BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łasiński Gabriel (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu), Głowicki Piotr (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu), Olenderek Tomasz (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu)
Tytuł
Strategia rozwoju potencjału menedżerskiego w firmie Fresh Logistics Sp. z o.o. - Raben Group
Management Competence Development Strategy of the Organization - Fresh Logistics - Raben Group
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 349, s. 219-230, rys., bibliogr. 20 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Sukces w zarządzaniu kadrami Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia Problemy zarządczo-ekonomiczne
Słowa kluczowe
Strategia rozwoju, Kompetencje, Kadra kierownicza, Rozwój kompetencji menedżerskich
Development strategy, Competences, Managerial staff, Manager competencies development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy jest przedstawienie modelu strategii rozwoju kadry menedżerskiej opracowanej i wdrażanej od kilku lat w firmie Fresh Logistics - Raben Group. Koncepcja oparta jest na założeniach polityki personalnej Raben Group, analizie współczesnych paradygmatów przywództwa i trendów obserwowanych w świecie HR oraz orientacji prakseologicznej w projektowaniu zmian. Praca ma charakter opisowy. Omówiono w niej model strategii rozwoju kadr menedżerskich według przedstawionych przesłanek. Następnie na podstawie analizy dokumentów, studiów przypadków, audytu menedżerskiego, obserwacji i wyników wdrożonych projektów i działań przedstawiono narzędzia realizacji strategii w firmie.(abstrakt oryginalny)

The main purpose of the following elaboration is to present assumptions, essence and tools of strategy of management competence development on the example of Fresh Logistics - Raben Group. This strategy has been implemented in the company for some years based on the recent trends of HR theory and praxeological orientation of changes design The article shows theoretical differences between potential and competence,and also relations between each other. Then three levels of competence (key, complementary and leadership) are distinguished and described. Special development tools referring to the three levels are proposed. In the authors' opinion management audits are very important tools in management competence development processes. The concept is an original theoretical and practical contribution in human resource management issues of contemporary organizations.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Avery G.C., Przywództwo w organizacji. Paradygmaty i studia przypadków, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
 2. Barabasz A., Elastyczność i dzielenie się wiedzą, czyli w poszukiwaniu idealnego przywódcy, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 249, UE, Wrocław 2008.
 3. Cieśliński W., Kowalewski M., Stosik A., Idzikowski W., Model rozwoju organizacji - perspektywa orientacji na procesy a organizacyjne uczenie się przedsiębiorstw, [w:] K. Jaremczuk (red.), Uwarunkowania przedsiębiorczości: różnorodność i jedność, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego, Tarnobrzeg 2010.
 4. Dokumentacja audytu menedżerskiego, Akademia Prezentacji Gabriel Łasiński, Wrocław 2014.
 5. Fernández-Aráoz C., Groysberg B., Nohira N., How to Hang on to Your High Potentials, "Harvard Business Review" 2001, październik.
 6. Garvin D., O sile zespołu świadczy jego zespół, "Harvard Business Review Polska", Warszawa 2014.
 7. Głowicki P., Łasiński G., Olenderek T., Audyt kompetencji menedżerskich na przykładzie wybranej organizacji, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 277, UE, Wrocław 2013.
 8. Goleman D., Inteligencja emocjonalna, Media Rodzina, Poznań 1997.
 9. Jamka B., Podmiotowe a atrybutowe zarządzanie talentami podwładnych, [w:] Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 115, UE, Wrocław 2010.
 10. Kotter J., Co właściwe robią przywódcy? O przywództwie, "Harvard Business Review Polska", Ican Institute, Warszawa 2012.
 11. Misja, wizja, wartości, materiały wewnętrzne, Raben Group, Warszawa 2012.
 12. Miś A., Rozwój talentów w organizacji. Specyfika i instrumentarium, [w:] S.A. Witkowski, T. Listwan (red.), Kompetencje a sukces zarządzania organizacją, Difin, Warszawa 2008.
 13. Morawski J., Człowiek i technologia, Wyższa szkoła Humanistyczna, Pułtusk 2005.
 14. Oleksyn T., Praca i płaca w zarządzaniu, Wydawnictwo Międzynarodowej Szkoły Menedżerów, Warszawa 2001.
 15. Pazik K., Leksykon HRM. Podstawowe pojęcia z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2003.
 16. Senge P.M., Kleiner A., Roberts Ch., Ross R.B., Smith B.J., Piąta dyscyplina - materiały dla praktyka. Jak budować organizację uczącą się, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 17. Senge P.M., Kleiner A., Roberts Ch., Ross R.B., Smith B.J., Piąta dyscyplina - materiały dla praktyka. Jak budować organizację uczącą się, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 18. Sidor-Rządkowska M., Kompetencyjne systemy ocen pracowników, Oficyna Wolters Kulwer business, Warszawa 2011.
 19. Zakrzewska L., Globalne i lokalne megatrendy w świecie kadr. HR 2014. Strategiczna rola działu kadr, "Harvard Bussines Review Polska" 2014.
 20. Zenger J.H., Folkman J.R., Edinger S.K., Making Yourself Indispensable, ,,Harvard Business Review" 2011, October.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.349.19
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu