BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łukasiewicz Grzegorz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Organizacyjne efekty zarządzania różnorodnością
Organizational Effects of Diversity Management
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 349, s. 231-240, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Sukces w zarządzaniu kadrami Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia Problemy zarządczo-ekonomiczne
Słowa kluczowe
Zarządzanie różnorodnością, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kapitał ludzki
Diversity management, Human Resources Management (HRM), Human capital
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W literaturze poświęconej koncepcji zarządzania różnorodnością wiele uwagi poświęca się potencjalnym efektom, jakie organizacje mogą osiągnąć, podejmując stosowne działania w tym obszarze. Efekty te mogą być rozpatrywane na poziomie jednostki, zespołu, a przede wszystkim organizacji, co potwierdzają liczne dotychczasowe badania. Celem artykułu jest analiza tych efektów w kontekście modelu pozwalającego na ocenę efektywności zarządzania różnorodnością.(abstrakt oryginalny)

In the literature on the concept of diversity management a lot of attention is paid to the potential effects that organizations can achieve by taking appropriate action in this area. These effects can be considered at the individual, team, and organization level, which is confirmed by numerous previous studies. The purpose of this article is to analyze these effects in the context of the model to assess the effectiveness of diversity management.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong C., Flood P., Guthrie J., Liu W., MacCurtain S., Mkamwa T., The impact of diversity and quality management on firm performance: beyond high performance work systems, "Human Resource Management" 2010, November-December, vol. 49, no. 6.
 2. Ehimare O., Ogaga-Oghene J., The impact of workforce diversity on organizational effectiveness: A study of a Nigerian bank, "Annals of the University of Petrosani, Economics" 2011, vol. 11, no. 3.
 3. Green K., Lopez M., Wysocki A., Kepner K., Diversity in the workplace: benefits, challenges and the required managerial tools, University of Florida, IFAS Extension, 2012, http://edis.ifas.ufl.edu/hr022 (20.03.2014).
 4. Jackson S.E., Joshi A., Erhardt N.L., Recent research on team and organizational diversity: SWOT analysis and implications, "Journal of Management" 2003, vol. 29, no. 6, s. 801-830.
 5. Jayne M., Dipboye R., Leveraging diversity to improve business performance: research findings and recommendations for organizations, "Human Resource Management" 2004, vol. 43, no. 4, s. 409--424.
 6. Kozioł L., Piechnnik-Kurdziel A., Kopeć J., Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie, Wyd. Biblioteka Pracownicza, Warszawa 2000.
 7. Martin-Aleazar F., Romero-Fernandez P., Sanchez-Gardey G., Transforming human resource management systems to cope with diversity, "Journal of Business Ethics" 2012, vol. 107, no. 4, s. 511-531.
 8. Mazur B., Różnorodność w organizacji, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2008, nr 2, s. 29-36.
 9. Methods and indicators to measure the cost-effectiveness of diversity polices in enterprises, Centre for Strategy and Evaluation Services CSES, 2003, Final Report, http://www.cses.co.uk/upl/File/CostsBenefFullRepEN.pdf (20.03.2014).
 10. Mor-Barak M.M., Managing diversity: Toward a globally inclusive workplace, second edition, Sage Publication, Inc., New York 2011.
 11. Mrówczyński P., Zarządzanie różnorodnością wynikiem zmian w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 248, UE, Wrocław 2012, s. 384-392.
 12. Nielsen B., Nielsen S., Top management team nationality diversity and firm performance: a multilevel study, "Strategic Management Journal" 2013, vol. 23, s. 373-382.
 13. Rawłuszko M., Polityka równych szans a zarządzanie różnorodnością, [w:] Przewodnik dobrych praktyk. Firma równych szans, Gender Index, UNDP, EQUAL, Warszawa 2007.
 14. Rozkwitalska M., Różnorodność jako wartość kultury organizacyjnej na przykładzie pięciu największych korporacji transnarodowych świata, "Organizacja i Kierowanie" 2007, nr 2 (128).
 15. Senichev V., Human resource diversity and performance within the frame of organizations, teams and individuals, "Business: Theory and Practice" 2013, vol. 14, no. 4, s. 337-345.
 16. Shen J., Chanda A., D'Netto B., Monga M., Managing diversity through human resource management: an international perspective and conceptual framework, "The International Journal of Human Resource Management 2009, vol. 20, no. 2.
 17. Simons S., Rowland K., Diversity and its impact on organizational performance: The influence of diversity constructions an expectations and outcomes, "Journal of Technology Management and Innovation" 2011, vol. 6, no. 3, s. 171-182.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.349.20
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu