BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bauer Romuald (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Leśniewski Michał Adam (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Strategie wzrostu konkurencyjności regionów
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2004, z. 46, s. 117-123, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka terytorialna, Regionalizacja, Konkurencyjność
Territorial economy, Regionalization, Competitiveness
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Kierunki działań na rzecz podnoszenia konkurencyjności regionów ukazują, że obok poczynań służących poprawie ich image'u, eksponowania walorów, niemal wszędzie potrzebne są duże przedsięwzięcia inwestycyjne, czyli modernizacja i rozbudowa infrastruktury, poprawa bazy materialnej ośrodków edukacji i innowacji, urządzeń ochrony środowiska. Reforma systemu administracyjnego i podziału państwa stworzyła instytucjonalne warunki upodmiotowienia regionów w prowadzeniu polityki intraregionalnej. Sprawą otwartą pozostały kwestie finansowych podstaw działań samorządu w tej dziedzinie i niezbędnej instrumentacji. Przy obecnych rozwiązaniach systemowych realne możliwości podejmowania poważniejszych inwestycji mają tylko miasta i gminy zamożne, dysponujące odpowiednimi źródłami dochodów własnych. Ograniczenia budżetowe ograniczają w sposób drastyczny możliwości podej-mowania publicznych inwestycji centralnych w obszarze rozbudowy urządzeń infrastruktury o zasięgu krajowym i regionalnym, a rozbudowa ta jest niezbędnym warunkiem ulepszania poziomu cywilizacyjnego wielu obszarów. Ograniczenia budżetowe blokują rozwój regionalny, prowadzą także do pogarszania się sytuacji, ochrony zdrowia, nauki, kultury i komunikacji. Powstaje w ten sposób zespół sprzężeń zwrotnych hamujących rozwój ekonomiczny - ogra-niczenia rozbudowy sektora publicznego, a zwłaszcza urządzeń infrastruktury, uszczuplają świadczenia "korzyści zewnętrznych" na rzecz gospodarki; osłabiają rozwój sektora prywatnego oraz tworzenie przez ten sektor miejsc pracy i źródeł dochodu ludności. Powyższe ograniczenia budżetowe wpływają hamująco na rozwój i dlatego dany region, chcąc dalej funkcjonować, winien w jakimś stopniu sam finansować swój rozwój (przedsiębiorstwo - zysk). Częściowym rozwiązaniem może być emisja obligacji municypalnych (emisje te są jeszcze zbyt słabo stosowane są przez gminy. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Kosiedowski W., Regionalizacja i jej miejsce w badaniach mezoekonomicznych, PWN, Toruń 1995.
  2. Lange O., Ekonomia polityczna, PWE, wyd. 7, Warszawa 1974.
  3. Markowski T., Realizacja polityki regionalnej poprzez wzrost konkurencyjności. Pozafinansowe instrumenty rozwoju regionalnego, w: Materiały konferencyjne, Polityka regionalna w Polsce. Cele, procedury i instrukcje. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Bank Światowy, Warszawa 1998.
  4. Secomski K., Elementy polityki ekonomicznej, PWE, wyd. 2, Warszawa 1978.
  5. Winiarski B., Strategie podnoszenia konkurencyjności regionów, w: Polityka budowy regionu konkurencyjnego, praca zbiorowa pod red. M. Klamut, AE, Wrocław 2000.
  6. Wojtasiewicz J., Optymalne wykorzystanie zasobów, efektywności i postęp - celami polityki regionów (sposoby, narzędzia, środki osiągania tych celów), w: Materiały konferencyjne, Polityka regionalna w Polsce. Cele, procedury i instrukcje. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Bank Światowy, Warszawa 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu