BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zuba Maria (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie), Zuba Jan (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Tytuł
Wpływ wielkości skupu mleka na rentowność wybranych spółdzielni mleczarskich w Polsce
Impact of Milk Purchase Size on Profitability of Chosen Milk Cooperatives in Poland
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2011, T. 13, z. 1, s. 490-494, tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Spółdzielczość mleczarska, Mleko, Rentowność spółdzielni
Cooperative creameries, Milk, Profitability of cooperatives
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Badaniami objęto 41 mleczarni w okresie czterech lat. Celem artykułu było określenie wpływu skupu mleka na rentowność spółdzielni mleczarskich. Badania wskazują, że spółdzielnie o wyższym poziomie skupu mleka charakteryzuje wyższa rentowność. (abstrakt oryginalny)

This paper identifies and examines an impact of milk purchase size on profitability of milk cooperatives. The survey concerned 41 dairies within four years. Survey showed the ones with higher level of milk purchase size characterized larger profitability. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bednarski L. 2002: Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa, 108-112.
 2. Bednarski L., Waśniewski T. (red.) 1996: Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Tom 1. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa, 13.
 3. Janik W. 2001: Przedsiębiorczość i przedsiębiorstwo. WSPiA, Lublin, 99.
 4. Jerzemowski M. (red.) 2004: Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa, 286.
 5. Kapusta F. 2001: Teoria agrobiznesu. Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław, 330.
 6. Leksykon Finansowo-Bankowy. 1991: PWE, Warszawa, 385.
 7. Makarski S. 1998: Funkcjonowanie rynku rolno-żywnościowego. Wyd. UMCS, Lublin, 267.
 8. Nowak E. 2005: Analiza sprawozdań finansowych. PWE, Warszawa, 174.
 9. Pietrzak M. 2007: Korzyści skali w przemyśle mleczarskim w Polsce (na przykładzie sektora spółdzielczego). "Zag. Ekon. Roln.", 1, 105-115.
 10. Rasz H. 2009: Rynek mleka w latach 2004-2009. Biuro Analiz Sejmowych.
 11. Samuelson W. F., Marks S.G. 1998: Ekonomia menedżerska. PWE, Warszawa, 228.
 12. Sznajder M. 1999: Ekonomia mleczarstwa. Wyd. AR w Poznaniu, Poznań, 172-177.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu