BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gołasa Piotr (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Wpływ wybranych instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej na kształtowanie się dochodów gospodarstw rolnych w Polsce
Influence of Selected Measures of the Common Agricultural Policy on the Farm Incomes in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2010, nr 4 (53), s. 173-180, tab., wykr., bibliogr. 9 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Słowa kluczowe
Wspólna Polityka Rolna, Dopłaty dla rolnictwa, Dochody rolnicze, Gospodarstwa rolne, Integracja rolnictwa Polski z UE, Wspieranie rolnictwa, Subwencjonowanie rolnictwa
Common Agricultural Policy (CAP), Payments for agricultural, Farm household income, Arable farm, Integration of Polish agriculture with the EU, Agriculture support, Agricultural subsidies
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono teoretyczne aspekty funkcjonowania dopłat bezpośrednich oraz ONW w ramach Wspólnej Polityki Rolnej oraz genezę ich wprowadzenia. W drugiej części pracy dokonano oceny wpływu tych instrumentów na kształtowanie się dochodów gospodarstw rolnych w Polsce w latach 2004-2008 na podstawie danych pochodzących z FADN. Stwierdzono, iż dopłaty bezpośrednie i ONW stanowiły w badanym okresie od 11,68% do 38% dochodu gospodarstw rolnych, co stanowiło znaczące wsparcie dla rolników. Średnia suma płatności bezpośrednich i obszarowych wynosiła od 2332 zł w 2004 roku do 11027 zł w 2007 roku. Wysokość dopłat ONW była niższa 5-6 krotnie niż dopłat bezpośrednich. (abstrakt oryginalny)

The paper presents theoretical aspects of the functioning of direct payments and LFA payments under the Common Agricultural Policy and the origins of their introduction. In the second part assesses the influence of these measures on farm incomes in the years 2004-2008 based on data from the FADN. Direct payments and LFA represent 11.68% to 38% farms incomes, which is significant support for farmers. The average total payment per farm ranged from 2332 zł in 2004, to 11027 zł in 2007. The LFA payments were 5-6 times lower than direct payments. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamowicz M., Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej, doświadczenie, problemy perspektywy, [w:] Adamowicz M. (red) Dostosowanie podstawowych rynków rolnych w Polsce do integracji z Unią Europejską, wyd. SGGW, Warszawa, 1999, s. 35
  2. Czyżewski A., Henisz-Matuszczak A., Rolnictwo Unii Europejskiej i Polski. Studium porównawcze struktur wytwórczych i regulatorów rynków rolnych, wyd. Akademio Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, 2006
  3. Klepacka-Kołodziejska D., Dopłaty kompensacyjne do obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania jako element kształtujący rozwój społeczno-ekonomiczny obszarów wiejskich, [w:] Drygas M., Rosner A., (red) Polska wieś i rolnictwo w Unii Europejskiej. Dylematy i kierunki przemian, IRWiR PAN, Warszawa 2008
  4. Komisja Europejska, Agriculture Policy Analysis and Perspectives, DG for Agriculture and Rural Development, Why do we need a Common Agricultural Policy, Discussion paper by DG Agriculture and Rural Development, 2009
  5. Komisja Europejska, Agriculture Policy Analysis and Perspectives, DG for Agriculture and Rural Development, The Cap after the Health Check, 2008
  6. Sawicka J., Polska w Unii Europejskiej, wybrane polityki sektorowe, wyd. SGGW, Warszawa, 2004
  7. Smoleń M., Górniak E., Interwencjonizm państwowy w warunkach rynkowych, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów 2007, s. 140
  8. Tomczak F., Ewolucja wspólnej polityki rolnej i strategia rozwoju rolnictwa polskiego, nr. 125, wyd. IERGiŻ, Warszawa, 2009
  9. Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa biorące udział w polskim FADN w roku 2004, 2005, 2006,2007, 2008, IERiGŻ
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-3430
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu