BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zuba Maria (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)
Tytuł
Wpływ poziomu wartości majątku na bezpieczeństwo finansowe wybranych spółdzielni mleczarskich w Polsce
Impact of Assets Value on Financial Safety of Chosen Milk Cooperatives in Poland
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, T. 13, z. 1, s. 484-489, tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Spółdzielczość mleczarska, Majątek przedsiębiorstwa, Bezpieczeństwo finansowe, Płynność finansowa przedsiębiorstwa
Cooperative creameries, Business assets, Financial security, Enterprises financial liquidity
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Badaniami objęto 41 mleczarni w okresie czterech lat. Celem pracy było określenie wpływu majątku na bezpieczeństwo finansowe spółdzielni mleczarskich. Badania wskazują, że spółdzielnie, które miały niższy poziom majątku, cechowała większa płynność finansowa i mniejsze zadłużenie. (abstrakt oryginalny)

There were 41 dairy cooperatives investigated for the period of 4 years. This paper identifies and examines an impact of assets value on financial safety of milk cooperatives. Survey showed the ones with lower level of assets characterized larger financial liquidity and the smaller indebtedness. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bednarski L. 2002: Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa, 73-75.
 2. Bednarski L., Borowiecki R., Duraj J. 1996: Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa. Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław, 263.
 3. Bień W. 2008: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Difin, Warszawa, 112.
 4. Caban W. (red.) 1998: Ekonomia. Wyd. Absolwent, Łódź, 137.
 5. Dudycz T., Wrzosek S. 2000: Analiza finansowa. Problemy metodyczne w ujęciu praktycznym. Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław, 95-96.
 6. Duraj J. 2004: Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa, 406.
 7. Kisperska-Moroń D. 1995, Czynniki kształtujące poziom i strukturę zapasów w przedsiębiorstwie. "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", 11.
 8. Leszczyński Z., Skowronek-Mielczarek A. 2004: Analiza ekonomiczno-finansowa spółki. PWE, Warszawa, 190.
 9. Nowak E. 2005: Analiza sprawozdań finansowych. PWE, Warszawa, 222.
 10. Pawłowicz L.J. (red.) 2005: Ekonomika przedsiębiorstw. Zagadnienia wybrane. ODDK Gdańsk, Gdańsk, 33.
 11. Rocznik Statystyczny Rolnictwa. GUS 2009: Warszawa, 356.
 12. Seremak-Bulge J. (red.) 2005: Rozwój rynku mleczarskiego i zmiany jego funkcjonowania w latach 1990-2005. Wyd. IERiGŻ-PAN, Warszawa, 73.
 13. Sierpińska M., Wędzki S. 1999: Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. PWN, Warszawa, 129.
 14. Sierpińka M., Jachna T. 2002: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. PWN, Warszawa, 89.
 15. Sobczyk G. (red.) 2004: Ekonomika małych i średnich przedsiębiorstw. Difin, Warszawa, 75-77.
 16. Szczerbak M. 2005: Przyczyny upadłości przedsiębiorstw w świetle opinii syndyków i nadzorów sądowych. [w:] Zagrożenie upadłością (red. K. Kuciński, E. Mączyńska). Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, XCIII, SGH, Warszawa, 36-40.
 17. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Dz.U. Nr 10, poz. 66 z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu