryginalny)

Complex measurements of characteristic parameters realised on a long distance model belt conveyor are described. The main objective was to complete and combine the regular measurements of electric power on drives of belt conveyors operated in Czech opencast mines with measurements of other physical quantities and to gain by this way an image of their mutual relations and relations of quantities derived from them. The paper includes a short description and results of the measurements on an experimental model conveyor with a closed material transport way. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dražan, Voštová V., Jeřábek K., Brand M.: Teorie a stavba dopravníků ČVUT Praha, 1983, skriptum.
  2. Havelka Z., Tůma J.: Teorie pásových dopravníků, Praha, 1971.
  3. Fries J.: Pásové dopravníky, bubny a jejich výpočet, VŠB-TU OSTRAVA, 2009.
  4. Jeřábek, K., Voštová, V.: Novinky v konstrukci a sledování provozu dopravníků. The International Journal of Transport & Logistics. 2007.
  5. Helebrant, F.: Konstrukce velkostrojů a jejich spolehlivost - II. Provozní spolehlivost. MONTANEX, a.s. Ostrava 2004.
  6. Helebrant F., Moni V., Klouda P., Valentová H., Nedbal J., Neubert M., Kudelová I.: The harmonization and optimization of diagnostic methods for a belt conveyor. Management Systems in Production Engineering. 2012, No 2 (6), pp 39-44.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-0461
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu