BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kopertyńska M. Wanda (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Kmiotek Krystyna (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Tytuł
Oczekiwania pracowników pokolenia Y wobec pracodawców i przełożonych - doświadczenia badawcze
Expectations of Generation Y Employees Regarding Employers and Supervisors - Research Experience
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 349, s. 185-196, tab., rys., bibliogr. 6 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Sukces w zarządzaniu kadrami Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia Problemy zarządczo-ekonomiczne
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Pokolenia, Motywowanie pracowników
Human Resources Management (HRM), Generation, Motivating employees
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Specyfika pracowników młodego pokolenia (określanego jako pokolenie Y) stanowi obecnie ważny czynnik kształtujący politykę personalną w przedsiębiorstwie, a także stawia nowe wyzwania menedżerom, którzy muszą umieć efektywnie komunikować się i zarządzać również pracownikami o zupełnie innym niż starsze pokolenia podejściu do pracy - pracodawcy, ale także współpracowników. Autorki na podstawie studiów literatury przedmiotu oraz badań własnych wskazują na najważniejsze oczekiwania pracowników pokolenia Y wobec pracodawców i przełożonych. W artykule dokonano także analizy zależności zidentyfikowanych oczekiwań ze względu na płeć, wykształcenie, miejsce pracy i in.(abstrakt oryginalny)

The specificity of the younger generation of employees (known as Gen Y) is now an important factor affecting personnel policies in an enterprise, and it also poses new challenges for managers who need to be able to communicate effectively and manage the employees of a completely different approach to work, the employer and also colleagues than older generations. The authors, based on the studies of the literature and own research indicate the most important expectations of Gen Y employees regarding employers and supervisors. In the article the relations of the identified expectations according to gender, education, workplace and others were analyzed.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Generation Y: What they want from work. A summary report of the "Tell it how it is" Research 2008, Talentsmoothie 2008.
  2. Glass A., Understanding generational differences for competitive success, "Industrial & Commercial Training" 2007, vol. 39(2).
  3. Hutchinson D., Brown J., Longworth K., Attracting and maintaining the Y Generation in nursing: A literature review, "Journal of Nursing Management" 2012, vol. 20, s. 444-450.
  4. Kmiotek K., Pokolenie Y jako wyzwanie dla zarządzania zasobami ludzkimi, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, "Zarządzanie i Marketing" 2012, z. 19 (2).
  5. Myers K.K., Sadaghiani K., Millennials in the Workplace: A Communication Perspective on Millen- nials' Organizational Relationships and Performance, "Journal of Business Psychology" 2010, vol. 25, s. 225-238.
  6. Smola K.W., Sutton C., Generational differences: Revisiting generational work values for the new millennium, "Journal of Organizational Behavior" 2002, vol. 23.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.349.16
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu