BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Matuszak Alla (Chelyabinsk State Pedagogical University), Matuszak Zbigniew (Maritime University in Szczecin, Poland)
Tytuł
Comments on Adult Education
Uwagi na temat edukacji dorosłych
Źródło
Management Systems in Production Engineering, 2013, vol. 3(11), s. 28-32, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Edukacja, Kształcenie dorosłych, Kształcenie ustawiczne
Education, Adult education, Lifelong learning
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono charakterystykę środowiska nauczania dorosłych i modeli pracy z dorosłymi uczniami. Podane zostały definicje kształcenia ustawicznego dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk społecznych. Opisano i przedstawiono funkcje, które mogą zostać spełnione przez kształcenie ustawiczne dorosłych. Scharakteryzowane zostały formy i metody kształcenia ustawicznego. Biorąc pod uwagę różne kryteria, opisane zostały najważniejsze różnice w modelach edukacji dorosłych - technologicznym, humanistycznym i krytycznym. Zostało podkreślone znaczenie kształcenia ustawicznego dorosłych, a także zostały wyróżnione niektóre z pozytywnych cech nauczania dorosłych. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the characteristics of adult learning environment and models of working with adult learners. Definitions of lifelong adult education, with an emphasis on social sciences are given. Functions that lifelong adult education can perform are presented and described. Forms and methods of lifelong education are characterized. Taking into account different criteria, the major differences in the models of adult education - technological, humanistic and critical are described. The importance of lifelong adult education is stressed, and some of the positive characteristics of teaching adults are highlighted. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Malewski M.: Modele pracy edukacyjnej z ludźmi dorosłymi [w:] Przybylska E. (red.): Andragogiczne wątki, poszukiwania, fascynacje. Wyd. UMK, Toruń 2001, s. 271-289.
 2. Sosnowski T.: Kształcenie ustawiczne. Instytut Wydawniczy CRZZ. Warszawa 1976.
 3. Suchy S.: Kształcenie ustawiczne dorosłych. Instytut Wydawniczy CRZZ. Warszawa 1980.
 4. Wołczyk J.: Kształcenie dorosłych a potrzeby gospodarki i kultury. Instytut Wydawniczy CRZZ. Warszawa 1979.
 5. Aleksander T.: Kształcenie ustawiczne [w:] Pilch T., Lepalczyk I. (red.): Pedagogika społeczna. Wyd. Akademickie Żak. Warszawa 1995.
 6. Turos L.: Andragogika ogólna. Wyd. Uczelniane WSRP w Siedlcach. Siedlce 1993.
 7. Oleszak W.: Modele pracy edukacyjnej z ludźmi dorosłymi. General and Professional Education. No 1, 2011, pp 35-42.
 8. Oleszak W.: Dydaktyka ogólna i zawodowa w projektowaniu programów kształcenia. General and Professional Education. No 4, 2011, pp 36-40.
 9. Wiatrowski Z.: Podstawy pedagogiki pracy. Wyd. UKW. Bydgoszcz 2005.
 10. Lewandowski R.: Refleksje nad kształceniem zawodowym w Polsce. General and Professional Education. No 2, 2011, pp 28-32.
 11. Matuszak M., Waszczuk P.: Polish labor market needs in technical professions from employers and teachers point of view. General and Professional Education. No 3, 2012, pp 7-11.
 12. Matuszak Z.: Czy metody nauczania przedmiotów technicznych w uczelni wyższej umożliwiają nabywanie kompetencji? General and Professional Education. No 3, 2012, pp 12-19.
 13. Nicewicz G.: Ocena przygotowania absolwentów szkół ponadgimnazjalnych do studiowania na kierunkach technicznych. General and Professional Education. No 3, 2012, pp 20-26.
 14. Marczuk M. (red.): Problemy i dylematy andragogiki. Wyd. UMCS. Lublin 1994.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-0461
Język
rus
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu