BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kotowska Irena E.
Tytuł
Modele demo-ekonometryczne w zastosowaniu do oceny procesów demograficznych
Application of demo-econometric models to the evaluation of demographic process
Źródło
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Planowania i Statystyki, 1988, nr 278-2, s. 297-304, bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Raporty końcowe z badań w latach 1981-1985 Cz.2 Raporty kierowników grup tematycznych
Słowa kluczowe
Procesy demograficzne, Prace naukowo-badawcze, Aktywność zawodowa kobiet
Demographic process, Scientific-research work, Female economic activity
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Wersja ta na pewne mankamenty i niektórych z nich autorzy modelu są świadomi. Zastrzeżenia może budzić na przykład zakres analiz demograficznych. W rozważaniach modelowych nie zostały bowiem ujęte bezpośrednio takie procesy, jak migracje ludności między miastem i wsią, kształtowanie się gospodarstw domowych czy edukacja, które przy opracowywaniu następnej wersji modelu należy uwzględnić. Kwestię wymagające rozważenia jest również wzmocnienie powiązań między wyróżnionymi pod modelami makromodelu DEMB. Są to sugestie, które nasuwają się już przy rozpatrywaniu zaproponowanej koncepcji analiz modelowych. Dotychczasowe prace pozwoliły na zorientowanie się przynajmniej w niektórych trudnościach natury metodologicznej i praktycznej, jakie więżę się z modelowaniem w makroskali współzależności zjawisk demograficznych i ekonomicznych. Te z nich, które uważam za ważne dla dalszych badań modelowych zasygnalizowałem w niniejszym raporcie. Budowa makromodelu demo-ekonomicznego dla Polski wymagała uprzedniego zapoznania się z problematykę modelowej analizy współzależności zjawisk ekonomicznych i demograficznych w makroskali i dorobkiem tego stosunkowo nowego kierunku badań modelowych. Wsparcie tej wiedzy doświadczeniami z pracy nad polskim modelem pozwoliło na sformułowania tematów indywidualnych prac badawczych /habilitacyjnej i doktorskiej/ członków zespołu.(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
  1. Irena Kotowska, opracowanie merytoryczne z tematu 11.5.2.02 /maszynopis/, nr 21, archiwum badań FW 11.5, Warszawa 1985.
  2. Irena Kotowska, Dr Marak Rocki, mgr Andrzej TABEAU, dr Irena Kasperowicz-Ruka, dr Danina Jóźwiak, mgr Ewa Tabeau, dr Jarosław Podgórski, opracowanie merytoryczne z tematu 11.5.2.02 /maszynopis/, nr 22, archiwum badań FW 11.5., Warszawa 1985.
  3. dr Janina Jóźwiak, dr Irena Kasperowicz-Ruka, dr Irena KOTOWSKA, dr Jarosław Podgórski, dr Marek Rocki, mgr Ewa Tabeau, mgr Andrzej Tabeau, opracowanie merytoryczne z tematu 11.5.2.02 /maszynopis/ nr 23, archiwum badań PW 11.5., Warszawa 1985.
  4. Rocki M., Metody doboru zmiennych objaśniających jako zadania programowania matematycznego, praca doktorska, SGPiS, Warszawa 1981.
  5. Rocki M.,Własność koincydencji a zmienne katalityczni; w doborze zmiennych objaśniających za pomocą zadania programowania zero-jedynkowego. "Przegląd Statystyczny" R. XXX, zeszyt ½. 1983.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-9105
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu