BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kampioni-Zawadka Monika (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Zarządzanie talentami we współczesnej organizacji
Talent Management in a Contemporary Organization
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 349, s. 140-151, tab., bibliogr. 18 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Sukces w zarządzaniu kadrami Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia Problemy zarządczo-ekonomiczne
Słowa kluczowe
Zarządzanie talentami, Kapitał intelektualny, Wizerunek pracodawcy
Talent management, Intellectual capital, Employer branding
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejsza praca zwraca uwagę na problem niedoboru utalentowanych pracowników i zjawisko globalnej walki o talenty. W artykule przedstawiono koncepcję zarządzania talentami w przedsiębiorstwie adresowaną do potencjalnych i obecnych pracowników oraz warunki realizacji tego typu działań. Poruszono problematykę tworzenia marki pracodawcy oraz rolę zasobów ludzkich w budowaniu konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku. Omówiono wyniki badań ankietowych autora przeprowadzone w Wielkopolsce wśród pracowników różnej wielkości przedsiębiorstw (dotyczące sposobów pozyskiwania, zatrzymywania, rozwoju zasobów ludzkich w organizacji i powodów budowania przez przedsiębiorstwa marki pracodawcy) oraz studentów (dotyczące najskuteczniejszych metod pozyskiwania i utrzymania talentów, atrybutów atrakcyjnego pracodawcy, efektywnych metod motywacji zatrudnionych pracowników).(abstrakt oryginalny)

This paper draws attention to the problem of shortage of talented employees and the phenomenon of the global fight for talent. It presents the concept of talent management in the company, addressed to current and potential employees, and the conditions for implementing this activity. There is some discussion of employer branding issues and the role of human resources in building the company's competitiveness in the market. The article also discusses the results of surveys carried out in the Wielkopolska Voivodeship on employees from enterprises of different size (with regard to different ways of obtaining, retenting and developing human resources in the organization as well as the reasons for the company to build employer brand) and on students (regarding most effective methods of talent acquisition and retention, attributes of an attractive employer and effective methods of motivating employees).(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, wyd. 5 rozszerzone, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 2. Czerwińska D., Można wygrać pracę, "Puls Biznesu" 2013, nr 229, s. 15.
 3. Doroszewski W. (red.), Słownik języka polskiego, 2000, http://doroszewski.pwn.pl/haslo/talent/ (02.04.2014).
 4. Elastyczność i zmiana horyzontów. Trendy HR 2013, Deloitte, Raport, http://www.forunit.pl/files/raport.pdf (20.03.2014).
 5. Gableta M. (red.), Interesy pracowników oraz warunki ich respektowania w przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2012.
 6. GUS 2014, stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultstronaopisowa/1772/1/5/wybrane_miesieczne_wskazniki_makroekonomiczne__cz_i.xls (12.06.2014).
 7. Kandydat i firma w sieci, czy w pełni wykorzystujemy potencjał Internetu w budowaniu wizerunku pracodawcy?, HRK SA, GazetaPraca.pl, 2011, http://www.hrk.pl/docs/raport_marzec2011.pdf (20.03.2014).
 8. Kaye B., Jordan-Evans S., Zatrzymaj najlepszych. 26 strategii budowania zaangażowania pracowników, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 9. Kompetencje i kwalifikacje poszukiwane przez pracodawców wśród absolwentów szkół wyższych wchodzących na rynek pracy, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Amerykańska Izba Handlu w Polsce, Ernst&Young, Warszawa 2012, http://firma.sgh.waw.pl/pl/Documents/RKPK_raport_2012.pdf (dostęp 20.03.2014).
 10. Marcinkowska M., Wycena zasobów niematerialnych, [w:] M. Panfil, A. Szablewski (red.), Wycena przedsiębiorstwa. Od teorii do praktyki, Wydawnictwo POLTEX, Warszawa 2011.
 11. Niedobór talentów. Wyniki badania, ManpowerGroup, 2013, http://www.manpowergroup.pl/repository/Raporty/Niedobor/PL/2013_Niedobor_talentow_Raport_ManpowerGroup.pdf (01.04.2014).
 12. Pierwsze kroki na rynku pracy. Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów, Deloitte, 2013, http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Poland/Local%20Assets/Documents/Raporty,%20badania,%20rankingi/pl_Deloitte_PierwszeKrokiNaRynkuPracy_2013_1.pdf (01.04.2014).
 13. Raport Employer Branding w Polsce 2013/2014. Wyzwania Trendy Narzędzia, HRM Institute, 2014, wersja w PDF (18.02.2014).
 14. Raport "HR-owca portret własny", Grupa Pracuj Solutions, 2013, http://content.pracuj.pl/HRowca_portret.pdf (20.03.2014).
 15. Rostkowski T., Wycena kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa, [w:] M. Panfil, A. Szablewski (red.), Wycena przedsiębiorstwa. Od teorii do praktyki, Wydawnictwo Poltex, Warszawa 2011.
 16. Tabor J., Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwie. Koncepcje, strategie, praktyka, Wydawnictwo Poltex, Warszawa 2013.
 17. Wyniki badania 2014, Randstad Award, 2014, http://www.randstad.pl/o-randstad/dla-mediow/informacje-prasowe/randstad-award-znamy-najbardziej-atrakcyjnych-pracodawc%C3%B3w-w-polsce! (01.04.2014).
 18. Wyzwania HR. Raport 2013, Grupa Pracuj Solutions, 2013, http://moznainaczej.com.pl/download/Wywiady/Wywiady2013/Wyzwania_HR_2013.pdf (20.03.2014).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.349.12
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu