BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janowska Zdzisława (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Rola kadry kierowniczej w adaptacji wielokulturowych zespołów pracowniczych
The Role of Management in the Adaptation of Multicultural Work Teams
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 349, s. 120-129, tab., bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Sukces w zarządzaniu kadrami Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia Problemy zarządczo-ekonomiczne
Słowa kluczowe
Kadra kierownicza, Organizacje wielokulturowe, Wielokulturowość
Managerial staff, Intercultural organisation, Multicultural
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto problem zarządzania wielokulturowego, przypisując mu rangę wyzwania XXI wieku. Wskazano na problemy demograficzne, które m.in. decydują o zmianie globalnego, w tymi polskiego rynku pracy. Przedsiębiorstwo, stojąc w obliczu nowych sytuacji, musi sobie poradzić i wykorzystać do celów organizacji różnorodność kulturową. Szczególną rolę w tym procesie ma do odegrania kadra kierownicza, której kulturowe kompetencje stają się najważniejsze. To one też towarzyszą procesowi "wchodzenia" do organizacji i pozostawania w niej. Wśród nich kluczową rolę odgrywa proces adaptacji pracowników wywodzących się z różnych kultur.(abstrakt oryginalny)

The article discusses the importance of multicultural management treating it as a XXIst century challenge. The paper presents demographic problems which among others decide about a change of global, including Polish, work market. Facing new situations an enterprise has to manage on its own and use multicultural diversity for its own purpose. The management, which cultural competences become the most important, has to fulfill a special role in this process. The competences also accompany the process of "entering" an organization and staying there. The process of adaptation of employees coming from different cultures plays a key role among them.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Gajek K., Dynamika procesów wielokulturowych w organizacji. Studium przypadku, "Problemy Zarządzania" 2009, vol. 7, nr 3 (25).
 2. Goch D., Zarządzanie zespołem multikulturowym, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 963, AE, Wrocław 2002.
 3. Hall D., Mikulska A., Raport Krajowy 2 2010 o zatrudnieniu, etniczności i migrantach. Polska, Sieć ekspertow ds. społeczno-ekonomicznych w dziedzinie przeciwdziałania dyskryminacji, Warszawa, lipiec 2010.
 4. Heninborch-Buhaj M., Współczesny menedżer HR w zarządzaniu przedsiębiorstwem wielokulturowym, [w:] Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim, red. M. Juchnowicz, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2009.
 5. Janowska Z., Multicultural human resources management, [w:] Contemporary Management Challenges in the Transition Period. The Perspectives of Poland and Spain, red. P. Buła, H. Łyszczarz, A. Ramirez, J. Teczke, Cracow School of Business, Cracow-Granada 2011.
 6. Janowska Z., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2010.
 7. Klimek-Michno K., Pracownik z zagranicy, "Personel i Zarządzanie" 2013, nr 10.
 8. Polska polityka integracji cudzoziemców - założenia i wytyczne, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Projekt, Warszawa 2013.
 9. Stańda A., Przywództwo kierownicze w wymiarze kultury organizacyjnej, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej, Poznań 2003.
 10. Stor M., Strategiczne międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2011.
 11. Stosunek Polaków do innych narodów, BS/12/2010, CBOS, Warszawa, styczeń 2010, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2010/K_012_10.PDF
 12. Talent and Organizational Development, S. Weiner, Version 5, 04/2014.
 13. Witkowski S., Łuźniak M., Menedżer w organizacji ponadnarodowej - adaptacja kulturowa i zarządzanie zespołami międzykulturowymi, "Organizacja i Kierowanie" 2003, nr 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.349.10
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu