BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Korzeniowski Leszek
Tytuł
Zagadnienie bezpieczeństwa jako problem edukacji dorosłych
Security as an Issue in Adult Education
Źródło
Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2007, nr 8, s. 63-72, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo, Edukacja, Kształcenie dorosłych
Security, Education, Adult education
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł zawiera omówienie podstawowych pojęć, potrzeb i wartości kategorii "bezpieczeństwo" a także przypomnienie celów działania Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) oraz celów w zakresie edukacji w Unii Europejskiej. Ukraina organizuje corocznie w ramach programu UNESCO "tydzień edukacji dorosłych", natomiast Polska włączyła się w modernizację systemu edukacji i szkolenia w kontekście Strategii Lizbońskiej. Autor uczestniczy osobiście i aktywnie w obydwu formach edukacji dorosłych,-co umożliwia ocenę skali współpracy i zaproponowanie wniosków. (abstrakt oryginalny)

The paper discusses a review of the basic concepts, requirements and values in the area of security, as well as of the UNESCO (The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) objectives and the European Union's priorities in education. Ukraine holds its annual "Adult Education Week" within the framework of a UNESCO program, while Poland has been following in the footsteps of the Lisbon strategy in modernizing its education and training sector. The author is personally and actively involved in both forms of adult education, which allows him to asses the extent of collaboration and ofter some conclusions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Beck U., Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2002.
 2. Bieda H., 15 lekcji o Europie, Wokół nas, Gliwice br.
 3. Bodtìvec S. Ì., Anìkìn M.G., Sìgaêva L. Ê., Èdìorčuk S.Ì., Čena M.-D. A., Donovìb´ v: Pebaẑoẑìčnij proces: teorìâ ì praktika. Zbìrnik naukovih prac, Vipuck 2, "EKMO", Kiïv 2003, s. 12-19.
 4. http://www.menis.gov.współpraca/komisja/ 4, 2004-04-27.
 5. http://www.menis.gov.pl/współpraca/komisja, 2004-04-27.
 6. Korzeniowski L., Zarządzanie bezpieczeństwem. Rynek, ryzyko, zagrożenie, ochrona, w: Zarządzanie bezpieczeństwem, PSB, Kraków 2000.
 7. Korzeniowski L., Zarządzanie bezpieczeństwem. Od ryzyka do systemu, w: Zarządzanie bezpieczeństwem. Prace edukacyjne, red. L. Korzeniowski, LIPORT LFK, Kraków 2001.
 8. Korzeniowski L., Menedżment. Podstawy zarządzania, EAS, Kraków 2003.
 9. Oberuć J., Problemy sebavychovy. Liptovsky Mikulaś: VA SNP 1996.
 10. Sìraêva L. Ê., Anbraẑoẑìka v profesìjnomu navčannì. Memobučnì rekomebvacìï, Institut Pedagogìki i psihologìï profesìjnoï osvìti, APH Ukraïni, PP "EKMO", Kiïv 2003, s. 4.
 11. Strategia Rozwoju Kształcenia Ustawicznego do roku 2010, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Warszawa 2003.
 12. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wzajemnym uznawaniu akademickim dokumentów o wykształceniu i równoważności stopni sporządzona w Warszawie dnia 11 kwietnia 2005 r. (niepublikowana).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1642-9605
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu