BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kupczyk Teresa (Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu), Kubicka Joanna (Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu)
Tytuł
Związki zarządzania różnorodnością z wynikami finansowymi przedsiębiorstw oraz gospodarką opartą na wiedzy
Diversity Management vs. Financial Results of Enterprises and Knowledge-Based Economy - Research Results
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 349, s. 207-218, tab., bibliogr. 47 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Sukces w zarządzaniu kadrami Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia Problemy zarządczo-ekonomiczne
Słowa kluczowe
Zarządzanie różnorodnością, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Wynik finansowy, Przedsiębiorstwo
Diversity management, Knowledge-based economy, Financial performance, Enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Opracowanie zawiera wyniki badań ankietowych wśród 427 przedstawicieli kadry kierowniczej podjętych w celu zidentyfikowania związków zarządzania różnorodnością z wynikami finansowymi przedsiębiorstw i gospodarką opartą na wiedzy. Porównano odpowiedzi w grupach: kadra kierownicza z najlepszych przedsiębiorstw z list rankingowych i spoza list oraz kadra kierownicza z organizacji opartych na wiedzy i nie będących organizacjami opartymi na wiedzy. Badania miały umożliwić analizę w aspekcie kryteriów: szczebel zarządzania i płeć. Ustalono istotne statystycznie dodatnie korelacje między zarządzaniem różnorodnością a wynikami finansowymi przedsiębiorstw i gospodarką opartą na wiedzy. Potwierdzono, iż zarządzanie różnorodnością jest przejawem dostosowania do coraz bardziej zróżnicowanego społeczeństwa, potrzeb i oczekiwań klientów, struktury rynku i otoczenia biznesu, a także przynosi wymierne korzyści: lepsze wyniki finansowe przedsiębiorstw i szybszy rozwój gospodarki opartej na wiedzy.(abstrakt oryginalny)

The paper presents the results of questionnaire study including 427 representatives of management staff. The objective of the study concerned the identification of correlation between diversity management on one hand and corporate financial results and knowledge-based economy on the other. The respondents' answers were compared in the following groups: management staff of the best enterprises listed in rankings vs. enterprises outside rankings and management staff of enterprises which are knowledge-based organisation (within the knowledge-based economy) and those which are not knowledge-based organisations (outside the knowledge-based economy). The research was held so as to enable the analysis of data considering such criteria as management level and sex. There were revealed statistically significant positive correlations between diversity management on one hand and financial results of the enterprises and knowledge-based economy on the other. Therefore, the research has confirmed that diversity management is not only a sign of adaptation to the increasingly diverse society, customers' needs and expectations, market structure and entire environment, but it also brings measurable benefits of better financial results and faster development of the knowledge-based economy.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Agresti A., Categorical data analysis, 2nd edition, Wiley - InterScience, New Jersey 2002.
 2. Baczko T., Wprowadzenie, [w:] Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2009 r. Synteza wyników badań, INE PAN, Warszawa 2009.
 3. Bassett-Jones N., The Paradox of Diversity Management, Creativity and Innovation, "Creativity and Innovation Management" 2005, 14(2), s. 169-175. doi:10.1111/j.1467-8691.00337.x
 4. Brdulak H., Zarządzanie różnorodnością jako model biznesowy, "Kobieta i Biznes", 1-4, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej, Warszawa 2009.
 5. Begeç S., Effective Diversity Management Initiatives, "International Review of Management and Marketing" 2013, 3(2), s. 63-74.
 6. Chodyński A., Wiedza i kompetencje ekologiczne w strategiach rozwoju przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2007.
 7. Cox T.H., Blake S., Managing cultural diversity: Implications for organizational competitiveness, "The Executive" 1991, s. 45-56.
 8. Dezso C.L., Ross D.G., Does female representation in top management improve firm performance? A panel data investigation, 1089 (January), 1072-1089. doi:10.1002/smj.
 9. Foray D., The economics of knowledge, MIT Press, Cambridge 2004.
 10. Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i S-ka, Poznań 2001.
 11. Gryszko M., Raport z zarządzania różnorodnością w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2009, s. 25-28.
 12. Harrison D.A., Klein K.J., What's the difference? Diversity constructs as separation, variety, or disparity in organizations, "Academy of Management Review" 2007, 32(4), s. 1199-1228. doi:10.5465/ AMR.2007.26586096.
 13. Harris B., Tetrachoric correlation coefficient, [w:] S. Kotz , C.B. Read, N. Balakrishnan, B. Vidakovic (eds.), Encyclopedia of statistical sciences, vol. 13, Wiley-InterScience, New York 2006.
 14. Jackson S.E., Joshi A., Erhardt N. L., 2003, Recent Research on Team and Organizational Diversity: SWOT Analysis and Implications, "Journal of Management" 2003, 29(6), s. 801-830, doi:10.1016/ S0149-2063_03_00080-1.
 15. Janssens M., Zanoni P., Many diversities for many services: Theorizing diversity (management) in service companies, "Human Relations" 2005, 58(3), s. 311-340. doi:10.1177/0018726705053424.
 16. Jamka B., Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał? Od zarządzania kompetencjami do zarządzania różnorodnością, Wolters Kluwer, Warszawa 2011a.
 17. Jamka B., Wartości a model biznesowy zarządzania różnorodnością, "Master of Business Administration" 6/2011b (113), s. 65-75).
 18. Kaczmarek B., Walczak W., Zarządzanie wiedzą we współczesnych przedsiębiorstwach - ujęcie multidyscyplinarne, Łódź 2009.
 19. Klarsfeld A. (red.), International Handbook on Diversity Management at Work: Country Perspectives on Diversity and Equal Treatment, Edward Elgar, Northampton 2010.
 20. Kotler P., Marketing, Rebis, Poznań 2005.
 21. Kupczyk T., Kobiety w zarządzaniu i czynniki ich sukcesów, Wyższa Szkoła Handlowa, Wrocław 2009.
 22. Kupczyk T., Kompetencje kadry kierowniczej w gospodarce opartej na wiedzy, Difin, Warszawa 2013.
 23. Lisowska E. (red.), Gender Index: Monitorowanie równości kobiet i mężczyzn w miejscu pracy, EQUAL, UNDP, Warszawa 2007.
 24. Lohr S.L., Sampling: Design and analysis, Duxbury Press, Pacific Grove 1999.
 25. Międła K., Od zarządzania informacją do zarządzania wiedzą, [w:] E. Tabaszewska (red.), Nowoczesne koncepcje zarządzania - zarządzanie wiedzą, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2008.
 26. Nielsen L.B, Nelson R.L. (red.), Handbook of Employment Discrimination Research: Rights and Realities, Springer, Dordrecht 2005.
 27. Nielsen Bo B., Nielsen S., Research notes and commentaries top management team nationality diversity and firm performance: A multilevel study, 2012, 382(June 2009), s. 373-382, doi:10.1002/smj.
 28. Niemczyk L., Rachunkowość finansowa aktywów kompetencyjnych i kapitału intelektualnego, nowy dział rachunkowości, Pacioli Institute, Rzeszów 2013.
 29. Paliszkiewicz J., Zaufanie w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
 30. Pieterse A.N., van Knippenberg D., van Dierendonck D., Cultural diversity and team performance, "Academy of Management Journal" 2013, 56(3), s. 782-804.
 31. Pitts D., Diversity Management, Job Satisfaction, and Performance: Evidence from U.S. Federal Agencies, "Public Administration Review" 2009, 69(2), 328-338. doi:10.1111/j.1540-6210.2008.01977.x.
 32. Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji (on-line), 2008, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa-London, 28-29 kwietnia 2003, Londyn. www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/43/46/43464/20081117_OSLO.pdf.
 33. Puślecki Ł., The multivariable analysis of the Knowledge Based Economy (KBE) in triad countries on the basis of KAM 2007 methodology, "Journal of Agribusiness and Rural Development" 2008, 2(8) s. 93-105, www.jard.edu.pl/pub/9_2_2008.pdf.
 34. Rao P.S.R.S., Sampling methodologies with applications, "Psychometrika" 2000, 44.
 35. Richard O.C., Racial diversity, business strategy, and firm performance: a resource-based view, "Academy of Management Journal" 2000, 43(2), s. 164-177. doi:10.2307/1556374.
 36. Richard O.C., Kirby S.L., Chadwick K., The impact of racial and gender diversity in management on financial performance: how participative strategy making features can unleash a diversity advantage, "The International Journal of Human Resource Management" 2013, 24(13), s. 2571-2582. doi:10.1080/09585192.2012.744335.
 37. Roosevelt R. Th. Jr., Beyond Race and Gender, New York 1991, s. 28.
 38. Różnorodność w firmach - dobre praktyki w miejscu pracy. Podstawowe prawa i przeciwdziałanie dyskryminacji, Komisja Europejska, Bruksela 2005.
 39. Simme J., Sennet J., Wood P., Hart D., Innovation in Europe: A tale of networks, knowledge and trade in five cities, "Regional Studies" 2002, 36, 1.
 40. The future of the global economy. Towards a long boom?, OECD, Paris 1999.
 41. The knowledge-based economy, OECD, Paris 1996.
 42. Van Knippenberg D., De Dreu C.K.W., Homan A., Work group diversity and group performance: an integrative model and research agenda, "The Journal of Applied Psychology" 2004, 89(6), 1008- -22. doi:10.1037/0021-9010.89.6.1008.
 43. Walczak W., Zarządzanie różnorodnością jako podstawa budowania potencjału kapitału ludzkiego organizacji, "e-mentor" 2011, nr 3 (40).
 44. Wiktorska-Święcka A., Płeć kulturowa a współpraca kobiet i mężczyzn w zarządzaniu z perspektywy koncepcji zarządzania różnorodnością, [w:] T. Kupczyk (red.), Kobiety i mężczyźni w zarządzaniu - korzyści, problemy, dobre praktyki, propozycje zmian, Wyższa Szkoła Handlowa, Wrocław 2013.
 45. Wiktorska-Święcka A. (red.), Zainwestuj w różnorodność. Logiczna decyzja biznesowa dla rozwoju Dolnego Śląska, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2011.
 46. Wrench J., Diversity Management and Discrimination, Ashgate Publishing Ltd, Aldershot 2007.
 47. Wziątek-Staśko A., Diversity management. Narzędzie skutecznego motywowania pracowników, Difin, Warszawa 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.349.18
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu