BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janus Sebastian (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, student)
Tytuł
Historia COP na terenach świętokrzyskich
History of the COP in the Holy Cross Mountains Region
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2015, nr 3, s. 66-76, rys., bibliogr. 10 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Słowa kluczowe
Okręg przemysłowy, Ocena opłacalności produkcji, Badania naukowe
Industrial district, Estimation of profitability production, Scientific research
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo świętokrzyskie
Świętokrzyskie Voivodship
Abstrakt
Po zakończeniu I wojny światowej i odzyskaniu przez Polskę niepodległości, nasz kraj zmagał się z problemami ekonomicznymi oraz administracyjnymi. Przeciwstawiając się kryzysowi powstała idea zbudowania "trójkąta bezpieczeństwa", który pod koniec lat 30 XX wieku zmienił nazwę na Centralny Okręg Przemysłowy (COP). Ta idea została ulokowana w widłach rzeki Wisły i Sanu. W początkowej fazie COP zajmował się przemysłem wojennym tak, aby w końcowej fazie projektu obejmował cały przemysł znajdujący się na tym terenie. COP w końcowej fazie dzielił się na rejony: surowcowy (kielecki), aprowizacyjny (lubelski) i przemysłu przetwórczego (sandomierski). Podstawowym celem niniejszego opracowania będzie analiza funkcjonowania COP na terenach województwa świętokrzyskiego. Problemem badawczym jest przeprowadzenie analizy, mającej na celu uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy idea COP-u była trafionym pomysłem podniesienia pod względem ekonomicznym regionów wschodnich względem Polski zachodniej. Badania zostały przeprowadzone w oparciu o analizę materiału źródłowego w pozycjach zwartych, artykułach naukowych, artykułach popularno-naukowych, jak też informacji pochodzących z Internetu oraz dokumentów znajdujących się w Archiwum Miejskim.(abstrakt oryginalny)

After the end of World War I and Poland regained independence, our country struggling with economic problems and administrative. Contrary to the crisis, the idea of building a "triangle of safety", which at the end of the 30s of the twentieth century changed the name to the Central Industrial Region (COP). This idea was located at the confluence of the River Vistula and San. In the initial phase of the COP held a war industry, so that in the final phase of the project covered the whole industry located in the area. COP in the final phase was divided into divisions: Raw (Kielce), aprowizacyjny (Lublin) and processing industry (Sandomierz). The primary objective of this study is to analyze the functioning of the COP in the areas of the. The research problem is to analyze, with a view to obtaining answers to the question of whether the idea of the COP was fortuitous idea to raise economically eastern regions relative to the Polish western. The research was conducted based on an analysis of the source material in the positions of compact, scientific articles, popular scientific articles, as well as information from the Internet and documents in the Archives of the City.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Gołębiowski J., 2007, Centralny Okręg Przemysłowy, Od niepodległości do nowoczesności, Centralny Okręg Przemysłowy 1937-1939, wydanie jubileuszowe z okazji 70-lecia COP, Muzeum Regionalne, Stalowa Wola, s. 4, 6, 82-86.
  2. Gołębiowski J., 1991, Geneza COP i rozwój przemysłu wojennego w Polsce w latach 1936-1939, w: Woźniakowa Z., (red), W pięćdziesięciolecie Centralnego Okręgu Przemysłowego. Referaty i komunikaty z sesji naukowej w Sandomierzu 25-26 kwietnia 1988 roku, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków, s. 42-43, 52-53, 64-65, 67-68, 73-75, 88-89.
  3. Grotomirski Z., 2009, 120 lat tradycji w Koneckich Zakładach Odlewniczych, Końskie, s. 3-8.
  4. Leszkowicz W., 1986, Państwowa Fabryka Amunicji w Skarżysku w I. 1927-1939, w: Nowicki K,(red), Centralny Okręg Przemysłowy ośrodki nad Kamienna Skarżysko-Starachowice-Ostrowiec w 50 rocznice budowy COP, Towarzystwo Przyjaciół Starachowic Towarzystwo Miłośników Ostrowca Towarzystwo Miłośników Skarżyska, Starachowice, Ostrowiec, Skarżysko, s. 17-19.
  5. Pawelec A., 1986, Zakłady Starachowickie w okresie realizacji COP, w: Nowicki K,(red), Centralny Okręg Przemysłowy ośrodki nad Kamienna Skarżysko-Starachowice-Ostrowiec w 50 rocznice budowy COP, Towarzystwo Przyjaciół Starachowic Towarzystwo Miłośników Ostrowca Towarzystwo Miłośników Skarżyska, Starachowice, Ostrowiec, Skarżysko, s. 47-66.
  6. Przybytniowski J.W., 2013, Konkurencyjność rynku usług pośrednictwa ubezpieczeniowego w Polsce, Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa, s. 41-48.
  7. Przybytniowski J.W., Buczma S.E., 2014, Konkurencyjność przedsiębiorstw w dobie globalizacji, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 10 (777), Warszawa, s. 115-116.
  8. Przybytniowski J.W., Buczma S.E., 2014, Edukacja i wiedza finansowa a konkurencyjność przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego, nr 12 (779), Warszawa, s. 76-80.
  9. Sarnecki W., 1998, Centralny okręg Przemysłowy 1936-1939. Wstępna faza programu uprzemysłowienia Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 115, 291-293, 297-307.
  10. Roszkowski W., 2012, Centralny okręg Przemysłowy - mapa, http://dzieje.pl/aktualnosci/centralny-okreg-przemyslowy-mapa
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu