BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozik Renata (Politechnika Krakowska), Leśniak Agnieszka (Politechnika Krakowska), Plebankiewicz Edyta (Politechnika Krakowska)
Tytuł
Construction Contract as a Key Issue of the Investment Process
Kontrakt budowlany w procesie realizacji inwestycji budowlanej
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2015, nr 3, s. 88-98, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Słowa kluczowe
Inwestycje budowlane, Umowa o pracę, Regulacje prawne, Porównania międzynarodowe
Construction investments, Employment contract, Legal regulations, International comparisons
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Pomyślne zakończenie przedsięwzięcia budowlanego oznacza terminowe zakończenie budowy, z uwzględnieniem założonego kosztu i jakości. Istnieje wiele form umów na roboty budowlane stosowanych w praktyce. Autorzy scharakteryzowali główne przepisy prawne związane z umowami na roboty budowlane w Polsce i Irlandii. W Polsce brak powszechnie obowiązujących zasad i warunków umów na roboty budowlane znacznie dezorganizuje rynek budowlany. W kodeksie cywilnym jest stosunkowo niewiele przepisów odnoszących się bezpośrednio do tych umów. Prawo zamówień publicznych nie przewiduje szczegółowych przepisów dotyczących kontraktów na roboty publiczne. W Irlandii, kwestie te są uporządkowane. W przypadku sektora publicznego, funkcjonują standardy, które mogą być wykorzystywane przez wykonawcę. Podobnie jest w sektorze prywatnym. W artykule przedstawione zostały różne rodzaje umów i ich główne formy.(abstrakt oryginalny)

To be successful, a building project should be completed on time, meet clients requirements, delivered safely and within the planned budget. Choosing an appropriate contract arrangement is a key element in this process. There are many forms of contract used in practice. Authors are briefly described the main legal provision related to construction contract in Poland and Ireland. In Poland, the lack of generally applicable terms and conditions for contracts for public works significantly disorganizes the construction market. In the Civil Code is relatively little legislation directly relating to those contracts. Public procurement law also does not provide detailed regulations concerning contracts for public works, suggesting that it is possible to use the existing standards. In Ireland, these issues are sorted out. In the case of the public sector, there are ready-made standards which can be used by contractor authorities. In the private sector the parties can choose different standards which exist on the construction market. The different groups of contracts and their main forms were also discussed in the paper.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Act of 23 April 1964 - Civil Code, (Journal of Laws of 2014, item. 121)
  2. Act of 29 January 2004 - Public Procurement Law (Journal of Laws of 2013, item 907, 984, 1047, 1473, of 2014 item 423, 768, 811, 915, 1146 and 1232)
  3. Cunningham T., 2013, Choosing an Appropriate Main Contract for Building Work in the Republic of Ireland - an Overview, Dublin Institute of Technology, http://arrow.dit.ie/cgi/viewcontent.cgi7artic-le=1023&context=beschreoth (24.11.2014)
  4. Department of Finance, 2012, Capital Works Management Framework Guidance Note, Procurement and Contract Strategy for Public Works Contracts, GN 1.4, http://constructionprocurement.gov.ie/ wp-content/uploads/GN-1.4-17-01-2012. dot (24.11.2014), number of pages - 36, Dublin
  5. Kozik R., Leśniak A., 2013, Ochrona podwykonawców w Polsce, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, Vol. 12 (767), Warszawa, s. 40-49.
  6. Murdoch J.R., Hughes W., 2008, Construction Contracts: Law and Management, Taylor and Francis, 4th ed, number of pages - 432, Oxford http://arrow.dit.ie/cgi/viewcontent.cgi?article=1023&context=beschreoth (24.11.2014)
  7. Okolski D., 2013, Umowy o roboty budowlane (Construction Contracts), Seria: Nieruchomości, ISBN: 978-83-255-5560-3, Wydawnictwo OH. Beck, Warszawa, number of pages - 115,
  8. Ramus J., Birchall S., Griffiths P, 2006, Contract Practice for Sun/eyors, Butterworth Heinemann, 4th ed, number of pages - 416, London
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu